Pohyb zástupců církví po obci bez oznámení obecnímu úřadu

Dotazy a odpovědi 18.

12. 5. 2023 Obec a finance Legislativa

Mohou zástupci církve (svědci Jehovovi) chodit bez oznámení obecnímu úřadu po obci a přesvědčovat zejména staré občany o své víře a přemlouvat je k této víře a dále k poskytování darů této církvi?

KVB advokátní kancelář
226 259 401
pravnik@akkvb.cz
www.akkvb.cz

Ano, zástupci církve se mohou volně pohybovat po obci, propagovat svou víru, aniž by toto oznámili obecnímu úřadu. Článkem 14 Listiny základních práv a svobod je každému zaručena svoboda pohybu.

Oznamovací povinnosti by zástupci církve podléhali, pokud by se jednalo o shromáždění nebo o zábor veřejného prostranství (zde by platila i poplatková povinnost), což ale není tento případ.

Na zástupce církve nedopadá ani případně obcí vydaný tržní řád, protože se řídí zákonem o církvích, který nedal obcím zmocnění, aby regulovaly jakýmkoli způsobem náboženskou činnost. Ve chvíli, kdy by ovšem zástupci církve začali nabízet například knihy nebo časopisy na prodej, tak na to už by tržní řád dopadal, to už by byla zakázaná činnost.

Na otázky z praxe obcí a měst odpovídají dlouhodobě experti advokátní kanceláře KVB, která získala opakovaně ocenění Právnická firma roku.

Kristýna Jindřišková, junior právník

Seriál Dotazy a odpovědi
 1. Manžel hlavní účetní obce předsedou kontrolního výboru, 13. 1. 2023
 2. Řízení odboru nebo organizační složky na dobu určitou, 20. 1. 2023
 3. Snížení odměny uvolněného místostarosty, 27. 1. 2023
 4. Vyvěšení jednacího řádu obce, 3. 2. 2023
 5. Rezignace starosty jen na funkci starosty, 10. 2. 2023
 6. Výpověď nájemníkům obecních bytů, 17. 2. 2023
 7. Místostarostka zapisovatelkou jednání zastupitelstva, 24. 2. 2023
 8. Úhrada kurzu pro získání řidičského oprávnění, 3. 3. 2023
 9. Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací, 10. 3. 2023
 10. Pravomoci místostarosty při zastupování starosty, 17. 3. 2023
 11. Mikroregion a zákon o obcích, 24. 3. 2023
 12. Výběrové řízení na poskytnutí bankovního úvěru, 31. 3. 2023
 13. Placení energií u budovy ve výpůjčce, 6. 4. 2023
 14. Kapacita nádob na komunální odpad, 14. 4. 2023
 15. Obecní e-mail v cloudu, 21. 4. 2023
 16. Nemovitost v havarijním stavu, 28. 4. 2023
 17. Výběrové řízení na vedoucího odboru, 5. 5. 2023
 18. Pohyb zástupců církví po obci bez oznámení obecnímu úřadu, 12. 5. 2023 (právě čtete)
 19. Zřízení termínovaného vkladu v bance, 19. 5. 2023
 20. Tajemník ORP členem přestupkové komice u jiné obce, 26. 5. 2023
 21. Přerušení zasedání zastupitelstva obce, 2. 6. 2023
 22. Hrací prvky na obecní dětské hřiště od místního truhláře, 9. 6. 2023
 23. Zodpovědnost za poškození majetku při pokácení stromu, 16. 6. 2023
 24. Organizační členění obecního úřadu, 23. 6. 2023
 25. Schvalování Roční inventarizační zprávy, 30. 6. 2023