Archiv článků (rubrika Bydlení a stavby)

Bylo nalezeno 397 záznamů.

52. Družstevní bydlení je dostupné

Na nedávném setkání platformy Chytré město a investor se hovořilo také o družstevním bydlení. V Mladé Boleslavi totiž od roku 2022 funguje Senior resort Štěpánka, pilotní projekt společnosti „BDSO – Bytová družstva společně s občany“ a zároveň nový domov pro 256 lidí.
17. 10. 2023 Obec a finance Bydlení a stavby

53. Spolupráce měst s investory

Nastavování vztahů mezi městy a investory v posledních letech proměnila stále více se rozšiřující praxe zavádění zásad či metodik spolupráce a plánovacích smluv, které z nich vychází. Tuto praxi má od příštího roku v české legislativě více ukotvit a rozšířit jejich možnosti nový stavební zákon.
11. 10. 2023 Obec a finance Bydlení a stavby

54. Stabilní investice do rekonstrukce nemovitosti

Státní fond životního prostředí od září otevřel dotační program Oprav dům po babičce. Na udržitelné rekonstrukce tak bude možné od státu získat příspěvek ve výši až do poloviny vzniklých nákladů. Na komplexní zateplení lze žádat o milion korun, dalšími stovkami tisíc vláda podpoří například instalace tepelných čerpadel, fotovoltaiky nebo úpravy hospodaření s dešťovou vodou.
10. 10. 2023 Obec a finance Bydlení a stavby

55. Problémy u plochých střech je důležité odhalit včas

Během životního cyklu ploché střechy se prakticky nedá vyhnout problémům s vlhkostí a zatékáním. Týká se to i objektů ve vlastnictví obcí a měst. Pro zajištění dlouhodobého dobrého stavu střešní konstrukce je klíčové všechny problémy odhalit v zárodku. Jedině tak lze dosáhnout minimalizace výše nákladů na následné opravy.
4. 10. 2023 Obec a finance Bydlení a stavby

56. Nové osvětlení Barrandovského mostu

Během čtyřiadvaceti hodin vyměnilo 10 pracovníků firmy NTL Forensics na Barrandovském mostě 15 stožárů veřejného osvětlení a natáhlo přes 2 km kabelů. To vše za plného víkendového provozu a v extrémních podmínkách, kdy teploty stoupaly k 35 stupňům.
26. 9. 2023 Obec a finance Bydlení a stavby

57. O titul Stavba roku 2023 usilují také obce, města a kraje

Celkem 38 nominací na tituly Stavba roku 2023 a dvě nominace na titul Zahraniční stavba roku 2023, byly představeny v Praze počátkem září na slavnostním nominačním večeru v Dopravní hale Národního technického muzea. Mezi nominovanými realizacemi je také řada staveb, kde investorem byly města a obce (12×) nebo kraj (2×).
20. 9. 2023 Obec a finance Bydlení a stavby

58. Developeři poskytnou městu na Nákladovém nádraží Žižkov desítky milionů korun, metodika spoluúčasti investorů se v praxi osvědčuje

Na jednom z největších brownfieldů v Praze, bývalém nákladovém nádraží na Žižkově, vzniká moderní čtvrť, která bude kromě bydlení nabízet i veškeré služby. Developeři, kteří v území podle plánů města staví, poskytnou v budoucnu městu kompenzace v celkové výši 1,5 miliardy korun. V první fázi město od společnosti FINEP získá plnění v hodnotě více než 167 milionů korun. Investor poskytne prostředky pro výstavbu základní školy. Zároveň postaví a městu předá mateřskou školu i zelenou promenádu a předá pozemek pro výstavbu dostupného bydlení se sociálními službami. Smlouvu o spolupráci včera posvětilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy.
18. 9. 2023 Praha Bydlení a stavby

