Archiv článků (rubrika Energetika)

Bylo nalezeno 143 záznamů.

51. Energetický jízdní řád pro město

Pakt starostů a primátorů je dobrovolná iniciativa obcí a měst, které se zavázaly k aktivní ochraně klimatu. Hlavní náplní paktu je klimatický a energetický plán, tzv. SECAP, který obsahuje výchozí bilanci emisí a zásobník mitigačních a adaptačních opatření. Jaké jsou hlavní součásti SECAPu a jaká jsou obvyklá opatření?
27. 11. 2023 Obec a finance Energetika

53. Slezská města Karviná, Bohumín a Orlová podepsala memorandum s ČEZ o energetické bezpečnosti

Spolupráce na chytrých energeticky úsporných řešeních, rozvoji moderní energetické infrastruktury, modernizaci a ekologizaci teplárenských systémů i budování obnovitelných zdrojů, které zajistí energetickou bezpečnost. To jsou hlavní cíle memoranda, které se společností ČEZ uzavřela slezská města Karviná, Bohumín a Orlová.
23. 11. 2023 Skupina ČEZ Energetika

54. Nová výzva podpoří zakládání energetických komunit

Komunitní energetika napojená na energii ze slunce nebo z větru přináší řadu výhod, které tu nikdy nebyly. Napojení na obnovitelné zdroje energie snižuje závislost na fosilních palivech a zvyšuje energetickou suverenitu místních komunit. Navíc přináší ekonomické výhody pro všechny zapojené do tohoto systému. Ministerstvo životního prostředí otevírá díky prostředkům Národního plánu obnovy unikátní výzvu z Národního programu Životní prostředí.
21. 11. 2023 AKE ČR Energetika

56. Vyjádření Kraje Vysočina k sněmovnou schválenému návrhu zákona o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm radioaktivního odpadu

Ještě v lednu letošního roku ministerstvo průmyslu a obchodu avizovalo, že finální výběr lokality pro úložiště jaderného odpadu bude společným rozhodnutím vlády i obou komor Parlamentu s tím, že zdůvodnění bylo postaveno na posílení legitimity pro výběr lokality. Nakonec sněmovnou schválený návrh zákona zní jinak a s původně domluveným postupem v souladu není. Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny předložil ke schválení verzi zákona, kdy o výběru finální a záložní lokality hlubinného úložiště rozhodne samotná vláda ČR s vědomím obou komor Parlamentu, které jej mohou vzít pouze na vědomí.
16. 11. 2023 Kraj Vysočina Energetika

58. Je český energetický plán sebevražedný?

Před několika dny jsme informovali o aktualizaci a návrhu plánu České republiky v oblasti energetiky a klimatu, který vláda přijala, vyzvala k široké diskuzi a odeslala k vyjádření Evropské komisi. Obsáhlý a podrobný dokument, velmi zjednodušeně řečeno, formuluje jako hlavní podstatu dalšího vývoje výrazně větší podíl výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů a důležitou součástí plánu jsou také energetické úspory, které mají snížit energetickou náročnost naší ekonomiky.
1. 11. 2023 Obec a finance Energetika

59. Cesta dekarbonizace se týká i územních samospráv

Vláda schválila obsáhlý návrh klimaticko-ekonomického plánu, který ukazuje cestu dekarbonizace české ekonomiky. Východiskem jsou závazky, které pro Česko vyplývají ze schválených evropských závazků na tomto úseku. Celý proces dekarbonizace povede v příštích letech k růstu spotřeby elektřiny, která nahradí jiná paliva. Podstatou a hlavním rysem dalšího vývoje bude výrazně větší podíl výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů a důležitou součástí plánu jsou také energetické úspory, které umožní snížení energetické náročnosti naší ekonomiky.
27. 10. 2023 MPO ČR Energetika

