Projekt CITIES AHEAD hledá spolupracující města pro rok 2024!

9. 8. 2023 SMO ČR Regiony

Máte ambice posunout kulturní a kreativní potenciál vašeho města na mezinárodní úroveň? Program CITIES AHEAD podporuje města ve strategickém kulturním rozvoji, umožňuje získat mezinárodní viditelnost a kultivuje kreativní sektory.

Svaz měst a obcí České republiky

Rádi bychom Vás upozornili na aktuální možnost přihlašování do urbanistického programu CITIES AHEAD.

CITIES AHEAD je evropský program, který inicioval Goethe-Institut a který podporuje města v oblasti kulturního urbanistického rozvoje. Tento program je zaměřen na ambiciózní evropská kulturní a kreativní města, která chtějí získat mezinárodní viditelnost a kulturní přitažlivost. Během dvoudenní akademie přední odborníci předávají praktické znalosti v oblasti mezinárodního kulturního urbanismu. Skrze celosvětové veřejné výzvy dostávají města další impulsy z kulturních a kreativních sektorů a průmyslu.

Evropská města mohou podat žádost o účast v projektu CITES AHEAD na rok 2024 až do 15. září 2023. Žádost je podávána jménem města zástupcem místní samosprávy. Účast v programu CITIES AHEAD by měla být podpořena vedením místní kulturní správy. Financování implementace programu bude spolufinancováno účastnícím se městem.

Více informací o projektu a žádosti naleznete na našem webu: www.citiesahead.eu

S případnými dotazy se obracejte na adresu citiesahead@goethe.de