59. Architektura v obcích a městech

Pod záštitou České komory architektů a Svazu měst a obcí se ve 135 městech a obcích v Česku i na Slovensku uskuteční festival Den architektury ve dnech 29. září až 5. října. Bohatý a zdarma přístupný program nabízí výběr z více jak 450 exkurzí do běžně nepřístupných budov, architektonických procházek či cyklistických vyjížděk, které probíhají pod vedením architektů, historiků a dalších odborníků na daná témata.
12. 9. 2023 Obec a finance Bydlení a stavby

60. Energetické štítky vrací úder – drobné opomenutí může vést k sankci

Vyznat se v labyrintu práv a povinností, které regulují činnost obcí není vůbec snadné a dobře míněný, ale fakticky špatný výklad zákona může mít nemilé důsledky. O tom, že v džungli paragrafů číhá lecjaká nástraha svědčí i judikát Krajského soudu v Plzni ze dne 7. února 2023. V daném případě byla ze strany Státní energetické inspekce (dále jen „Inspekce“) udělena městu pokuta za spáchání přestupku, který spočíval v neuvedení klasifikační třídy energetické náročnosti (tzv. „energoštítku“) v rámci záměru pronajmout městem vlastněnou bytovou jednotku, který město zveřejnilo na své úřední desce.
8. 9. 2023 SMO ČR Bydlení a stavby

61. Zákon o podpoře v bydlení je investicí do budoucnosti

Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo práce a sociálních věcí uspořádaly v Poslanecké sněmovně kulatý stůl ke společnému návrhu zákona o podpoře v bydlení. Jeho cílem je pomoci ochránit 1,3 milionu lidí ohrožených ztrátou bydlení. Pomůže také lidem v bytové nouzi, kterých je v ČR v současné době zhruba 154 000, z toho dvě třetiny jsou rodiny s dětmi.
5. 9. 2023 Obec a finance Bydlení a stavby

62. Inspirace pro veřejný sektor

Moderní přístupy ve stavebnictví jako digitalizace a BIM modelování se objevují v tuzemské realitě stále poskrovnu, navíc zůstávají doménou především komerční sféry nemovitostí. Nicméně vývoj jde neúprosně kupředu a cílem odvětví by měla být snaha rozšířit nové znalosti a know-how na co nejširší spektrum realit, a to včetně objektů občanské vybavenosti, které jsou financovány z kapes daňových poplatníků.
25. 8. 2023 Crest Communications Bydlení a stavby

63. Pardubický kraj pomáhá, aby byly vyslyšeny připomínky starostů k dostupnému bydlení

Vláda se chystá řešit problém drahého bydlení, s nímž se potýká nejenom mladá generace. Jedním z avizovaných nástrojů je dotační program Dostupné bydlení. V něm budou moci města a obce získat v příštích letech finance na výstavbu a rekonstrukce bytových domů. Radní pro regionální rozvoj Ladislav Valtr proto informoval starosty o chystané příležitosti s tím, že Pardubický kraj pro Ministerstvo místního rozvoje zajišťuje zpětnou vazbu od případných žadatelů.
21. 8. 2023 Pardubický kraj Bydlení a stavby

64. Nový stavební zákon aneb revoluce stavebního práva se (prozatím) nekoná

„Jeden úřad, jedno řízení, jedno razítko“ byla revoluční myšlenka, která provázela proces vzniku zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Nový stavební zákon“). Ministerstvo pro místní rozvoj ČR se k uvedené koncepční zásadě hlásí i nadále a deklaruje ji ve svých tiskových zprávách. Jaká je však realita?
17. 8. 2023 ePravo.cz Bydlení a stavby

65. Na stavbách Ústeckého kraje je elektronický stavební deník už běžný

V rámci realizace svých investičních akcí využívá Ústecký kraj elektronické stavební deníky. Tuto povinnost stavební zákon ukládá pouze u stavby, která je předmětem veřejné zakázky v nadlimitním režimu. Ústecký kraj ale jde v tomto nad rámec zákona a elektronický stavební deník se používá na všech stavbách, které jsou předmětem veřejné zakázky ve všech režimech.
17. 8. 2023 Ústecký kraj Bydlení a stavby

