Archiv článků (rubrika Životní prostředí)

Bylo nalezeno 793 záznamů.

51. Startuje klimatický akční plán Jihomoravského kraje, jako první v republice

Jihomoravský kraj je jedním z regionů Česka, který je nejvíce ovlivněn dopady klimatické změny. Nárůst průměrné teploty, dlouhodobé sucho, vlny veder, masivní eroze půdy nebo extrémní klimatické jevy, jako jsou přívalové deště a silný vítr, negativně ovlivňují zdejší obyvatele, přírodu i hospodářství. Jihomoravský kraj se proto nyní rozhodl této výzvě aktivně čelit, a proto od loňského prosince zpracovává Klimatický akční plán (KAP) na období let 2025 až 2050.
8. 1. 2024 MŽP ČR Životní prostředí

55. Zálohování PET lahví

V současné době je v meziresortním připomínkovém řízení novelizace zákona o obalech, který přináší návrh zálohování PET lahví a hliníkových plechovek. Předkladatelem změny je Ministerstvo životního prostředí. Celý zálohový systém pro tyto jednorázové nápojové obaly vytvoří, bude spravovat a financovat nová instituce, tzv. operátor zálohového systému.
18. 12. 2023 Obec a finance Životní prostředí

57. Miliardy korun pomáhají na jihu Moravy bojovat se suchem i úbytkem podzemní vody

Zlínský a Jihomoravský kraj jsou jedněmi z regionů nejvíce zasažených suchem. Roční srážkové úhrny jsou zde pod hodnotami normálu, stejně jako hladiny pozemních vod. To významně ovlivňuje kvalitu života obyvatel, ale i možnosti podnikání. Ministerstvo životního prostředí proto dlouhodobě podporuje opatření proti suchu a erozi i adaptační opatření z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) a programu LIFE a z dotačních prostředků Národního programu Životní prostředí (NPŽP).
7. 12. 2023 MŽP ČR Životní prostředí

58. Povinný sběr textilu začne platit od roku 2025, první volbou by ale měla být cirkulární druhá šance

Staré oblečení, boty nebo bytové textilie ve velké míře stále končí v černých popelnicích a později na skládkách. Aby se snížilo množství odložených textilií, budou od začátku roku 2025 obce povinně zřizovat místo, na kterých mohou občané nepotřebný textil a obuv odložit. V budoucnu na náklady spojené se sběrem a svozem budou obcím přispívat samotní výrobci. Tato povinnost je nyní projednávána v rámci revize směrnice o odpadech, po jejím schválení bude do tohoto zákona transponována.
5. 12. 2023 MŽP ČR Životní prostředí

59. Podpora obcím s náklady na úklid nedopalků

Kolektivní systém NEVAJGLUJ a.s., který zajišťuje kolektivní plnění pro výrobce tabákových výrobků dle zákona o jednorázových plastech, zadal průzkum, ze kterého vyplynulo, že desetina dospělých kuřáků si stále myslí, že nevadí, když se nedopalky odhazují na zem nebo do kanálu.
1. 12. 2023 Nevajgluj Životní prostředí

60. 2022: Rok veder, sucha a požárů, ve kterém začala agrese na Ukrajinu a energetická krize

Česko se zaměřuje na adaptační opatření na změnu klimatu, kvalita povrchových vod se mírně zlepšuje, kvalita ovzduší je dobrá. Podle Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) se Evropa potýká s přetrvávajícími problémy v oblastech, jako je úbytek biologické rozmanitosti, využívání zdrojů, dopady změny klimatu i environmentální rizika pro zdraví a životní pohodu. Podobně je na tom i Česká republika. Přinášíme komplexní Zprávu o stavu životního prostředí v ČR za rok 2022, kterou připravila Česká informační agentura životního prostředí (CENIA).
30. 11. 2023 MŽP ČR Životní prostředí

61. Poslanci v prvním čtení schválili novelu zákona o ochraně zemědělského půdního fondu

Novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu zásadně chrání nejcennější zemědělskou půdu před plošnými zábory pro obchod a skladování. Skupiny dřevin, stromořadí nebo mokřady jako krajinné prvky se nově stanou přímo součástí zemědělské půdy, aby se mohly v krajině snáze zakládat. Úprava zákona dává také prostor pro rozvoj agrovoltaiky na chmelnicích či ovocných sadech pro posílení potravinové soběstačnosti a energetické nezávislosti farem.
29. 11. 2023 MŽP ČR Životní prostředí

63. Polétavý prach dusí Evropu

Nadprůměrně teplé počasí vydrželo v Česku nebývalo dlouho, ale zima v podobě prvních mrazíků a teploty blížící se nule už zahájili topnou sezónu. Právě pozvolný nástup zimy je ideálním časem pro všechny, kteří mají kombinované vytápění a tuhá paliva používají na přitápění, než začne opravdová zima. S tím přichází i každoroční téma kvality ovzduší a toho, čím topí naši sousedé.
29. 11. 2023 Obec a finance Životní prostředí

