Archiv článků (rubrika Regiony)

Bylo nalezeno 1536 záznamů.

51. Mimořádný počin v kulturním dědictví

Pivovar v Lobči získal cenu za mimořádný počin v kulturním dědictví a tradicích Evropy 2023. Potvrdilo se, že Česko umí obnovovat památky. Architekti Jana a Pavel Prouzovi obnovili opuštěný a chátrající pivovar, prcaovali na něm a po zásluze získali ocenění Europa Nostra Awards 2023.
28. 7. 2023 Obec a finance Regiony

52. Rekonstrukce silnic v regionu pokračují. Kraj vybral další firmy a vyhlásil nové veřejné zakázky

Silnice z Cimbálu do Příkrého a ve Hvězdovské ulici v Mimoni. To jsou další silniční projekty, u nichž Liberecký kraj vybral firmy, které provedou stavební práce. Krajští radní také na svém včerejším jednání odsouhlasili vyhlášení dalších výběrových řízení na rekonstrukce komunikací v regionu. Letos má na to kraj zhruba 1,18 miliardy korun.
27. 7. 2023 Liberecký kraj Regiony

54. Nový pavilon nemocnice v Pelhřimově

Nemocnice Pelhřimov významně rozšiřuje kapacity svých zdravotnických služeb, a to díky nově vybudovanému pavilonu. Tento projekt, který financoval Kraj Vysočina jako hlavní investor, vyžadoval investici ve výši 592 milionů Kč bez DPH. Za architekturou, projekcí, statickým a technologickým řešením TZB stojí společnost Obermeyer Helika a. s., která v termínu splnila náročný úkol návrhu a realizace nového nemocničního pavilon v pasivním standardu, při dosažení maximální energetické soběstačnosti budovy a splnění všech nároků na moderní zdravotnickou budovu.
27. 7. 2023 Obec a finance Regiony

55. Rozvoj digitální technické mapy zajistí nový projekt

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo v rámci Národního plánu obnovy výzvu na dokončení digitalizace objektů digitálních technických map. Ústecký kraj, který spravuje informační systém pro digitální technickou mapu celého regionu, se plánuje do této výzvy zapojit s projektem Digitální technická mapa Ústeckého kraje II.
26. 7. 2023 Ústecký kraj Regiony

56. Kraj má v běhu investice za 3,2 miliardy. Další postupně připravuje

Rada Pardubického kraje na svém pondělním jednání projednala souhrnnou zprávu o přípravě a realizaci investic. Jedná se o pravidelně předkládaný dokument, ze kterého plyne, že v prvním pololetí bylo rozestavěno 29 staveb s celkovými náklady ve výši 3,2 miliardy korun.
26. 7. 2023 Pardubický kraj Regiony

58. Kraj podporuje péči o stromy a zeleň. Vypsal novou dotaci

Výsadba stromů podél cest, zeleně v krajině nebo péče o památné stromy a aleje. Na tyto akce vypsalo hejtmanství novou dotaci. V Programu na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a zemědělství uvolnilo téměř jeden a půl miliónu korun.
25. 7. 2023 Olomoucký kraj Regiony

59. Liberecký kraj stále přijímá žádosti o dotace na nové akumulační nádoby. Podporuje tím ekologické vytápění

Do konce roku 2023 Liberecký kraj přijímá žádosti o dotace v rámci programu Podpora dodatečné instalace akumulační nádoby u domácích kotlů na pevná paliva. Dotace může činit až 70 % ze způsobilých nákladů s limitem 50.000 korun. Určena je na pořízení akumulační nádoby a na její připojení na otopnou soustavu.
25. 7. 2023 Liberecký kraj Regiony

60. Obědy pro jihočeské děti. Jihočeský kraj podpoří bezplatné školní stravování

Jihočeský kraj podpoří bezplatné školní stravování pro děti, žáky a studenty ve věku od 2 do 26 let, kteří navštěvují mateřské, základní a střední školy, resp. využívají internáty nebo domovy mládeže v Jihočeském kraji a jejichž rodiny se ocitly v nepříznivé finanční situaci. Dotační program „Obědy pro jihočeské děti“ dnes jednomyslně schválila Rada Jihočeského kraje. Fungovat bude elektronicky a bez zbytečné administrativy.
24. 7. 2023 Jihočeský kraj Regiony