66. Vícepráce mohou prodražit stavbu až o třetinu, ukazuje výzkum, metoda BIM jim pomáhá předcházet

Využívání metody BIM pomáhá omezit množství víceprací a předělávek, které mohou zvýšit cenu projektu téměř o třetinu. Nedávno publikovaný celoevropský výzkum společnosti PlanRadar ukázal, že nejčastějšími příčinami zvýšení ceny stavebních projektů jsou špatná komunikace a spolupráce mezi zainteresovanými stranami či členy týmu.
15. 8. 2023 ČAS Bydlení a stavby

68. Jak se nespálit při výběru kamen a solárních kolektorů

Dvě nová spotřebitelská desatera pro výběr solárních termických systémů a individuálně stavěných kamen dnes představili zástupci obnovitelných zdrojů společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu. Domácnosti v nich najdou rady, jak správně vybírat nový zdroj energie i instalační firmu. Na oba zdroje tepla bude možné už od září žádat o dotaci. Individuálně stavěná kamna jsou do Nové zelené úsporám zařazena vůbec poprvé. Desatera připravili členové Komory obnovitelných zdrojů energie.
11. 8. 2023 SFŽP ČR Bydlení a stavby

69. Stanoviska a metodiky

Dne 9. srpna 2023 byl zveřejněn nový materiál Přechodné ustanovení nového stavebního zákona o stavebních uzávěrách.
10. 8. 2023 ÚÚR Bydlení a stavby

70. MMR připravuje nová pravidla pro rozúčtování tepla v bytových domech

Ministerstvo pro místní rozvoj uspořádalo kulatý stůl, kde účastníky seznámilo s připravovanými změnami ve vyhlášce o rozúčtování nákladů na vytápění. Úpravy vychází z odborné analýzy, kterou pro ministerstvo vypracovalo ČVUT. Cílem je snížit největší rozdíly a více motivovat k úspornému chování. Ve vyhlášce se nově zohlední energetická náročnost budovy.
1. 8. 2023 MMR ČR Bydlení a stavby

71. Dvě auta na byt, nulová adaptace na klima a bydlení ve sklepě, MMR novelizuje vyhlášku o stavbách

Ministerstvo místního rozvoje včera ukončilo připomínkování návrhu jedné z prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu. Oproti současné praxi požaduje více parkovacích míst a chce umožnit stavět byty i ve sklepě. Naopak problematika změn klimatu se ve vyhlášce vůbec neprojevila. Požadavky adaptačních strategií a politik tak očividně nebere MMR vůbec vážně. A před řešením krize bydlení autoři návrhu upřednostnili, v dnešní době neopodstatněné, vysoké požadavky na parkování. Nově totiž mají být (s výjimkou Prahy, Brna a Ostravy, které mohou mít vlastní předpisy) povinně dvě parkovací stání na byt, který je větší než 70 m2.
26. 7. 2023 Arnika Bydlení a stavby

72. Oprav dům po babičce nabídne zálohově více než milion korun a možnost výhodného úvěru na komplexní rekonstrukce starších rodinných domů

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR spustí v září motivační dotační program pro české domácnosti. Jedinečná podpora má navýšit tempo renovací energeticky nevyhovujících rodinných domů a napomoci obnově stávajícího bytového fondu. Úspěšní žadatelé zároveň získají od ledna 2024 možnost čerpat od stavebních spořitelen zvýhodněný úvěr. Dotace je financována z Modernizačního fondu, tedy z peněz Evropské unie, celkově je pro dotace z Nové zelené úsporám připraveno 55 miliard korun.
18. 7. 2023 MŽP ČR Bydlení a stavby