60. Na modernizaci tepláren směřuje téměř 90 miliard korun, přinesou dostupné a ekologické teplo

Teplárny mohou čerpat na změnu využívaného paliva i modernizaci rozvodů tepelné energie dotace z Modernizačního fondu. Podporu poskytuje program HEAT určený na využití obnovitelných zdrojů energie (OZE) a nízkouhlíkových zdrojů pro vytápění, ve kterém je do roku 2030 pro dodavatele tepla vyhrazeno až 87 miliard korun z prodeje emisních povolenek. Zprávu o podpoře modernizace teplárenství dnes projednala vláda.
26. 10. 2023 MŽP ČR Energetika

61. Fotovoltaika může kraji ročně ušetřit 150 milionů

Moravskoslezský kraj pokračuje v masivní instalaci fotovoltaických elektráren v krajských budovách. Spotřeba elektřiny by se tak mohla ročně snížit až o 20 procent, což by krajskému rozpočtu ušetřilo kolem 150 milionů korun ročně. Rada kraje schválila dalších 5 solárních projektů.
26. 10. 2023 Moravskoslezský kraj Energetika

62. Solární květina

Unikátní solární elektrárna Smartflower je novinka v nabídce společnosti nanosun a má tři výrazné atributy je designová, výkonná a praktická. Produkt rakouské firmy je velmi účinnou alternativou k malým střešním solárním systémům. Solární květina se představila na Veletrhu moderní energetiky, který se konal ve dnech 17. a 18. října v pražské hale O2 Universum, kde se také uskuteční 2. listopadu 58. Den malých obcí (a 7. 11. na výstavišti Flora Olomouc).
25. 10. 2023 Obec a finance Energetika

63. Bytový dům v Lubech u Chebu má na střeše 40 fotovoltaických panelů

Od ledna letošního roku je výrazně jednodušší vyrábět a zejména sdílet elektřinu z obnovitelných zdrojů v rámci bytového domu: jednotlivé domácnosti ji totiž mohou odebírat i za předpokladu, že s tím některý z vlastníků nesouhlasí a výslovně si přeje zůstat u svého dodavatele energie, což dříve mohlo přechod na elektřinu z obnovitelných zdrojů zcela zablokovat[1].
23. 10. 2023 Crest Communications Energetika

64. Legislativa v oblasti energetiky musí být jednoduchá, ale hlavně musí být platná a účinná

Energetická konference, kterou uspořádal Svaz měst a obcí ČR (SMO ČR) minulý týden ve čtvrtek a pátek (12. a 13. 10. 2023), přinesla několik zásadních zjištění. V současné kritické situaci na poli energií nemá Česká republika zatím k dispozici ani aktualizované strategické dokumenty k energetice ani aktualizovaný vnitrostátní plán v oblasti energetiky a klimatu. Stát v této oblasti dokonale zaspal.
19. 10. 2023 SMO ČR Energetika

65. Vláda schválila klimaticko-energetický plán, nastíní cestu dekarbonizace české ekonomiky

Vláda schválila návrh plánu, který nastiňuje způsob, jak česká ekonomika projde procesem dekarbonizace a plnění svých evropských klimaticko-energetických závazků do roku 2030. Dekarbonizace povede v příštích letech k růstu spotřeby elektřiny, která nahradí jiná paliva. S tímto nárůstem dojde k výrazně větší výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a také z jádra. Důležitou součástí plánu jsou také energetické úspory, které umožní snížení energetické náročnosti české ekonomiky.
19. 10. 2023 MŽP ČR Energetika

66. Z odpadní vody plyn pro domácnosti

Unikátní technologii začala používat čistírna odpadních vod v Havlíčkově Brodu. Při technologických procesech čištění odpadní vody vzniká surový bioplyn, který po jeho vyčištění na biometan vtláčí distribuční společnost GasNet do své plynárenské sítě, která zásobuje domácnosti.
9. 10. 2023 Obec a finance Energetika

67. Velké úspory i pro malé obce – odborníci radili starostům, jak šetřit za energie

Na sklonku září uspořádal Pardubický kraj seminář pro starosty z Moravskotřebovska a Českotřebovska o chytrých řešeních v energetice, která mohou značně ulehčit napjatým obecním rozpočtům. Cílem setkání bylo přítomné seznámit s aktuálními trendy a provést zájemce celou cestou, která vede od prosté myšlenky „chceme ušetřit“, přes nutnou administrativu až po samotnou realizaci úsporných projektů.
4. 10. 2023 Pardubický kraj Energetika