64. Praha vyhradí pro příští rok 40 milionů korun na projekty ke zlepšení stavu životního prostředí

Pražští radní schválili vyhlášení programu na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí pro rok 2024. Lidé budou moci žádat o prostředky na projekty v sedmi kategoriích určených ke zlepšení stavu veřejné zeleně, na vzdělávací projekty a pomoc Praze s adaptací na změnu klimatu. Každoroční výzva letos poprvé podpoří také projekty z oblasti cirkulární ekonomiky.
28. 11. 2023 Praha Životní prostředí

66. Udržitelný rozvoj obcí a regionů

Hlavní cíle a záměry naší země z hlediska udržitelného rozvoje představuje dokument Strategický rámec ČR 2030, který byl schválen v roce 2017. V současnosti je v připomínkovém řízení druhá zpráva pro vládu o kvalitě života a její udržitelnosti, kterou předkládá Ministerstvo životního prostředí. Jedná se o hodnotící zprávu o pokroku v naplňování cílů strategického rámce ČR 2030.
22. 11. 2023 Obec a finance Životní prostředí

67. V programu péče o českou krajinu zůstane 200 milionů i v roce 2024

Již 27 let pomáhá Program péče o krajinu (PPK) české krajině skrz dotace do drobných záchranných opatření. Na drobné akce, které napomohou naší přírodě, by mělo v příštím roce jít ze státního rozpočtu opět 200 milionů korun. Program desítky let slouží především k financování péče o chráněné krajinné oblasti i další chráněná území.
15. 11. 2023 MŽP ČR Životní prostředí

68. Rekordní Celosvětový úklid zapojil hlavně mladou generaci

Do šestého ročníku Celosvětového úklidového dne, který proběhl v sobotu 16. září se zapojilo 19,1 milionu dobrovolníků. Do akce, kterou globálně zajišťuje organizace Let’s Do It World, se díky spolku Ukliďme Česko každoročně zapojuje také Česká republika. Během jediného dne dobrovolníci po celé planetě odstranili z přírody přes 205 tisíc tun odpadů.
14. 11. 2023 Ukliďme Česko Životní prostředí

69. Dáváme odpadům druhou šanci

V závěru minulého týdne se v Hrotovicích uskutečnil tradiční dvoudenní seminář na podporu komunálního odpadového hospodářství ve městech a obcích Kraje Vysočina, určený starostům, zastupitelům, pracovníkům v odpadovém hospodářství obcí s rozšířenou působností a pověřených obcí i zástupcům regionálních svozových společností.
13. 11. 2023 Kraj Vysočina Životní prostředí

70. Kompromisní návrh nařízení o obnově přírody EU dojednán i díky českým europoslancům

Dnes v časných ranních hodinách zástupci Evropského parlamentu, Evropské Rady Evropy a Evropské komise dohodli výsledné znění Nařízení o obnově přírody. Až Nařízení formálně schválí Parlament i Rada, stanou se země Evropské unie prvními na světě, které obnovu přírody uzákonily. Evropa tak potvrzuje svoji roli lídra v řešení jedné ze dvou velkých krizí, kterým lidstvo čelí – katastrofálnímu úbytku přírodní rozmanitosti.
10. 11. 2023 Arnika Životní prostředí

71. Projekt Odpady Olomouckého kraje může oficiálně stavět dotřiďovací linku

Výstavba nové velkokapacitní automatické dotřiďovací linky v Olomouci ve Chválkovicích zdárně pokračuje. Projekt Odpady Olomouckého kraje totiž obdržel environmentální povolení EIA (Environmental Impact Assessment). Dokument rozhodl, že výstavba linky nemá na životní prostředí negativní vliv. Toto povolení musí přiložit k žádosti o realizaci všechny velké stavby a všechny podniky s potenciálně výrazným dopadem na životní prostředí.
10. 11. 2023 Olomoucký kraj Životní prostředí

72. Jihomoravský kraj vydal kladné stanovisko k vyhlášení CHKO Soutok

Souhlas s vyhlášením Chráněné krajinné oblasti Soutok a vymezení zón ochrany přírody na tomto území schválili krajští radní na své schůzi ve středu 8. listopadu 2023. Navrhované velkoplošné chráněné území CHKO Soutok o rozloze přibližně 130 km2 se rozkládá v okresech Břeclav a Hodonín. Lesy pokrývají 57 % území.
9. 11. 2023 Jihomoravský kraj Životní prostředí

73. Novela zákona o obalech zavede zálohování PET lahví a plechovek, rozpočty obcí si polepší o desítky korun v přepočtu na občana

