Archiv článků (rubrika Dotace)

Bylo nalezeno 357 záznamů.

51. Pardubický kraj chce pomoci radnicím s úspornými opatřeními na sportovištích

Pokud zastupitelé na červnovém zasedání návrh schválí, města budou moci finance použít v souladu s žádostí na výměnu osvětlení či zateplení sportovišť. Maximální výše dotace může dosáhnout 500 tisíc korun a nejvýše 50 % uznatelných nákladů, v případě hospodářsky ohrožených regionů Moravskotřebovska, Českotřebovska, Králicka a Svitavska se příspěvek může vyšplhat až na 600 tisíc korun a 60 % uznatelných nákladů.
7. 6. 2023 Pardubický kraj Dotace

55. MMR vyčlenilo na památky v ČR přes 1,5 miliardy korun

Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, spouští v novém programovém období dvě výzvy, které se zaměřují na revitalizaci národních kulturních památek a památek UNESCO. Více než 1,5 miliardy korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) půjde na zajištění ochrany kulturního dědictví a otevření dosud nepřístupných částí památek. Podpora zvýší atraktivitu turistických cílů v České republice.
30. 5. 2023 MMR ČR Dotace

56. Středočeský kraj i letos přispěje obcím na péči o nově vysazené stromy

Celkem 324 tisíc korun chce poskytnout Středočeský kraj pěti obcím, které požádaly o peníze na následnou péči o nově vysazené stromy. Celkový objem finančních prostředků vyčleněných na tento účel v rozpočtu kraje na rok 2023 je 2 miliony korun. Rozdělení dnes schválilo krajské zastupitelstvo.
30. 5. 2023 Středočeský kraj Dotace

57. Nová zelená úsporám nabídne výhodnější podmínky pro bytové domy, na dotace lépe dosáhnou nízkopříjmové domácnosti

Po prázdninové odstávce se oblíbený program Nová zelená úsporám (NZÚ) opět rozeběhne, aby i následující roky pomáhal domácnostem s energetickými úsporami jejich domů. Navíc nově od září spustí rozšířenou nabídku dotací pro oblast bytových domů zohledňující nároky na energetické vlastnosti budov i finanční možnosti majitelů bytových jednotek. Vedle bonusů pro nízkopříjmové domácnosti program nabídne i vyšší dotace a možnost jejich čerpání zálohově.
26. 5. 2023 MŽP ČR Dotace

58. Obce mají poslední možnost žádat až o 2 miliony na přípravu Akčních plánů pro udržitelnou energii a klima

Do pondělí 5. června 2023 mohou obce a města sdružená v Paktu starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima žádat o dotaci až 2 miliony korun. Výzva z Národního programu Životní prostředí pomáhá všem radnicím, které chtějí snížit lokální emise skleníkových plynů nebo připravují adaptační opatření. Příspěvek mohou využít na tvorbu Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima (SECAP), organizaci Místních dnů pro klima a energii nebo na pracovní místo spojené s přípravou a plněním plánu SECAP. Obce mají poslední šanci si v tomto roce o podporu požádat.
25. 5. 2023 MŽP ČR Dotace

62. Na rozvoj malých obcí míří téměř 7 milionů korun, počítá se například s opravou komunikací nebo rekonstrukcí mostů

Rada Středočeského kraje projednala dalších 19 žádostí o dotaci na rozvoj malých obcí do 2000 obyvatel a doporučila je zastupitelstvu ke schválení. Na projekty bude ze Středočeského Fondu obnovy venkova využito téměř 7 milionů korun. Největší dotace by měla putovat na opravu silnice v obci Struhy u Mladé Boleslavi (794 000 Kč) či na stavební úpravy hasičské zbrojnice v Zahrádce u Benešova (755 000 Kč).
12. 5. 2023 Středočeský kraj Dotace

