Tajemník ORP členem přestupkové komice u jiné obce

Dotazy a odpovědi 20.

26. 5. 2023 Obec a finance Legislativa

Může tajemník obce s rozšířenou působností řešit přestupkovou agendu (být předsedou nebo členem přestupkových komisí) v obcích I. typu v rámci území ORP i mimo něj, když dotčené obce nemají s ORP uzavřené veřejnoprávní smlouvy, ale jedná se o soukromou aktivitu za úplatu (smlouva na vlastní IČ) osoby, která je zároveň tajemníkem? Nejedná se o porušení zákona? Jak v tomto případě postupovat?

KVB advokátní kancelář
226 259 401
pravnik@akkvb.cz
www.akkvb.cz

Tajemník obecního úřadu je zaměstnancem obce jmenovaným starostou obce (se souhlasem ředitele krajského úřadu). Jedná se tedy o „běžného“ zaměstnance v pracovním poměru; nikoliv o voleného veřejného funkcionáře se zákonem předvídanou politickou mocí. Z daného důvodu na tajemníka nedopadají omezení plynoucí ze zákona o volbách do zastupitelstev obcí (neslučitelnost funkcí), případně přímé zákazy plynoucí ze zákona o střetu zájmů (zákaz podnikání, jiného pracovněprávního či obdobného vztahu apod.).

Tajemník obecního úřadu je však úředníkem (vedoucím úřadu) dle zákona o úřednících ÚSC, a tedy na něj (na rozdíl od volených veřejných funkcionářů) dopadají omezení zde uvedená. Stěžejní z nich je přitom zákaz vykonávání jiné výdělečné činnosti bez předchozího souhlasu ÚSC, u něhož je zaměstnán (vyjma vědecké, pedagogické, publicistické a podobné činnosti). Jestliže zde tedy nebyl tajemníkovi dán starostou souhlas (který musí být písemný a dán předem) s jeho úplatnou činností v přestupkové komise jiné obce, poté se může jednat o porušení zákona o úřednících ÚSC. V takovém případě je možné uvažovat i o jeho odvolání z funkce.

Na otázky z praxe obcí a měst odpovídají dlouhodobě experti advokátní kanceláře KVB, která získala opakovaně ocenění Právnická firma roku.

Mgr. Petr Malíšek, advokátní koncipient

Seriál Dotazy a odpovědi
 1. Manžel hlavní účetní obce předsedou kontrolního výboru, 13. 1. 2023
 2. Řízení odboru nebo organizační složky na dobu určitou, 20. 1. 2023
 3. Snížení odměny uvolněného místostarosty, 27. 1. 2023
 4. Vyvěšení jednacího řádu obce, 3. 2. 2023
 5. Rezignace starosty jen na funkci starosty, 10. 2. 2023
 6. Výpověď nájemníkům obecních bytů, 17. 2. 2023
 7. Místostarostka zapisovatelkou jednání zastupitelstva, 24. 2. 2023
 8. Úhrada kurzu pro získání řidičského oprávnění, 3. 3. 2023
 9. Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací, 10. 3. 2023
 10. Pravomoci místostarosty při zastupování starosty, 17. 3. 2023
 11. Mikroregion a zákon o obcích, 24. 3. 2023
 12. Výběrové řízení na poskytnutí bankovního úvěru, 31. 3. 2023
 13. Placení energií u budovy ve výpůjčce, 6. 4. 2023
 14. Kapacita nádob na komunální odpad, 14. 4. 2023
 15. Obecní e-mail v cloudu, 21. 4. 2023
 16. Nemovitost v havarijním stavu, 28. 4. 2023
 17. Výběrové řízení na vedoucího odboru, 5. 5. 2023
 18. Pohyb zástupců církví po obci bez oznámení obecnímu úřadu, 12. 5. 2023
 19. Zřízení termínovaného vkladu v bance, 19. 5. 2023
 20. Tajemník ORP členem přestupkové komice u jiné obce, 26. 5. 2023 (právě čtete)
 21. Přerušení zasedání zastupitelstva obce, 2. 6. 2023
 22. Hrací prvky na obecní dětské hřiště od místního truhláře, 9. 6. 2023
 23. Zodpovědnost za poškození majetku při pokácení stromu, 16. 6. 2023
 24. Organizační členění obecního úřadu, 23. 6. 2023
 25. Schvalování Roční inventarizační zprávy, 30. 6. 2023