Ministerstvo životního prostředí na podzim předloží do mezirezortního připomínkového řízení novelu zákona o obalech, která se týká zálohování PET lahví a plechovek. Díky úpravám zákona by se mělo recyklovat více než 2,5 miliardy kusů nápojových obalů ročně, čímž se výrazně sníží nevyužitý odpad a znečištění přírody. Systém zálohování by mohl začít fungovat v polovině roku 2025. Mimo to novela upravuje také odpad, jehož recyklace a svoz nebyl dosud zpoplatněn. Jedná se například o reklamní letáky.
8. 11. 2023 MŽP ČR Životní prostředí

74. Obce a města v Olomouckém kraji si odnesly oskara za třídění odpadů

Známe místa v kraji, kde lidé produkují nejméně směsného komunálního odpadu. Vyplývá to z výsledků soutěže o Odpadového Oskara, kterého si v pondělí 6. listopadu odnesly ze sídla hejtmanství tři obce: Jeseník, Doloplazy a Bílá Voda. Většina z oceněných, a to i na dalších příčkách, obhájila své umístění z předchozích let.
8. 11. 2023 Olomoucký kraj Životní prostředí

75. Tady jsou připraveni na změnu klimatu: představujeme vítěze Adapterra Awards

Ekologická vozovna tramvají, komplex zdravých bytů, permafarma a obnova brněnského lesoparku. To jsou vítězové hlavních kategorií soutěže Adapterra Awards pořádané Nadací Partnerství, největší českou environmentální nadací. Ta již pět let hledá a oceňuje projekty, které pomáhají postupně připravit českou krajinu a města na sucho, vlny horka či přívalové deště.
8. 11. 2023 Nadace Partnerství Životní prostředí

76. Kvalita vody v řekách se zlepšuje, rizikem pro budoucnost jsou farmaka

Českými řekami dnes protéká výrazněji čistější voda než v druhé polovině minulého století. I tak však v tuzemsku stále najdeme řadu silně znečistěných toků. Na vině je jak nedostatečné čištění odpadních vod, tak přítomnost klimatických extrémů. Kromě obvyklých sloučenin fosforu a dusíku jsou významným rizikem i farmaka, která se do vodních ekosystémů dostávají primárně z léků.
7. 11. 2023 Lesensky.cz Životní prostředí

77. Jihomoravský kraj letos v rámci boje proti následkům dlouhodobého sucha podpořil rekordních 165 projektů

Kraj pokračuje v boji proti následkům dlouhodobého sucha na jihu Moravy, letos podpořil rekordních 165 projektů. Na svém jednání ve čtvrtek 2. listopadu rozhodli zastupitelé kraje o poskytnutí finančních prostředků v rámci 3. kola dotačního programu Podpora adaptačních opatření na změnu klimatu.
6. 11. 2023 Jihomoravský kraj Životní prostředí

79. Ministr Výborný: Pozemkové úpravy zajišťují ochranu obyvatel před povodněmi i ochranu přírodních zdrojů, budeme se snažit částku na ně navýšit

Ministerstvo zemědělství (MZe) se bude snažit ve spolupráci s Ministerstvem financí navýšit v příštím roce částku na pozemkové úpravy. Jejich financování věnuje MZe velkou pozornost, i přes to, že peníze jsou pro všechny oblasti zemědělství v letošním roce i v návrhu rozpočtu na příští rok omezeny. Bude hledat případné jiné volné zdroje ve vlastním rozpočtu, které nebudou v příštím roce využity, a převede je na realizaci pozemkových úprav.
2. 11. 2023 MZe ČR Životní prostředí

80. Důlní voda na Oslavansku jako obří přírodní zásobník vody pro přicházející klimatickou změnu

Cílem dvou průzkumných vrtů okolo dobývacího prostoru bývalého dolu Františka je zastihnout proudící podzemní vodu před infiltrací do vody důlní a tuto vodu využít. Dva vrty během čtyř dnů umožní odběry spodní vody, s pracemi se začalo v pondělí 30. října 2023. Využití podzemních i důlních vod může být významnou pomocí v období sucha.
1. 11. 2023 Jihomoravský kraj Životní prostředí

81. Nápojový karton je velmi dobře recyklovatelný

V České republice se osvědčilo třídění odpadu a občané se úspěšně do třídění zapojují. Pokud jde o recyklaci nápojových kartonů, stále však nedosahujeme efektivity na úrovni evropských zemí jako je Německo nebo Belgie, kde se recykluje 70 % těchto obalů. Nápojový karton je přitom velmi dobře recyklovatelný materiál a lze z něj vytvořit další výrobky, jako kartonové krabice, kapesníky nebo dokonce stavební desky podobné dřevotřísce. K dosažení lepších výsledků by přispělo legislativní stanovení závazných cílů v této oblasti nebo systém zálohování.
1. 11. 2023 Obec a finance Životní prostředí