64. Pro hasiče a ostatní složky IZS jsme připravili více než 7 miliard korun z evropských fondů

Hasiči každoročně slaví svůj mezinárodní den 4. května. Letos mohou slavit s vědomím, že i v novém programovém období Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), které potrvá do roku 2027, jsme pro ně a další složky integrovaného záchranného systému (IZS) připravili více než 7 miliard korun na lepší techniku a vybavení.
4. 5. 2023 MMR ČR Dotace

65. Do konce května mohou zájemci žádat o dotace na projekty v oblasti zadržování vody v krajině

Díky podpoře Libereckého kraje za poslední čtyři roky vznikly v regionu více než dvě stovky opatření v oblasti adaptace na změnu klimatu. Nejčastějším typem projektů jsou tůně, malé vodní nádrže, revitalizace drobných vodních toků, přerušení odvodňovacích meliorací, výsadba remízků či vytváření zasakovacích průlehů. Kraj podporuje i takzvaná zeleno-modrá opatření v obcích tak, aby dešťová voda neutíkala rychle kanalizací, ale vsákla se do půdy a zajistila tak dostatek vláhy pro městskou zeleň a tím příjemné klima i v letních měsících.
4. 5. 2023 Liberecký kraj Dotace

67. Opravte si rybníček a pomozte se zadržováním vody v krajině

Na dílčí opravy malých vodních nádrží je vyčleněno více než 30 milionů korun. Jejich majitelé či nájemci tak mohou získat finance například na opravy hrází, odtěžení sedimentu či výsadby keřů a stromů na březích. Výzva byla pro žadatele právě otevřena.
27. 4. 2023 MŽP ČR Dotace

68. Na rozvoj malých obcí Středočeského kraje míří dalších téměř 6 milionů korun

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo dalších 14 žádostí o dotaci na rozvoj malých obcí do 2000 obyvatel. Na projekty bude ze Středočeského Fondu obnovy venkova využito téměř 6 milionů korun. Největší dotace by měla putovat na opravu komunikace u Loděnického potoka v obci Chrustenice (994 032 Kč) a další na nový chodník k autobusové zastávce v Hradištku (704 000 Kč).
26. 4. 2023 Středočeský kraj Dotace

71. OBCHŮDEK bude pokračovat

Program podpory malých prodejen na venkově „OBCHŮDEK 2021+“ je již všeobecně rozšířen po celé republice. Cílem programu, který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), je podpora podnikatelského prostředí zaměřeného na obslužnost venkova. Program je určen pro všechny kraje, mimo území hlavního města Prahy. Jednotlivé kraje tak mohou vyčleněné zdroje využít pro podporu malých venkovských prodejen. Dotace je určena na snížení provozních nákladů maloobchodních prodejen a zároveň umožnuje pořízení drobného neinvestičního majetku.
25. 4. 2023 Obec a finance Dotace

72. Nejčastější dotazy k procesu uvolnění dotace na kompenzační příspěvky pro kraje – ubytování osob z Ukrajiny

Aktualizované přílohy k žádosti o dotaci za ubytování uprchlíků v návaznosti na změnu nařízení vlády č. 206/2022 Sb., která nabyla účinnosti od 1. 4. 2023 (nařízení vlády č. 78/2023 Sb.). Z hlediska paušálních náhrad došlo ke zrušení náhrady za poskytování dočasného nouzového přístřeší. Aktualizovaná příloha k žádosti o dotaci se tedy týká paušálních náhrad za ubytování v podobě účinné od 1. 4. 2023.
20. 4. 2023 MF ČR Dotace

75. MMR připravilo téměř 2,4 miliardy korun na rozvoj malých a středních obcí v regionech

Prostředky by měly směřovat prioritně do hospodářsky a sociálně ohrožených území, ale o podporu mohu žádat obce z celé ČR. Všechny obce do 10 tisíc obyvatel mohou v rámci programu Podpora rozvoje regionů 2019+ žádat o dotaci na opravy místních komunikací, obce do 3 tisíc obyvatel také o dotaci na rekonstrukci veřejných budov. Na tuto mohou získat až 80 procent vynaložených nákladů. Celková alokace výzvy, kterou vypsalo Ministerstvo pro místní rozvoj, je téměř 2,4 mld. korun.
6. 4. 2023 MMR ČR Dotace