68. Jaderná energetika bude základem energetického mixu

Česká republika má bohatou historii v jaderné energetice, která sahá až do 50. let minulého století. Jaderné elektrárny Dukovany a Temelín nám poskytují stabilní, spolehlivou a cenově dostupnou energii, která představuje základní pilíř naší energetické bezpečnosti. Současně jaderná energetika vytváří významné příležitosti pro náš průmysl, a to nejen díky své vysoké domácí přidané hodnotě, ale také díky výraznému multiplikačnímu efektu na ekonomiku ČR.
3. 10. 2023 Obec a finance Energetika

69. Rozvoj komunitní energetiky může paradoxně zvýšit poplatky za elektřinu

Úspora z hlediska spotřeby ze sítě na jedné straně a možný růst poplatků za distribuci na straně druhé. To je podle odborníků jeden z očekávaných jevů spojených s rozvojem komunitní energetiky po jejím ukotvení v české legislativě. Pro fungování energetických společenství totiž bude nutný vznik datového centra. Potřebné bude také posílení tuzemské sítě, která aktuálně kvůli růstu počtu fotovoltaik čelí vysoké zátěži. Tyto výdaje se tak podle expertů přesunou na samotné spotřebitele.
27. 9. 2023 Lesensky.cz Energetika

71. Energie pro města – komunální energetika na míru

Jak se mohou obce lépe připravit na energetické krize nebo vysoké ceny energií? Cestou k tomu, čelit jim efektivně, je komunální řešení energetiky. Díky ní se mohou velká města i menší obce stát energeticky soběstačnějšími a odolnějšími. Jak naplánovat a realizovat projekt fotovoltaické elektrárny v obci, poradí zájemcům nový online nástroj Energie pro města od expertní skupiny Frank Bold.
25. 9. 2023 Obec a finance Energetika

72. SMO ČR pořádá první ročník konference Energetické výzvy a limity obcí a měst

Svaz města a obcí ČR vás zve na první ročník konference zabývající se energetikou, která proběhne na podzim 12.–13. října 2023 v Kongresovém centru Praha. Jednou z největších výzev, kterým čelí společnost, je právě výroba dostatečného množství energie. Jak se na to mají obce a města připravit? Konference se bude věnovat aktuálním trendům jako sdílení elektřiny v praxi, tvorbě strategií a energetických koncepcí či legislativnímu rámci. Chybět nebudou ani „best practices“.
11. 9. 2023 SMO ČR Energetika

73. Slovo starosty: Zachraňme klima i za cenu zničení evropské civilizace

Díky redakčnímu zpoždění v tištěných novinách vyšly některým aktivistům, ale i vědcům texty a rozhovory o extrémním suchu v době, kdy prší a meteorologové varují před vytrvalým deštěm. Ostatně, stalo se to už v loňském roce, kdy velkou pražskou open air konferenci o suchu vypláchl déšť. Demagogičtí prosazovatelé záchrany klimatu ale drze tvrdí, vidíte, nejprve horko a pak prší, změna klimatu je tady!
8. 9. 2023 Obec a finance Energetika

74. O krok blíže komunitní energetice, obce podporují novelu energetického zákona bez překážek pro malé výrobce

SMS ČR vítá, že se Poslanecká sněmovna začíná po předchozím schválení vládou zabývat mimořádně důležitou novelou energetického zákona, známou jako LEX OZE II. Právní úprava, která má zpoždění už více jak dva roky, je zásadní pro rozvoj komunitní energetiky a posílení energetické soběstačnosti nejen obcí, ale celé země.
30. 8. 2023 SMS ČR Energetika