73. Ceny za architekturu

Česká komora architektů udělí letošní ceny za architekturu v listopadu, na nominačním večeru však již nyní bylo představeno třicet jedna děl, která mezinárodní porota nominovala do prestižního výběru. Na slavnosti 27. června v pražském Domě Radost převzali za stavbu Památníku tří odbojů v Lošanech Cenu předsedy Senátu autoři z atelieru IXA.
4. 7. 2023 Obec a finance Bydlení a stavby

74. Dotační program Nová zelená úsporám od září podpoří estetiku fasád budov

Od září budou platit aktualizovaná pravidla dotačního programu Nová zelená úsporám, zaměřeného na úspory energií v rodinných a bytových domech. Ve spolupráci s Českou komorou architektů byly formulovány požadavky na estetiku fasád budov, u kterých bude čerpána podpora např. na jejich zateplení. Program Ministerstva životního prostředí administruje Státní fond životního prostředí ČR.
28. 6. 2023 SFŽP ČR Bydlení a stavby

75. Zlepší se bytová situace?

Úroveň bydlení je možné vyjádřit pomocí různých průměrných ukazatelů – počtem osob na obytnou místnost či byt, počtem obytných místností na byt, velikostí obytné plochy na byt či osobu atp. To jsou ukazatele, se kterými pracuje např. Český statistický úřad při porovnávání dat ze sčítání lidu či jiných statistických hlášení.
14. 6. 2023 Obec a finance Bydlení a stavby

76. Workshop Urbanistická osvěta pro starosty obcí řešil otázku, jak vybrat architekta

Z diskuze na loňském úvodním setkání, na kterém zástupci odboru regionálního rozvoje představili starostům obcí Karlovarského kraje téma dobrý územní plán a stavební kultura v kraji, vyplynul jednoznačný závěr – každý starosta se snaží, aby jeho obec hezky vypadala a dobře se v ní žilo. I proto se přípravy druhého setkání zaměřily na téma zvýšení architektonické i urbanistické kvality projektů a staveb, které realizují obce. Úvodní slovo přednesl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.
12. 6. 2023 Karlovarský kraj Bydlení a stavby

78. Do meziresortu zamířil zákon o podpoře v bydlení, pomůže 1,3 milionu lidí ohrožených ztrátou bydlení

Zákon společně připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo práce a sociálních věcí. Jeho cílem je do deseti let snížit počet lidí v bytové nouzi nejméně o třetinu ze současných asi 154 tisíc. Důrazem na prevenci dojde k razantnímu snížení nákladů státu, které jsou s bytovou nouzí spojeny. Zákon také výrazně omezí obchod s chudobou a množství dětí, které kvůli nevyhovujícímu bydlení končí každý rok ve státní péči. Obcím zajistí dlouhodobé a předvídatelné financování různých opatření na řešení bytové situace svých obyvatel.
1. 6. 2023 MMR ČR Bydlení a stavby

79. Bartoš na sněmu SMO ČR zdůraznil spolupráci s obcemi při realizaci projektů dostupného bydlení

Ve dnech 18.–19. května 2023 se v Olomouc konal už 19. sněm Svazu měst a obcí ČR. Letos byl hlavním tématem vládní konsolidační balíček. Na akci se každoročně potkávají představitelé samospráv s představiteli státu nad prioritami měst a obcí. Na zahájení sněmu ministr Bartoš představil konkrétní kroky projektu Bydlení pro život a jejich přínos pro obce.
22. 5. 2023 MMR ČR Bydlení a stavby

80. Architekti a samospráva

Koncem dubna se konala Valná hromada České komory architektů (ČKA), která schválila programové priority a zvolila jako svého předsedu architekta Jana Kasla, který tak pokračuje ve funkci, kterou zastává od dubna 2019. Je to dobrá zpráva také pro samosprávy měst a obcí, neboť Jan Kasl je architekt, který má dlouhodobé zkušenosti a poznatky z práce územní samosprávy, v letech 1990–2006 byl aktivní na různých úrovních v komunální politice, 1998–2002 byl pražským primátorem.
17. 5. 2023 Obec a finance Bydlení a stavby