61. Na vznik ePortálu a digitálního repozitáře získal kraj dotaci přes 15 milionů korun

Možnosti vyřizovat vše potřebné na dálku bez nutnosti návštěvy úřadu je Zlínský kraj zase o krok blíž. Na projekt Rozvoj digitalizace ve Zlínském kraji totiž získal dotaci 15,6 milionu korun z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027. V rámci projektu vznikne ePortál, který lidem umožní komunikovat s úřadem z pohodlí domova a nový digitální repozitář, tedy archiv pro muzea a další organizace z oblasti kultury.
24. 7. 2023 Zlínský kraj Regiony

63. Projekt Digitální technická mapa Ústeckého kraje pokračuje

Ústecký kraj spustil v červenci testovací provoz Digitální technické mapy Ústeckého kraje. Během zkušebního provozu budou mimo jiné ověřovány funkcionality a stabilita celého systému z pohledu správy dat. Ostrý provoz bude zahájen 1. července 2024.
19. 7. 2023 Ústecký kraj Regiony

64. Města v kraji začínají omezovat nakládání s vodou. Kvůli suchu

Některé radnice v Olomouckém kraji už přistoupily kvůli dlouhotrvajícímu suchu k omezení nakládání s povrchovou vodou. Jinými slovy – lidé nemohou čerpat vodu z potoků, řek nebo rybníků. Je jí totiž málo. Krizová opatření zavádí Šternberk a Olomouc.
19. 7. 2023 Olomoucký kraj Regiony

65. Kraj připravuje rozsáhlé instalace fotovoltaiky za 117 milionů korun

Královéhradecký kraj a jeho organizace podaly 21 žádostí o dotace na instalaci fotovoltaických panelů na svých budovách. Celkové investiční náklady by měly dosáhnout 117 milionů korun. Cílem je levnější elektřina a vyšší energetická nezávislost.
19. 7. 2023 Královéhradecký kraj Regiony

66. Kraj pomůže obcím penězi i know-how na dokončení digitální technické mapy

Od 1. července 2024 dojde ke spuštění digitální technické mapy v České republice. Po letech příprav tak bude veřejnosti přístupná on-line databáze s mapami ve vysokém rozlišení, ve kterých uživatelé snadno a rychle najdou technické údaje, inženýrské sítě, stavby a další důležité informace z pohodlí domova. Zatímco Pardubický kraj má již mapové podklady pro DTM zpracované a od července letošního roku je v novém systému zpřístupnil, nyní nastává doba, kdy musí požadovaná data dodat i města a obce. A právě jim chce Pardubický kraj s tímto úkolem pomoci.
17. 7. 2023 Pardubický kraj Regiony

67. Liberecký kraj se chystá vybudovat fotovoltaiky na střechách škol či výjezdových základnách zdravotníků

Snižování energetické náročnosti budov a alternativní zdroje energie propojují environmentální přístup s ekonomickým. Proto Liberecký kraj plánuje vybudovat na střechách některých budov fotovoltaiky. Prvním objektem, který již má funkční fotovoltaiku o výkonu necelých 6 kWp, je Středisko ekologické výchovy (STŘEVLIK) v Hejnicích. Kraj plánuje vybudovat fotovoltaiky dále například na střechách škol, výjezdových základen zdravotníků, domovů sociální péče, v bývalém vojenském prostoru Ralsko či na budově D Krajského úřadu Libereckého kraje.
13. 7. 2023 Liberecký kraj Regiony

68. Známe finalisty soutěže Vesnice roku 2023, vítěze MMR ocení 2,6 miliony

Hodnotící komise v průběhu května a června vybraly třináct krajských vítězů 27. ročníku soutěže Vesnice roku. Ti se v září v Luhačovicích utkají o celostátní titul za rok 2023. Vítěz získá rovněž finanční odměnu ve výši až 2,6 milionů korun od Ministerstva pro místní rozvoj.
12. 7. 2023 MMR ČR Regiony

69. Jihomoravský kraj a město Brno jsou Evropským podnikatelským regionem 2024

Jihomoravský kraj a město Brno získaly 6. července 2023 v Bruselu prestižní ocenění European Entrepreneurial Region 2024. Staly se tak prvním nositelem tohoto titulu z České republiky. Evropský výbor regionů ocenil především dlouhodobou strategii podpory podnikání a inovací v regionu a z ní vyplývající aktuální aktivity směřující k větší odolnosti, udržitelnosti a digitalizaci firem.
12. 7. 2023 Jihomoravský kraj Regiony