75. Ceny energií stoupnou, u firem a municipalit i proto roste zájem o kombinaci fixace a spotových cen

Energetický trh je stále velmi opatrný vůči výkyvům či nenadálým událostem. Důkazem je i nedávný nárůst cen plynu kvůli hrozbě stávky v australských LNG terminálech. Oproti loňsku však trh v létě vykazuje i dva odlišné rysy. Firmy a obce nyní mnohem častěji uzavírají nové smlouvy na dodávky energií, výrazně roste také poptávka po kombinaci fixace ceny na zimu se spotovým produktem na jaro a léto. Současnou optikou se jedná o ideální řešení i vzhledem k očekávanému podzimnímu růstu cen energií, popisuje ve svém komentáři jednatel společnosti MJEnergie Pavel Urubek.
28. 8. 2023 Lesensky.cz Energetika

76. Rizika fotovoltaiky

Růst obliby fotovoltaiky je tak vysoký, že pokud by se realizovaly všechny vydané smlouvy o připojení pro FVE, znamenalo by to téměř dvojnásobné zatížení přenosové soustavy oproti současnému stavu ve špičce. Pro stabilitu sítě to znamená velké riziko.
23. 8. 2023 Lesensky.cz Energetika

79. Levnou energii jsme si zakázali

Přinášíme pozoruhodný článek hlavního ekonoma České spořitelny, který byl publikován na webu kurzy.cz a vychází z amerických pramenů. Je to text k zamyšlení nejenom nad samotným problémem ceny energií, ale měl by vést i k úvaze, zda nastolená cesta urychleného masového nasazování obnovitelných zdrojů za každou cenu, je opravdu promyšlené a odpovědné řešení.
10. 8. 2023 Obec a finance Energetika

81. V zajetí klimatické ideologie

V souladu s evropskou linií Zelené dohody u nás rychle roste zavádění obnovitelných zdrojů energie, zejména fotovoltaických a větrných elektráren. Velká publicita tohoto trendu mnohdy potlačuje rozumné připomínky, které by měly být respektovány. Česká republika se nesmí v zajetí klimatické ideologie nechat vmanévrovat do trvalého deficitu a drahoty energie. Toto poselství zaznělo na květnovém vystoupení zástupců spolku Realistická energetika ekologie.
4. 8. 2023 Realistická energetika a ekologie Energetika

82. Větrná elektrárna se vyplatí stovce obcí

V České republice je 99 obcí, kterým se nyní vyplatí uvažovat o výstavbě větrných elektráren. Takový je výsledek analýzy poradenské společnosti EGÚ Brno, která mapovala technický potenciál výroby elektřiny z větru v rámci očekávaného rozvoje komunitní energetiky.
2. 8. 2023 Obec a finance Energetika

83. Další rekord v zájmu o obnovitelné zdroje

Zájem domácností o dotace na obnovitelné zdroje v prvním pololetí dál rostl, ukazují čerstvá data z programu Nová zelená úsporám. Počet žádostí o dotaci na tepelná čerpadla narostl meziročně o 10 %, na fototermické systémy o 70 % a o fotovoltaiku dokonce na víc než dvojnásobek (+109 %) – viz tabulka. Budoucí zájem o tepelná čerpadla však mohou zkomplikovat nová pravidla Nové zelené úsporám a odklady v kotlíkových dotacích. Zájem o fotovoltaiku ze strany bytových domů zase sráží nejednotnost přístupu stavebních úřadů, kde je potřebné metodické vedení Ministerstva pro místní rozvoj, varují zástupci obnovitelných zdrojů.
27. 7. 2023 OZE Energetika

84. Počet fotovoltaických elektráren rychle roste

Společnost ČEZ Distribuce přijala za letošních šest měsíců 35,5 tisíc žádostí o připojení výroben a připojila k síti 27 628 fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem 298 MW. Z valné většiny se jednalo o střešní instalace na rodinných domech, cca 95 procent žádostí se týkalo mikrozdrojů do 10 kW na hladině nízkého napětí. Pro srovnání za celý loňský rok energetici ČEZ připojili do sítě 21 325 fotovoltaických elektráren s instalovaným výkone 188 MW.
25. 7. 2023 Obec a finance Energetika

