Přehled historie fotovoltaických elektráren v ČR: Růst technologií a energetické transformace

20. 7. 2023 AKE ČR Energetika

Fotovoltaické elektrárny představují klíčový prvek při přechodu na čistou a udržitelnou energetiku. V České republice, stejně jako jinde ve světě, jsme v posledních letech zaznamenali významný růst instalace těchto solárních zařízení. Podívejme se na historii fotovoltaických elektráren v ČR, jak se technologie vyvíjela a jaký vliv měly na energetickou transformaci země.

Asociace komunitní energetiky ČR

Vznik prvních fotovoltaických elektráren

Princip fotovoltaických článků je znám již od dob průmyslové revoluce, avšak jejich hojnější využití se začalo prosazovat až v druhé polovině 20. století. V České republice se první sluneční elektrárna objevila v roce 1998 v Dukovanech. Nicméně skutečný rozmach fotovoltaických elektráren začal až s nástupem 21. století a rostoucím tlakem na využívání obnovitelných energetických zdrojů.

Postupem času se fotovoltaika stávala stále atraktivnější volbou pro produkci elektřiny. V roce 2005 byla v ČR uvedena do provozu první komerční fotovoltaická elektrárna s výkonem 0,5 MW. Tento okamžik se stal zlomovým bodem pro další rozvoj fotovoltaiky v zemi.

Růst instalovaného výkonu

Podpora pro fotovoltaiku byla stanovena v zákoně č. 180/2005, který určoval dotační podmínky a garantované výkupní ceny. Avšak i přes tuto podporu ze strany státu nebyly instalované výkony solárních elektráren příliš vysoké. Skutečný boom výstavby solárních elektráren se odehrál až v roce 2008, kdy poklesly náklady na solární technologie díky levnějším panelům vyráběným v Číně. Díky výhodným podmínkám a podpoře ze strany státu se ČR stala jedním z největších producentů solární energie ve střední Evropě.

V roce 2010 dosáhl instalovaný výkon fotovoltaiky v ČR hodnoty 300 MW. V té době vznikaly velké solární elektrárny, jako například komplex Ralsko, který disponuje výkonem téměř 60 MW. Další elektrárny se pohybovaly obvykle v rozmezí od 5 do 40 MW. Není proto divu, že v roce 2011 pak tento výkon vzrostl na impozantních 1,8 GW.

Technologický vývoj

Spolu s růstem instalovaného výkonu se také výrazně vyvíjela technologie fotovoltaických systémů. Na začátku se využívaly především krystalické křemíkové solární články, které byly poměrně drahé a méně efektivní.

Avšak postupem času se objevily nové technologie, jako jsou tenkovrstvé solární články a perovskitové solární články, které přinesly významné zlepšení v účinnosti a snížení nákladů na výrobu solárních zařízení. Díky těmto inovacím se fotovoltaické elektrárny staly ještě atraktivnější volbou pro investory.

V současné době je v České republice instalováno více než 6 GW fotovoltaického výkonu, což z ní činí jednoho z předních hráčů v oblasti solární energie ve střední Evropě. Vývoj fotovoltaických elektráren v ČR je úzce propojen s legislativními změnami a podporou ze strany státu. Předpokládá se, že s rostoucím povědomím o udržitelnosti a snižováním emisí budou fotovoltaické elektrárny i nadále sehrávat důležitou roli v energetickém mixu České republiky.