70. České Budějovice jsou Evropským hlavním městem kultury 2028

Koncept (PERMA)KULTURA dovedl k vítězství v Evropském hlavním městě kultury 2028 (EHMK) České Budějovice. Evropská komise v projektu jihočeské metropole ocenila kulturní plány do budoucna, zapojení místní komunity a krajiny i dobré propojení a zasíťování v rámci Evropské unie. Díky EHMK budou České Budějovice, které ve finále soutěžily s královéhradeckým Broumovem, ještě víc v hledáčku zahraničních turistů.
12. 7. 2023 Obec a finance Regiony

72. Více jak půl miliardy korun pomůže nejohroženějším obyvatelům Královéhradeckého kraje

Královéhradecký kraj se zapojil do šesti evropských projektů v sociální oblasti v celkovém objemu 563 milionů korun. Jednotlivé projekty se zaměřují na podporu péče o ohrožené děti, dostupnost sociálních služeb pro osoby se zdravotním a jiným postižením nebo například na jejich začleňování do společnosti. Většinu nákladů pokryjí dotace z evropských fondů.
4. 7. 2023 Královéhradecký kraj Regiony

73. Začala jednání o možnostech využití přeshraniční zdravotní péče

Na krajském úřadu se uskutečnilo jednání o možnostech využívání přeshraničních zdravotnických služeb v německém Selbu. Zúčastnili se ho hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek, starosta města Aš Vítězslav Kokoř, konzulka České republiky v Mnichově Ivana Červenková, zástupci Všeobecné zdravotní pojišťovny a regionálního sdružení měst a obcí Euregio Egrensis, ředitel Karlovarské krajské nemocnice Josef März a v neposlední řadě také vedoucí odboru zdravotnictví krajského úřadu Alena Šalátová.
4. 7. 2023 Karlovarský kraj Regiony

74. Memorandum potvrdí společný postup Sokolovska na cestě k rozvoji území

Ve čtvrtek 29. června 2023 podepsali zástupci města Sokolova, Karlovarského kraje, společnosti Sokolovská uhelná a SUAS GROUP a společnosti Synthomer Memorandum o společném postoji k podpoře transformace a rozvoji regionu Sokolovska. Signatáři chtějí tímto krokem deklarovat svůj aktivní postoj ke změnám, které přicházejí v souvislosti s postupným ukončením těžby a zpracování hnědého uhlí. K memorandu se připojuje také 20 dotčených obcí v oblasti.
30. 6. 2023 Karlovarský kraj Regiony

75. Za sedm let přinesly místní akční skupiny do Libereckého kraje miliardu korun

Výroční konference Místní akční skupiny Achát se u příležitosti ukončení plánovacího období 2014–2020 a naplňování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Achát 2014–2020 uskutečnila za účasti Místních akčních skupin (MAS) Libereckého kraje na statku Střížovice. Zúčastnil se jí i Jiří Ulvr, člen rady kraje pro řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování.
30. 6. 2023 Liberecký kraj Regiony

76. Vítězem krajského kola soutěže Vesnice roku 2023 je Bílý Kostel nad Nisou

Vítězem krajského kola soutěže Vesnice roku 2023 v Libereckém kraji se stala obec Bílý Kostel nad Nisou na Liberecku. Hodnotitelská komise ocenila zejména komplexní přístup k rozvoji obce, vzdělávání, práci s mládeží, společenskému životu, péči o krajinu i podpoře turistickému ruchu.
29. 6. 2023 Liberecký kraj Regiony

77. Doudleby jsou Vesnicí roku Jihočeského kraje 2023

Doudleby na Českobudějovicku se staly Vesnicí roku Jihočeského kraje 2023. Tradiční dobrou zprávu i se srdečnou gratulací telefonoval náměstek hejtmana Pavel Hroch starostovi Zdeňku Šmídovi v pondělí 26. června. Pro obec s téměř pěti sty obyvateli se jedná o premiérový titul. V roce 2019 však již získaly Modrou stuhu a v 2022 pak Zelenou stuhu.
28. 6. 2023 Jihočeský kraj Regiony

78. Krajský úřad Kraje Vysočina ukončil přezkoumání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí za rok 2022

V první polovině června 2023 ukončil Krajský úřad Kraje Vysočina přezkoumání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí za rok 2022. Z celkového počtu 704 obcí a 59 dobrovolných svazků obcí v Kraji Vysočina prověřil krajský úřad hospodaření 644 obcí a 46 svazků, které o přezkoumání svého hospodaření požádaly. Krajský úřad vykonává přezkoumání hospodaření pro obce a dobrovolné svazky obcí v přenesené působnosti zdarma. Ostatních 60 obcí a 13 svazků uzavřelo smlouvy s auditory o provedení přezkoumání jejich hospodaření za úplatu.
27. 6. 2023 Kraj Vysočina Regiony