76. MŽP spouští další vlnu populárních kotlíkových dotací pro nízkopříjmové domácnosti

MŽP a SFŽP ČR vyhlašují novou výzvu kotlíkových dotací a zveřejňují její finální podmínky. Některé kraje začnou žádosti přijímat už během léta. Výzva s alokací 1,7 miliardy korun pokryje zhruba 15 tisíc výměn pro ty nejzranitelnější domácnosti – zejména seniory a domácnosti pobírající příspěvek na bydlení. Zájemci mimo tuto skupinu mohou využít dotace na výměnu zdrojů z Nové zelené úsporám, která od září nově nabídne i příspěvek na výměnu starých plynových kotlů za tepelná čerpadla.
5. 4. 2023 MŽP ČR Dotace

77. Obce v problémových mikroregionech obdrží na své rozvojové projekty přes 19 milionů korun

Jedním z cílů Pardubického kraje je podpora rozvojových projektů v problémových regionech. V letošním roce bylo podáno 23 žádostí na podporu investic obcí zlepšujících podnikatelské prostředí. Celkově bude na 20 vybraných projektů uvolněno přes 19 milionů korun. Dalších téměř 800 tisíc si rozdělí čtyři žadatelé na zpracování dokumentace pro projekty s uplatněním v dotačních nástrojích v období 2021–2027. Finální schválení dotací je v kompetenci krajského zastupitelstva, které o nich bude jednat na svém dubnovém jednání.
5. 4. 2023 Pardubický kraj Dotace

78. Otevření výzvy k předkládání projektových žádostí programu Interreg Rakousko–Česko 2021–2027

Dne 31. března 2023 v 16.00 byla otevřena výzva k předkládání projektových žádostí. Celkem je k dispozici z Evropského fondu pro regionální rozvoj na spolufinancování projektů 86 821 148 €. V sekci Ke stažení naleznete Programovou příručku, která stanovuje základní pravidla, postupy a podmínky pro získání dotace a realizaci projektu.
4. 4. 2023 Interreg Rakousko-ČR Dotace

79. Obce mohou žádat o dotaci na podporu architektonických a urbanistických soutěží

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o dotaci na podporu architektonických a urbanistických soutěží obcí. Využívání těchto soutěží patří mezi způsoby, jak obce mohou zlepšit kvalitu a atraktivitu vystavěného prostředí. Pro žadatele je připraveno celkem 5 milionů korun. Žádost o dotaci mohou obce podávat od dnešního dne.
3. 4. 2023 MMR ČR Dotace

80. Bartoš představil na zasedání vlády v Jeseníku podporu pro malé obce a města za téměř 2,5 miliardy korun

Vláda na svém výjezdním zasedání v Jeseníku schválila změny v programu Podpora rozvoje regionů 2019+. Ještě více zvýhodní žadatele z hospodářsky a sociálně ohrožených území a projekty ze strukturálně postižených regionů. Ministerstvo pro místní rozvoj také vládě představilo detailní zprávu o stavu a další podpoře těchto území.
30. 3. 2023 MMR ČR Dotace

81. Pomůžeme zlepšit kvalitu péče o duševní zdraví pro děti i dospělé, lůžkovou psychiatrii podpoříme 700 miliony korun

Nemocnice a léčebny mohou získat dotace na zvýšení počtu lůžek pro akutní lůžkovou psychiatrickou péči dětí, dospělých a osob, kterým bylo nařízeno ochranné léčení. Dvě výzvy z Integrovaného operačního regionálního programu (IROP) rozdělí mezi žadatele z méně rozvinutých a přechodových regionů prostředky na rekonstrukci a výstavbu psychiatrických oddělení.
29. 3. 2023 MMR ČR Dotace