81. Ekologické veřejné budovy a bytové domy ze dřeva?

Výstavba ze dřeva s ohledem na šetrnost ke klimatu v současné době získává v mnoha evropských státech vysokou prioritu. Stále více zemí, regionů, měst a obcí usiluje o zvýšení využívání dřeva, které je ekologickým a plně obnovitelným materiálem. V Česku tyto tendence naráží na striktní legislativu týkající se především požární bezpečnosti, jež stanovuje maximální výšku dřevostavby do 12 metrů.
11. 5. 2023 YIT Stavo Bydlení a stavby

82. Ombudsman se zaměří na azbest, chce zjistit, jak k likvidaci nebezpečné látky přistupují úřady

Právníci z odboru stavebního řádu a životního prostředí Kanceláře veřejného ochránce práv na jednání se zástupci Ministerstva pro místní rozvoj otevřeli řadu témat spojených s odstraňováním azbestu ze staveb. Po dalších jednáních s Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem zdravotnictví a s Českou inspekcí životního prostředí ombudsman zváží další postup – může například na toto téma zahájit šetření z vlastní iniciativy.
11. 5. 2023 Veřejný ochránce práv Bydlení a stavby

83. Bartoš: Do dostupného bydlení chceme v příštích letech dostat přes 20 miliard korun

Státní fond podpory investic (SFPI) spadající pod MMR spouští program Nájemní bydlení. Ten podpoří 800 miliony korun výstavbu hlavně obecních nájemních bytů. Ministr Ivan Bartoš při té příležitosti představil sérii souvisejících kroků, kterými resort plánuje zlepšit bytovou situaci v České republice. Kromě investic ze státního rozpočtu a evropských zdrojů ve výši přes 11 miliard korun, je to například zákon o podpoře v bydlení. V dubnu se dostal do vnitroresortního připomínkového řízení.
25. 4. 2023 MMR ČR Bydlení a stavby

84. Vláda schválila podmínky programu Nájemní bydlení, Státní fond podpory investic připravil na výstavbu bytů 800 milionů korun

Větší část podpory – půl miliardy korun – je vyhrazena obcím. O 300 milionů korun mohou žádat spolky, charity i soukromí investoři. Státní fond podpory investic spadající pod MMR chce programem Nájemní bydlení podpořit hlavně rozšíření obecních bytových fondů. Stejně jako další kroky resortu v této oblasti přispěje k tomu, aby bylo bydlení v Česku dostupnější.
13. 4. 2023 MMR ČR Bydlení a stavby

85. Státní fond podpory investic v dubnu spustí program Nájemní bydlení, na výstavbu bytů půjde až 800 milionů korun

Program podpoří vznik nájemních bytů pro lidi, kteří nevlastní nemovitost k bydlení. O kombinaci dotace a výhodného úvěru se mohou přihlásit obce, spolky, charity i další právnické osoby. Obce budou mít prospěch i z projektů, na které získá podporu soukromý investor. V takovém případě mohou určit, komu se pronajme část bytů. Program je součástí širší reformy podpory bydlení, na které pracuje Ministerstvo pro místní rozvoj.
10. 2. 2023 MMR ČR Bydlení a stavby

86. Ombudsman chce vrátit spolky do hry

Veřejný ochránce práv by uvítal, kdyby se občanské spolky mohly opět víc zapojovat do řízení o povolování staveb. Od roku 2018 se totiž po poslední změně předpisů nemohou spolky účastnit velké části povolovacích procesů podle stavebního zákona. To se mohlo změnit díky aktuálně projednávanému návrhu zákona o jednotném environmentálním stanovisku, který zahrnuje i úpravy zákona o ochraně přírody a krajiny. Ombudsman tento návrh už dříve připomínkoval. Do Sněmovny se ale nakonec dostala k projednání verze, která s větší účastí veřejnosti nepočítá.
31. 1. 2023 Veřejný ochránce práv Bydlení a stavby