79. Peníze na inovace pomohou tentokrát i krajským základním školám

Dalších bezmála 8 milionů korun získají krajské základní školy na vytvoření podmínek pro zavádění inovativních metod do výuky. Peníze si tentokrát na své projekty rozdělí třináct základních škol, které vzdělávají žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, které se dosud o tento příspěvek nehlásily.
23. 6. 2023 Středočeský kraj Regiony

81. Kraj připravuje nový plán dopravní obslužnosti na další roky. Počítá v něm s úpravami výše příspěvku obcí a měst

Plán dopravní obslužnosti území Libereckého kraje na roky 2024–2028. Tak zní název strategického dokumentu, jehož účelem je hospodárně a efektivně zajistit veřejnou dopravu v regionu. Jeho součástí jsou mimo jiné takzvané standardy dopravní obslužnosti, ale také návrh na úpravu výše příspěvku na dopravní obslužnost ze strany obcí a měst. Na roky 2024 až 2028 se počítá s jeho navýšením na 200 korun na jednoho obyvatele na jeden rok.
22. 6. 2023 Liberecký kraj Regiony

82. Malé obce dostanou peníze na cesty i třeba na hlukoměry

Moravskoslezský kraj letos rozdělí obcím do pěti tisíc obyvatel a jejich svazkům téměř 22 milionů korun ze svého rozpočtu. Přispěje tak na 77 projektů, které vylepší život na venkově. Peníze tedy půjdou na opravy a rekonstrukce důležitých obecních staveb, občanskou vybavenost, místní komunikace, úpravy veřejného prostranství, na pořízení senzorů internetu věcí nebo na zajištění činnosti projektových manažerů a poradců v mikroregionech.
21. 6. 2023 Moravskoslezský kraj Regiony

84. Kde se nejlépe žije? V hlavním městě Praze

V letošním roce se na stupních vítězů srovnávacího výzkumu Místo pro život umístily Hlavní město Praha, Královéhradecký kraj a Kraj Vysočina. Analytická agentura Datank v něm vyhodnocuje každoročně kvalitu podmínek pro život ve všech krajích České republiky, a to na základě dat získaných z nezávislých zdrojů a údajů z průzkumu prováděného mezi 1600 obyvateli.
21. 6. 2023 Obec a finance Regiony

85. Ústecký kraj zná své Vesnice roku 2023

Tradiční soutěž Vesnice roku v Ústeckém kraji přináší první výsledky. Do letošního kola se přihlásilo celkem 17 obcí, z nichž dvě byly z okresu Ústí nad Labem, dvě z okresu Most, dvě z okresu Děčín, šest z okresu Litoměřice, dvě z okresu Teplice, jedna z okresu Chomutov a dvě z okresu Louny.
20. 6. 2023 Ústecký kraj Regiony

88. Obec Hrádek na Frýdecko-Místecku se stala krajskou vesnicí roku a postupuje do národního kola

Vesnicí roku Moravskoslezského kraje 2023 se stala obec Hrádek na Frýdecko-Místecku. Hodnotící komisi obec zaujala intenzivním komunitním životem i koncepčním přístupem v rozvoji obce. Hrádek tak postupuje do národního kola soutěže Vesnice roku 2023, vyhlášení výsledků už 27. ročníku se bude konat v polovině září v Luhačovicích.
15. 6. 2023 Moravskoslezský kraj Regiony

89. Radní Středočeského kraje a hlavního města Prahy společně jednali o důležitých tématech v oblasti školství nebo dopravy

V Rezidenci primátora hl. m. Prahy na Mariánském náměstí se v úterý 13. června 2023 uskutečnilo společné jednání Rady Středočeského kraje a hl. m. Prahy. Představitelé obou samospráv řešili otázky, které se týkaly například oblasti dopravy nebo aktuálních témat ve školství. Touto spoluprací tak dále navazují na loni podepsané Memorandum o vzájemné spolupráci.
14. 6. 2023 Středočeský kraj Regiony