85. Přehled historie fotovoltaických elektráren v ČR: Růst technologií a energetické transformace

Fotovoltaické elektrárny představují klíčový prvek při přechodu na čistou a udržitelnou energetiku. V České republice, stejně jako jinde ve světě, jsme v posledních letech zaznamenali významný růst instalace těchto solárních zařízení. Podívejme se na historii fotovoltaických elektráren v ČR, jak se technologie vyvíjela a jaký vliv měly na energetickou transformaci země.
20. 7. 2023 AKE ČR Energetika

86. Jak bude fungovat komunitní energetika

Vláda schválila novelu energetického zákona (Lex OZE II), která bude projednávána v Parlamentu a má přinést zásadní novinky – sdílení elektřiny mezi lidmi, firmami nebo obcemi. O tom, jak u nás bude takzvaná komunitní energetika přesně fungovat hovořil náměstek ministra průmyslu a obchodu Petr Třešňák v pořadu „Ptám se já“ prezentovaném na webu Seznam Zprávy. Problematika se úzce dotýká zájmů obcí a měst, proto některé pasáže uvádíme ve zkráceném znění.
19. 7. 2023 Obec a finance Energetika

87. Nová mapa oslunění pro Moravskoslezský kraj usnadní fotovoltaické projekty samosprávám, firmám i občanům

Moravskoslezský kraj si nechává zhotovit kompletní mapu oslunění celého svého území. Ta pomůže samosprávám, firmám i běžným občanům se snadnou identifikací míst, která jsou vzhledem ke svým podmínkám vhodná pro instalaci fotovoltaických panelů. Podobné projekty jsou vzhledem ke zvyšujícímu se zájmu o udržitelnost mezi kraji i městy stále populárnější. V minulosti si různé typy analýz oslunění nechalo zhotovit například Brno, Kladno či Jihočeský kraj.
30. 6. 2023 Lesensky.cz Energetika

88. Bez fosilní energie se ještě dlouho neobejdeme

Záporné ceny elektřiny dorazily do Česka dříve, než se čekalo. Ohrožují další rozvoj solární energetiky a paradoxně dokládají nenahraditelnost fosilní elektřiny, včetně té z uhlí. Pod tímto titulkem publikoval na webu kurzy.cz aktuální poznámku k energetické situaci hlavní ekonom Trinity Bank.
28. 6. 2023 kurzy.cz Energetika

89. Jak na spotřeby energií – publikace a video Energetický management pro školy a objekty sociálních služeb

Jste správce objektu v majetku obce, sociálních služeb nebo školy? Víte jak správně – z pohledu spotřeb energií – řídit vytápění, větrání, chlazení, osvětlení, provoz kuchyní a další žrouty energie ve vašem objektu, tak aby byla spotřeba co nejnižší? Víte, že správným nastavením jednotlivých systémů TZB (tedy vytápění, větrání chlazení) lze ušetřit cca 10 % nákladů za energie, bez nutnosti investičních opatření?
27. 6. 2023 EkoWATT Energetika

90. Složité povolovací procesy jsou bariérou rozvoje obnovitelných zdrojů

Rozvoj obnovitelných zdrojů je jedním ze třech pilířů, který České republice zajistí bezemisní a energetickou soběstačnost. Do roku 2030 k tomu má Česko dostatek financí z Modernizačního fondu. Investice do energetické transformace jsou nezbytné k tomu, aby Česko udrželo svoji konkurenceschopnost, ke které potřebuje levnou elektřinu z obnovitelných zdrojů. Dosud ovšem neumíme tyto peníze dostatečně využívat. Hlavní bariérou v rozvoji OZE jsou složité povolovací procesy.
26. 6. 2023 Obec a finance Energetika

91. Co Česku přinese komunitní energetika?

Přijetí pravidel pro vznik energetických komunit patří mezi nejočekávanější legislativní události v oblasti energetiky tohoto roku. Podtrhuje snahy Ministerstva průmyslu a obchodu o urychlení decentralizace a dekarbonizace energetiky v České republice. Novela energetického zákona Lex OZE II přinese nové příležitosti, ale i výzvy jak pro spotřebitele, tak pro výrobce elektřiny, ale také nové nároky na přenosovou a distribuční soustavu. Vyžádá si mimo jiné vznik Elektroenergetického datového centra, které je pro fungování komunitní energetiky nezbytné.
23. 6. 2023 MPO ČR Energetika