87. Priorita Prahy 12 – využití metody BIM

Building Information Modeling (BIM) je metoda pro tvorbu, správu a využívání digitálních informací o budovách a infrastrukturách. BIM využívá nástroje a technologie, jako jsou 3D modelování, společné datové prostředí a software pro správu projektů, aby poskytoval komplexní přehled o budově nebo infrastruktuře po celou dobu její životnosti.
30. 1. 2023 Obec a finance Bydlení a stavby

89. Spolupráce kraje a České komory architektů podpoří kvalitnější architekturu v regionu

Královéhradecký kraj a Česká komora architektů uzavřely dohodu posilující vzájemnou spolupráci při propagaci architektury a realizování kvalitních návrhů staveb ve veřejných zakázkách. Vedení kraje bude zadávat své stavební investice častěji prostřednictvím architektonické soutěže, připravuje vznik centra pro architekturu a nabídne i metodickou pomoc městům a obcím v regionu.
17. 1. 2023 Královéhradecký kraj Bydlení a stavby

90. Pardubický kraj zpracovává strategii pro rozvoj Moravskotřebovska, město připravuje masivní bytovou výstavbu

Jednání s novým vedením Moravské Třebové bylo hlavním důvodem návštěvy hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického. Ten se starostou Pavlem Charvátem a místostarostou Milošem Mičkou řešil především krajskou podporu celému regionu, který podle zpracovaných analýz patří mezi hospodářsky znevýhodněné. Řeč byla také o provozu nového pavilonu nemocnice následné péče či oblasti školství.
13. 1. 2023 Pardubický kraj Bydlení a stavby

91. Škola, práce a nákupy do 15 minut od domu – koncept měst krátkých vzdáleností se stává realitou i v Česku

Dostat se do 15 minut od bydliště do práce, školy, obchodu nebo fitness centra? To není hudba budoucnosti, ale pomalu a jistě realita světových metropolí. Koncept patnáctiminutových měst neboli měst krátkých vzdáleností je poměrně novým urbanistickým trendem. Stojí především na lepší dostupnosti míst, do kterých lidé denně docházejí, jako je bydliště, práce, škola či fitness centrum.
9. 1. 2023 EurActiv.cz Bydlení a stavby

92. Zvyšujeme kvalitu vystavěného prostředí

Vláda schválila aktualizaci strategického dokumentu Politika architektury a stavební kultury České republiky, která má za cíl zvyšovat kvalitu prostředí sídel a krajiny. Materiál stanovuje několik desítek opatření v oblasti začlenění staveb do prostředí, veřejných prostranství, zadávání zakázek či vzdělávání.
5. 1. 2023 MMR ČR Bydlení a stavby

93. Energetická náročnost se nesnižuje pouze u novostaveb, v budoucnu by měly být v bezemisním standardu všechny stavby

Od ledna 2022 musejí všechny nově postavené domy v Česku splňovat přísnější podmínky budovy s téměř nulovou spotřebou energie. V budoucnu se však pravděpodobně pravidla pro výstavbu ještě zpřísní. Podle návrhu nové evropské směrnice mají být do roku 2050 téměř všechny stavby v bezemisním standardu. Nová pravidla, která zasáhnou i již stojící domy, podle vyjádření zástupců Evropské unie pomohou snížit nejen emise skleníkových plynů, ale také účty za energie.
20. 12. 2022 Lesensky.cz Bydlení a stavby

94. Rozúčtování tepla v centrálně vytápěných domech by mělo zohledňovat energetickou náročnost budov

Rozúčtování tepla v centrálně vytápěných domech musí posílit úsporné chování uživatelů bytů, ale ne na úkor jiných bydlících osob, které si nemohou vypnutí topení dovolit, například matky s malými dětmi, senioři nebo nemocní. Proto chce Ministerstvo pro místní rozvoj upravit stávající vyhlášku, která by měla zohledňovat i rozdílné parametry různých domů, co se jejich energetické náročnosti týče.
20. 12. 2022 MMR ČR Bydlení a stavby