90. Vesnicí roku 2023 ve Zlínském kraji je Ostrožská Lhota

Vítězem letošního krajského kola soutěže Vesnice roku se stala Ostrožská Lhota. Postupuje tak do kola celostátního. V něm je Zlínský kraj co do počtu vítězných obcí vůbec nejúspěšnějším krajem ze všech. Ocenění se dočkaly také další obce.
14. 6. 2023 Zlínský kraj Regiony

93. Za pomoci kraje obce nakoupí vozy Senior Expres

Celkem 8 obcí a měst dosáhne na příspěvek ve výši 333 000 korun na pořízení osobního automobilu pro účely využití Senior Expresu. Rozhodla o tom Rada Karlovarského kraje na svém prvním červnovém zasedání. Vzhledem k vysokému počtu podaných žádostí současně odsouhlasila navýšení alokace programu o 1,6 milionu korun, které bude pokryto z přebytku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2022.
13. 6. 2023 Karlovarský kraj Regiony

94. Na rozvoj malých obcí Středočeského kraje míří dalších téměř 15 milionů korun

Rada Středočeského kraje dnes projednala dalších 32 žádostí o dotaci na rozvoj malých obcí do 2000 obyvatel a doporučila je zastupitelstvu ke schválení. Na projekty bude ze Středočeského Fondu obnovy venkova využito téměř 15 milionů korun. Největší dotace by měla putovat na stavební úpravy komunikace v Kounicích (1 546 000 Kč) či na vybudování dětského a fitness hřiště v Poříčí nad Sázavou (1 285 249 Kč).
9. 6. 2023 Středočeský kraj Regiony

95. Vesnicí Středočeského kraje roku 2023 je obec Ledčice na Mělnicku

Vesnicí Středočeského kraje roku 2023 je obec Ledčice na Mělnicku. Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže Vesnice roku se dnes konalo v sídle Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře. Do 27. ročníku se přihlásilo 15 obcí, o čtyři více než loni.
8. 6. 2023 Středočeský kraj Regiony

96. V Královéhradeckém kraji loni nejlépe třídili v Malé Úpě, Černém Dole a Hostinném

Uklizeno, všude pořádek a občané, kteří mohou být právem pyšní na svůj vztah k životnímu prostředí. To je společný znak měst a obcí umisťujících se v Královéhradeckém kraji na předních příčkách soutěže Čistá obec. Ta každoročně hodnotí, ve kterém sídle regionu během předchozího roku nejlépe třídili odpad. Tentokrát se v téhle disciplíně nejvíc dařilo obyvatelům Malé Úpy, Černého Dolu a Hostinného. Zástupci vítězných obcí si ocenění převzali v pondělí v Novém Adalbertinu v centru krajského města.
7. 6. 2023 Královéhradecký kraj Regiony

98. Čechy pod Kosířem výhru nečekaly, teď jsou krajskou vesnicí roku

Titul Vesnice Olomouckého kraje roku 2023 putuje do Čech pod Kosířem na Prostějovsku. V obci, která je úzce spjatá se zámeckým parkem, hasičským muzeem a Muzeem kočárů, žije více než tisíc obyvatel. Vyhlášení výsledků krajského kola se uskutečnilo v pondělí 5. června v budově sídla hejtmanství.
6. 6. 2023 Olomoucký kraj Regiony

99. Suchý Důl zvítězil v krajském kole soutěže Vesnice roku 2023

Zlatou stuhu, a tedy i absolutní vítězství v krajském kole soutěže Vesnice roku 2023 získal Suchý Důl na Náchodsku. Odborná porota složená ze zástupců vyhlašovatelů vybírala z 12 přihlášených obcí v Královéhradeckém kraji. Vítězná obec bude kraj reprezentovat v celostátním finále. Porotu zaujala v oblastech jako je důraz na koncepční rozvoj, ekonomika obce, spolkový a společenský život, podpora volnočasových aktivit, podnikání nebo péče o stavební fond, veřejnou zeleň a krajinu.
6. 6. 2023 Královéhradecký kraj Regiony

100. Vesnicí roku se Pardubického kraje stala Suchá Lhota

Do 27. ročníku soutěže Vesnice roku 2023 v Programu obnovy venkova se v Pardubickém kraji přihlásilo celkem 13 obcí. Vítězem se stala a Zlatou stuhu získala Suchá Lhota, obec s 84 obyvateli, která byla co do počtu obyvatel nejmenší přihlášenou obcí v rámci kraje i celé republiky. Nachází se přibližně 13 kilometrů od Litomyšle v okrese Svitavy.
2. 6. 2023 Pardubický kraj Regiony
Bylo nalezeno 1536 záznamů.