82. Středočeský kraj rozdělí na podporu venkovských prodejen celkem 4 miliony Kč

Zastupitelé Středočeského kraje schválili celkem 53 žádostí o dotaci v rámci programu Obchůdek 2021+, který je určen na podporu udržení provozu maloobchodu v menších obcích. I přes původní záměr podpořit zejména prodejny v hospodářsky a sociálně ohrožených územích, budou uspokojeny i další žádosti, které kraj v rámci dotačního programu obdržel. Téměř 1,8 milionu Kč je určeno na 24 žádostí prodejen z tzv. HSOÚ, dalších 2,2 milionu Kč poputuje na 29 žádostí nezařazených do HSOÚ.
29. 3. 2023 Středočeský kraj Dotace

84. Podpora dětských skupin: MPSV pomůže obcím při budování nových kapacit, vyhlásilo další dotační výzvu

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo další výzvu v rámci Národního plánu obnovy. Podpoří tak obce při budování dětských skupin. Dotace může pokrýt veškeré náklady na výstavbu nových objektů, případně rekonstrukci a nákup budov. Tyto prostory pak musí dlouhodobě sloužit pro provoz dětských skupin. Na tento typ podpory je v Národním plánu obnovy vyčleněno asi 6 miliard korun. Další prostředky pro neziskové organizace jsou k dispozici v rámci OPZ plus.
24. 3. 2023 MPSV ČR Dotace

85. Dotace pomáhají udržet obchody v malých obcích

Provozování obchodů v malých obcích je spíše veřejnou službou než podnikáním, které by majitelům přinášelo horentní zisky. Navíc v době, kdy se razantně zvyšují náklady na jejich fungování, je finanční podpora ze strany státu i kraje pro mnohé z nich doslova životně důležitá.
24. 3. 2023 Karlovarský kraj Dotace

86. MŽP posílá do obcí přes 5 miliard korun na vodovody, kanalizace i lepší čistění a úpravu vody

Díky dotacím pro 162 nových projektů dojde k výstavbě desítek nových čistíren odpadních vod či stovek kilometrů vodovodní sítě a kanalizace. Investice do vodohospodářských projektů měst, obcí a dalších veřejných subjektů představují jeden ze základních pilířů Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) i v jeho aktuálním programovém období do roku 2027.
22. 3. 2023 MŽP ČR Dotace

87. Obce z Pardubického kraje mohou žádat o dotaci na sdílení (elektro)kol

Ještě tři měsíce mají obce s více než třemi tisíci obyvateli čas na podání žádostí o krajskou dotaci na podporu bikesharingu, tedy sdílení kol a elektrokol mezi uživateli. Pardubický kraj nabízí obcím uhrazení nákladů na prvních 15 minut jízdy, kterou mohou mít občané zcela zdarma. Žádosti lze podávat do 30. června.
22. 3. 2023 Pardubický kraj Dotace

88. Dotace z Operačního programu Spravedlivá transformace míří k lidem, ve výzvách je přes 20 miliard korun

Operační program Spravedlivá transformace (OPST) už vyhlásil 13 výzev v celkové výši 23,2 miliard korun z celkové dvaačtyřicetimiliardové alokace. To znamená, že celá polovina finančních prostředků z programu je už nyní dostupná zájemcům a další výzvy budou v příštích třech měsících přibývat. Program dosud registruje žádosti o podporu za 12 miliard korun. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) nabízí pomocí tohoto programu dotace pro obyvatele, obce a firmy v krajích, které se musí vypořádat s útlumem těžby uhlí. Přispívá na aktivity, které pomáhají řešit jak sociální a hospodářské, tak environmentální dopady přechodu na nízkoemisní ekonomiku.
21. 3. 2023 MŽP ČR Dotace