95. Jak posuzovat udržitelnost bydlení?

Jak města a obce vědí, zda je jejich bytová politika dlouhodobě udržitelná? Následující článek představuje jednoduchý, účinný a zároveň flexibilní nástroj, prostřednictvím kterého lze nastavit, sledovat a praktikovat dlouhodobá rozhodnutí v rámci koncepce bydlení.
12. 12. 2022 SMO ČR Bydlení a stavby

97. Jaké bude bydlení budoucnosti? Zapojte se do výzkumu!

Rostoucí náklady na bydlení – růst cen nemovitostí, výše nájemného, úrokových sazeb u hypotečních úvěrů i stavebních materiálů. To je bydlení současnosti. Bydlení budoucnosti by mohlo být dostupnější a udržitelnější. Co je proto potřeba udělat? To zkoumají výzkumnice a výzkumníci v projektu zaměřeném na participativní formy bydlení ve spolupráci s městy jako jsou Liberec, Pardubice, Opava či Jihlava. Do výzkumu se nyní může zapojit každý: vyplněním dotazníku o postojích k bydlení, který pomůže zjistit, jak nové formy bydlení podpořit.
29. 11. 2022 Technologická agentura ČR Bydlení a stavby

98. Povinnost využívání BIM se prozatím posouvá, už dnes umožňuje digitálně zpracovávat projekty v sedmi rozměrech

Ačkoli se v řadě západních zemí technologie BIM již pevně etablovala, v českém stavebnictví je její využívání prozatím doménou spíše větších firem. Zásadní přínosy, které takzvané digitální dvojče nabízí, zahrnují lepší efektivitu práce, vyšší transparentnost či snížení chybovosti v rámci celého procesu. Od roku 2024 by mělo být využití BIM v Česku povinné u všech nadlimitních veřejných zakázek.
28. 11. 2022 Lesensky.cz Bydlení a stavby

99. Jednání s ministry Bartošem a Kupkou posun nepřineslo, předkládaný návrh novely stavebního zákona odborné kruhy odmítají

Nesouhlas s podobou připravené novely stavebního zákona a nového razítka, takzvaného Jednotného enviromentálního povolení, ale také kritika za absenci diskuse s odbornými skupinami v uplynulých deseti měsících, na které v minulém týdnu upozornila platforma svazů, asociací a expertů, přinesla téměř tříhodinovou pondělní schůzku s ministrem pro místní rozvoj Ivanem Bartošem a ministrem dopravy Martinem Kupkou. Z hlediska obsahu nedošlo ke shodě, ministři trvali na de facto původním materiálu, a na Vládě ČR tak bude projednán návrh, který je potřeba zásadně odmítnout.
27. 10. 2022 ČKA Bydlení a stavby

100. Karlovarský integrovaný záchranný systém získá nové sídlo, BIM pomůže k lepší organizaci stavby, odstranění kolizí a efektivnější správě budovy

Karlovy Vary – Karlovarský kraj potvrzuje roli jednoho z leaderů v zavádění metody BIM v Česku. Projekt stavby nového sídla složek Integrovaného záchranného systému v Karlových Varech využívá metodu BIM již od prvních záměrů v roce 2018. Stavba se v současnosti blíží realizační fázi a Karlovarský kraj má tak k dispozici digitální model stavby (DiMS) s podrobností odpovídající dokumentaci pro územní rozhodnutí (DUR). Nové Společné operační středisko složek integrovaného záchranného systému (S.O.S. 112) přispěje k zefektivnění provádění záchranářských prací a krizového řízení na území kraje.
7. 10. 2022 Karlovarský kraj Bydlení a stavby
Bylo nalezeno 397 záznamů.