Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA přijímá nominace na cenu KŘESADLO 2023

4. 8. 2023 Plzeňský kraj Regiony

Tento rok pořádá Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA již XVIII. ročník oceňování dobrovolníků v Plzeňském kraji Křesadlo 2023. Nominovat vybraného dobrovolníka je možné až do 29. září 2023.

Plzeňský kraj

„Návrh na ocenění Křesadlo, jež má podtitul „cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci“ může poslat kterákoliv fyzická nebo právnická osoba (občan, obec, organizace). Podmínkou je, aby navrhovaný dobrovolník působil v Plzeňském kraji. Součástí nominace je popis činnosti dobrovolníka a zdůvodnění toho, proč by měl být oceněn. Budeme rádi, pokud s námi budou nominující sdílet i příběh, jež navrhovaného dobrovolníka provází,“ uvádí Mgr. Romana Štěpáníková, předsedkyně Dobrovolnické Regionální Agentury DoRA.

Nominovat je možné každého, kdo dobrovolně působí nebo působil v kterékoliv oblasti činnosti, kde pomáhá lidem či širšímu okolí, ať se jedná o činnost vykonávanou v některé organizaci nebo činnost nezávislou a neorganizovanou. Důležité je, aby činnost byla dlouhodobá a prospěšná širšímu okolí, obci, veřejnosti, potřebným.

Cílem udělování ceny Křesadlo je ocenit dobrovolníky Plzeňského kraje, zviditelnit dobrovolnictví a neziskový sektor, vzbudit v lidech zájem o dobrovolnickou činnost a respekt k těm, kteří ji vykonávají.

Nominační list lze vyplnit a odeslat online. Odkaz naleznete zde nebo na stránkách doraplzen.cz. Celý proces oceňování dobrovolníků v Plzeňském kraji bude zakončen slavnostním předáním cen dne 8. 11. 2023 v prostorách KD Šeříkovka v Plzni. Partnerem ceny Křesadlo 2023 je HESTIA - Centrum pro dobrovolnictví. Celá akce se koná pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje Rudolfa Špotáka.

Křesadlo 2023 organizuje jako v předešlých letech nezisková organizace Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA, která se zabývá náborem, školením, koordinováním a vysíláním dobrovolníků, kteří svou činnost mohou vykonávat v sociální, kulturní, zdravotnické, sportovní či jiné oblasti veřejného života, a to v rámci celého Plzeňského kraje.