90. Nové dotace pro energetické úspory veřejných budov

Ministerstvo životního prostředí přichází s novinkou v Operačním programu Životní prostředí (OPŽP) pro šetření energiemi. Tentokrát nabídne dotaci na komplexní úsporné projekty na veřejných budovách. Ty umožní školám, nemocnicím, obecním úřadům a dalším veřejným budovám získat finanční prostředky na zateplení, modernizaci vnitřního osvětlení, instalaci fotovoltaiky, zelené střechy i systémy pro zachytávání, úpravu a rozvod srážkových a šedých vod nebo dobíjecí stanici pro elektromobily. Příjem žádostí u těchto výzev se zahájí na začátku dubna.
14. 3. 2023 MŽP ČR Dotace

91. Zelenější města odolná proti horku a suchu

Na revitalizaci zelených prostranství, ale i snížení dopadů klimatických změn ve městech a obcích cílí tři výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Žadatelé získají podporu například na výsadbu stromů, projekty zaměřené na hospodaření se srážkovou vodou a nebo třeba na ježčí příbytky.
10. 3. 2023 MMR ČR Dotace

92. Pardubický kraj podpoří energetické úspory na obecních sportovištích

Rada Pardubického kraje na svém jednání schválila vyhlášení dotačního programu na podporu energetických úspor sportovních zařízení v majetku obcí. Celkově kraj pro obce nad pět tisíc obyvatel vyčlení částku tři miliony korun. Výše dotace na jednoho žadatele se pohybuje v rozmezí 50–500 tisíc korun.
8. 3. 2023 Pardubický kraj Dotace

94. Na výsadbu v obcích i omezení sucha v krajině míří 200 milionů korun

Na obce, veřejné instituce, ale i pro soukromé osoby, kteří realizují nákladnější projekty k záchraně, obnově nebo zvětšení ploch zeleně ve veřejném prostoru se obrací dotační výzva z Operačního programu Životní prostředí s vyčleněnými sto miliony. Dalších sto milionů pak zamíří do krajiny na realizaci projektů k odstraňování starých meliorací k odvodnění půdy nebo třeba rušení drenážních trubek, aby se jejich pomocí dál neprohlubovalo půdní sucho. Výzva s dohromady 200 milionovou alokací poběží do 20. září 2023.
3. 3. 2023 MŽP ČR Dotace

95. Na rozvoj malých obcí míří dalších 11 milionů korun

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo dalších 17 žádostí o dotaci na rozvoj malých obcí do 2000 obyvatel. Na projekty bude ze Středočeského Fondu obnovy venkova využito více než 11 milionů korun. Největší dotace míří na opravu chodníků v obci Žiželice (1 803 000 Kč) či na nové parkoviště v Mochově (1 418 000 Kč).
28. 2. 2023 Středočeský kraj Dotace

98. Dotační programy opět pomohou začínajícím podnikatelům a obcím Ústeckého kraje

Odbor podpory podnikání, inovací a transformace Krajského úřadu Ústeckého kraje připravil oproti původnímu předpokladu vyhlášení dvou dotačních programů „Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2023“ a „Podpora přípravy projektových záměrů v Ústeckém kraji 2023“. Reaguje tím na zpoždění výzev v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace (OPST) a zvýšený zájem subjektů z území kraje o dotace.
21. 2. 2023 Ústecký kraj Dotace

100. Na záchranu památek letos Karlovarský kraj uvolní částku 20 milionů

Rada Karlovarského kraje na svém posledním zasedání odsouhlasila rozdělení části dotací na obnovu a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí. Než se však peníze dostanou ke všem žadatelům, je třeba ještě rozhodnutí krajských zastupitelů o poskytnutí zbylé části finančních prostředků. Podpořeno bude na 79 žádostí v celkové výši 20 milionů korun, což je nejvíce za dobu existence kraje.
17. 2. 2023 Karlovarský kraj Dotace
Bylo nalezeno 357 záznamů.