K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Přehled za srpen 2021

Textová verze přehledu, Přihlásit odběr

Přehled aktualit

Přehled článků

Zřízení energetických sítí na pozemcích pod pozemní komunikací

Obce vlastní celou řadu pozemků, z nichž některé se stávají předmětem zájmu provozovatelů energetických sítí, kteří v nich chtějí umístit své inženýrské sítě. Následuje vyjednávání s obcí o ceně za zřízení služebnosti pro tyto stavby. Mohou obce (nadále) používat ceníky, které v minulosti pro tyto účely schválily?3. 8. 2021, Legislativa

Obce tápou v péči o trávníky, dopředu neznají jejich účel

Řada obcí dodnes tápe v péči o parky a obecní trávníky. Nedokáží se dopředu rozhodnout, jaký bude jejich hlavní účel. V tom by ale měli mít jasno už v době, kdy vybírají travní směsi. Jiná je následná péče o trávník, který slouží primárně k rekreaci a sedávají na něm lidé, odlišná pak situace u trávníků, které mají zvýšit biodiverzitu ve městech a lákat hmyz včetně motýlů, říká vedoucí Ústavu výživy zvířat a pícninářství Agronomické fakulty MENDELU Jiří Skládanka.5. 8. 2021, Životní prostředí

Hospodaření Prahy a Brna zejména v roce 2020

Koronavirová epidemie má své nezanedbatelné dopady nejen na domácnosti, firmy, podnikatele, stát, ale rovněž na obce. Podívejme se, jak si s novou situaci, která nesporně ovlivnila rozpočtové hospodaření, poradila dvě nejlidnatější města – Praha a Brno.10. 8. 2021, Ekonomika

Voda v krajině 2021 – Jihomoravský kraj o možnostech boje proti suchu

Protierozní opatření, větrolamy, biocentra, hospodaření se srážkami, mokřady – desítky projektů z jihu Moravy a ostatních regionů, rozhovory se starosty, typy a inspiraci obsahuje publikace s výmluvným názvem Voda v krajině 2021.12. 8. 2021, Životní prostředí

Správné určení hlavního předmětu veřejné zakázky

Z dikce zákona o zadávání veřejných zakázek plyne (zákon č. 134/2016 Sb. – ustanovení § 15 odst. 1), že v případě veřejné zakázky, jež v sobě zahrnuje více druhů veřejných zakázek, se tato veřejná zakázka zadá v souladu s pravidly platnými pro druh veřejné zakázky, která odpovídá hlavnímu předmětu veřejné zakázky.17. 8. 2021, Veřejné zakázky

Voda v krajině 2021 – Dobré příklady pro inspiraci

Pro inspiraci všem aktérům boje proti suchu se uvádí řada příkladů úspěšných projektů realizovaných na tomto úseku. Jedná se příklady dobré praxe nejenom z Jihomoravského kraje, ale i z jiných krajů České republiky, které byly realizovány v posledních letech.19. 8. 2021, Životní prostředí

Přeshraniční spolupráce měst a obcí v ČR a SR

Během let 2020–2021 řeší společný tým Masarykovy univerzity a Trenčianské univerzity přeshraniční projekt Posilováním spolupráce obcí k řešení problému „Invisible border“ (NFP304030R566), a to v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika–Česká republika.25. 8. 2021, Regiony

Skrytý svět pod nohama Brňanů – v síti kolektorů se ukrývá 49 kilometrů potrubí a 190 kilometrů kabelů

Hluboko pod ulicemi Brna leží na dvě desítky kilometrů důmyslných staveb, díky nimž do tisíců brněnských domů proudí voda či elektřina. Síť podzemních kolektorů moravské metropole se pyšní bezmála padesátiletou historií a je v ní uloženo přes 49 kilometrů potrubí a více než 190 kilometrů kabelů. Díky kolektorům je možné pokládat nové inženýrské sítě i v hustě zastavěných oblastech a obyvatelé Brna jsou ušetřeni i četných výkopových prací. Pojďte se podívat na svět pod brněnským povrchem.26. 8. 2021, Bydlení a stavby

Výzva doby – cílené revitalizace brownfieldů

Zatímco projektů s cílem zlepšit stav životního prostředí v minulosti zregulované, v zásadě ale nevratně nepoškozené přírodě přibývá, do využití (nejen) opuštěných průmyslových areálů (brownfieldů) se moc investorů nehrne. Jejich revitalizace je totiž obvykle nákladnější, často je navíc spojena s potřebou odstranit s nimi související ekologické zátěže, a navíc leží množství brownfieldů v lokalitách s nižší dostupností, a jsou tedy po případné další využití ne zcela praktické.31. 8. 2021, Životní prostředí

Kalendář akcí na období září–listopad

1.–3. 9. 2021
Právní konference SMO ČR
7. 9. 2021
Celopražská pocitová mapa
14.–15. 9. 2021
Dny teplárenství a energetiky 2021 Dny teplárenství a energetiky 2021
14.–16. 9. 2021
Personalistika, právo a vzdělávání
14. 9. 2021
Den malých obcí (Praha) Den malých obcí (Praha)
14. 9. 2021
Prevence závislostí dětí a mládeže
15. 9. 2021
Alternativy pro řešení sociálního bydlení
16.–17. 9. 2021
Životní prostředí – prostředí pro život
16. 9. 2021
Odpady – jejich využití a zpracování
17. 9. 2021
Brownfieldy 2021: nový impuls pro města
20.–21. 9. 2021
ISSS 2021 ISSS 2021
21. 9. 2021
Bezpečná škola 2021
21. 9. 2021
Bez peněz se stavět nedá
21.–25. 9. 2021
For Arch 2021
21. 9. 2021
Inovační management ve veřejné správě
22.–26. 9. 2021
IV. Mezinárodní fórum starých měst
23. 9. 2021
Rozvoj podpůrných sítí inkluzivního vzdělávání
23. 9. 2021
Den malých obcí (Olomouc) Den malých obcí (Olomouc)
23. 9. 2021
Školství a participace mládeže
29. 9. 2021
S krajem z okraje
30. 9.–1. 10. 2021
Územní plánování a stavební řád
30. 9.–1. 10. 2021
Za lepší venkov X
5.–6. 10. 2021
Problematika spojená s migrací cizinců
6.–7. 10. 2021
Národní dny prevence 2021
12.–14. 10. 2021
Venkov 2020
12.–13. 10. 2021
BIM Day 2021
12. 10. 2021
Údržba zeleně ve městě
21.–22. 10. 2021
XVIII. sněm Svazu měst a obcí ČR
22. 10. 2021
Burza partnerství
4. 11. 2021
Odpovědné veřejné zadávání 2021
9.–10. 11. 2021
Moderní veřejná správa 2021
10.–12. 11. 2021
Podzimní škola Zdravých měst
10.–11. 11. 2021
Svatomartinská konference 2021
18. 11. 2021
Summit Koncepce BIM
25.–26. 11. 2021
XXIV. celostátní finanční konference SMO ČR
TOPlist
TOPlist