Do Operačního programu Spravedlivá transformace byly předloženy již desítky projektů

26. 9. 2023 Karlovarský kraj Dotace

Operační program Spravedlivá transformace, který má napomoci zmírnit negativní dopady ukončení těžby uhlí v nejvíce zasažených regionech České republiky a usnadnit přechod k jiným zdrojům a ke klimaticky neutrální ekonomice, již naplno běží. Pro Karlovarský kraj je z něho vyčleněno na 6,3 miliardy korun. O tom, jak si nyní stojíme s přípravou projektů a jaké jsou otevřené výzvy, z nichž mohou žadatelé čerpat podporu na realizaci svých aktivit, informoval radní pro oblast regionálního rozvoje a projektového řízení Patrik Pizinger.

Karlovarský kraj

Do Operačního programu Spravedlivá transformace, který je společný pro Karlovarský, Moravskoslezský a Ústecký kraj, bylo z našeho regionu podáno již 64 žádostí o dotaci v celkovém objemu 1,129 miliardy korun. Nyní se chystá i podání tří velkých strategických projektů Karlovarského kraje. „Mám velkou radost z toho, že na posledním jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje byly schváleny finanční přísliby prvním třem našim strategickým projektům, a sice Rekonstrukci a modernizaci Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary, Karlovarskému inovačnímu centru a Krajské kulturní a kreativní kanceláři – 4K. Výzva, do níž bychom chtěli projekty přihlásit, je otevřena do konce letošního roku, takže jednotlivé žádosti budeme předkládat během podzimu. Začátkem příštího roku bychom se pak měli dozvědět, zdali jsme byli v jejich podání úspěšní a získali potřebnou podporu,“ uvedl krajský radní Patrik Pizinger.

Aktuálně je v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace pro Karlovarský kraj vyhlášeno na 10 výzev, z nichž mohou čerpat finanční prostředky nejenom obce a kraj, ale také široké spektrum dalších žadatelů, jako například školy a školská zařízení, malé a střední podniky, výzkumné instituce či například neziskové organizace. Mezi oblasti podpory patří obnova území, oběhové hospodářství, digitální inovace, podnikaní či lidé a dovednosti. Peníze tak lze využít konkrétně na přípravu strategických projektů, profesní vzdělávání a rekvalifikaci zaměstnanců, obnovu přírody a krajiny, výstavbu a modernizaci komunikací pro cyklisty, zpřístupnění lokalit s přírodní, kulturní nebo technickou hodnotou, konektivitu škol či modernizaci a vybavení odborných učeben. Na investiční aktivity pak mohou malí a střední podnikatelé získat bezúročné úvěry.

„Skvělou zprávou je, že se nám podařilo prosadit navýšení alokace u tematické výzvy Konektivita škol ze 180 milionů korun na 280 milionů korun. Výzva je zaměřena na podporu projektů, které řeší vybudování vnitřních sítí a zkvalitnění připojení k internetu na základních a středních školách. V rámci výzvy lze také pořídit koncová zařízení, jako jsou například počítače nebo tablety. Měli jsme v této oblasti vysokou absorpční kapacitu, takže díky tomu nakonec dojde k uspokojení všech potřeb našich škol a bude zachována i kontinuita v podávání žádostí,“ doplnil Patrik Pizinger.

Veronika Svobodová