93. Průzkum SMS ČR: 6 z 10 obcí chce stavět vlastní zdroje energie

Jak vyplývá z průzkumu Sdružení místních samospráv ČR, vlastní energetický zdroj plánuje v příštích třech letech stavět 60 procent obcí. Obce v České republice chtějí zvýšit svou energetickou soběstačnost a rozvíjet komunitní energetiku i využívání energetického managementu.
14. 6. 2023 SMS ČR Energetika

95. Osvětlení za korunu začínají po obcích využívat i města, šetří jim až 80 % energie

Projekt Osvětlení za korunu, který se stal v posledních letech hitem hlavně v malých vesnicích i větších obcích, začínají využívat i města. Společnost ČEZ Energetické služby, dceřiná firma ČEZ ESCO, díky tomu vyměnila energeticky náročná svítidla veřejného osvětlení za moderní úsporná LED svítidla ve Všerubech na Plzeňsku nebo ve Zlatých Horách na Jesenicku, a to bez zatížení rozpočtu města. Veřejné osvětlení je v rozpočtech měst a obcí významnou položkou a jeho modernizace přináší v průměru 80procentní úspory. O projekt se teď proto zajímají radní i v dalších městech.
7. 6. 2023 Skupina ČEZ Energetika

96. Nekalé praktiky při nákupu fotovoltaiky

Zájem Čechů o výrobu energií z obnovitelných zdrojů roste. Spolu s tím se ale objevují nekalé praktiky některých dodavatelů. Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo desatero rad, na co si dát pozor při výběru dodavatele, jaké podmínky si vyjednat či jak postupovat, když dodavatelská firma neplní podmínky smlouvy.
31. 5. 2023 Obec a finance Energetika

97. ČEZ představil starostům své plány na ozelenění moravskoslezské energetiky i možnosti, jak mohou obce ušetřit

Zástupci nejvýznamnějších firem Skupiny ČEZ představili více než stovce moravskoslezských starostů, místostarostů a městských energetiků své plány do dalších let. Mezi hlavní témata patřil malý modulární reaktor, který by mohl nahradit uhelné bloky dětmarovické elektrárny, budování větrných parků a fotovoltaických elektráren mimo jiné na Opavsku a Bruntálsku nebo digitalizace distribuční sítě. Řešily se také ceny elektřiny a úsporné programy, které ČEZ městům a obcím nabízí, především výstavba veřejného osvětlení nebo fotovoltaiky bez nutnosti vstupních nákladů na investice.
4. 5. 2023 Skupina ČEZ Energetika

99. Pozor na energošmejdy

Jedním z nejčastějších podání na energetické zprostředkovatele, se kterými se aktuálně obracejí spotřebitelé na Energetický regulační úřad (ERÚ), je porušování zákazu podomního prodeje. Stížnosti na tento problém se kupí i na obcích. ERÚ proto ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR (SMO ČR) připravuje informační kampaň cílenou kromě spotřebitelů také na zastupitele měst a obcí, jak mohou nájezdům tzv. energošmejdů zabránit.
26. 4. 2023 Obec a finance Energetika

100. Moravskoslezský kraj zdarma nabízí obcím energetické poradenství

Zkušenosti z provozu více než tisícovky veřejných budov, návrhy okamžitých úsporných opatření i investic do nových technologií a také šance zapojit se do tzv. komunitní energetiky. Zástupci krajského Moravskoslezského energetického centra (MEC) se v těchto týdnech setkávají s primátory a starosty měst a obcí Moravskoslezského kraje a informují je o možnostech, jak ušetřit na energiích. Vzniká Centrum veřejných energetiků.
21. 4. 2023 Moravskoslezský kraj Energetika
Bylo nalezeno 143 záznamů.