82. Stromořadí ve městech mají obrovskou hodnotu a nezastupitelné místo, Ministr Hladík chce posílit jejich ochranu

Ministerstvo životního prostředí v rámci připravované novely zákona o ochraně přírody a krajiny chystá zrovnoprávnění postavení stromořadí a technických sítí v ulicích českých měst. I pro vyšší bezpečnost by měly stromy stejně jako vodovody, kanalizace či elektrické a optické kabely mít své ochranné pásmo. Záměr novely nyní ministerstvo postupně projednává se všemi zainteresovanými partnery. Cílem je, aby novela mohla nabýt účinnosti začátkem roku 2025.
31. 10. 2023 MŽP ČR Životní prostředí

83. Karlovarský kraj podporuje projekty zaměřené na prevenci proti suchu, zadržování vody v krajině a péči o zeleň

Voda je nezbytným atributem pro existenci všech živých organismů a extrémní projevy počasí, jakými jsou například povodně či naopak sucha, ohrožují vodní zdroje a ekosystémy po celé České republice, náš region nevyjímaje. Karlovarský kraj se proto snaží podporovat projekty, které jsou zaměřeny na hospodaření s povrchovou a podzemní vodou v krajině a jež povedou ke zmírnění dopadů klimatických změn. Na jejich realizaci půjde více než 4,1 milionu korun.
31. 10. 2023 Karlovarský kraj Životní prostředí

84. Praha finančně podpoří projekty městských částí, které pomáhají naplňovat Klimatický plán

Zastupitelstvo hl. m. Prahy na říjnovém jednání schválilo poskytnutí účelových investičních a neinvestičních dotací městským částem v celkové výši 19,9 milionu korun na projekty související s naplňováním cílů hlavního města v rámci Klimatického plánu hl. m. Prahy do roku 2030. Finanční prostředky poputují na příklad na revitalizaci vnitrobloku Halasova v Praze 4, na obnovu Nolčova parku a parku Chvaly v Praze 20 nebo na rehabilitaci předpolí hřbitova ve Vinoři.
30. 10. 2023 Praha Životní prostředí

85. Odpadový Oskar oceňuje obce za nakládání s odpady

Produkce směsného odpadu v Moravskoslezském kraji dlouhodobě klesá a je pod republikovým průměrem. Soutěž Odpadový Oskar oceňuje obce s nejnižším směsným komunálním odpadem (SKO). Ve třech kategoriích podle počtu obyvatel se na prvním místě umístily obce Bocanovice, Písečná a Fulnek. Fulnek má pak prvenství i v celostátním hodnocení.
27. 10. 2023 Moravskoslezský kraj Životní prostředí

86. Obce dostanou podporu za úklid nedopalků

S náklady na úklid nedopalků, jejich sběr a likvidaci nyní pomůže obcím kolektivní systém NEVAJGLUJ a.s., který vznikl na základě dohody výrobců tabákových výrobků a v těchto dnech obdržel oprávnění k provozu od Ministerstva životního prostředí. Podnět k jeho vzniku dal zákon o jednorázových plastech, podle něhož také nedopalky ohrožují životní prostředí; filtry se rozkládají až 15 let a do okolí se z nich mohou uvolňovat mikroplasty.
26. 10. 2023 Nevajgluj Životní prostředí

88. Cenné stromy zůstanou i budoucím generacím, Kraj Vysočina připravuje rozsáhlou obnovu parků

Pamatuje vládu Marie Terezie, zrušení nevolnictví nebo průmyslovou revoluci. Pod majestátním stromem sedával mladý Karel Havlíček spolu se svou budoucí manželkou Julií. Dub letní z památkově chráněného zámeckého parku v Proseči-Obořišti byl jediným letošním vysočinským finalistou ankety Strom roku a řadí se tak mezi nejzajímavější stromy napříč Českou republikou.
25. 10. 2023 Kraj Vysočina Životní prostředí

89. Kraj Vysočina uspořádal mezikrajskou konferenci k problematice ochrany ovzduší

Kongresový sál sídla Kraje Vysočina v Jihlavě zaplnilo tento týden na 60 zástupců samospráv obcí, zástupců institucí a úředníků s agendou ochrana ovzduší krajů i obcí. Zúčastnili se prvního ročníku krajské konference zaměřeného na kvalitu a ochranu ovzduší. „Největším zdrojem znečištění v Kraji Vysočina jsou lokální topeniště“, zahájil konferenci gesční radní kraje pro životní prostředí a zemědělství Pavel Hájek.
23. 10. 2023 Kraj Vysočina Životní prostředí

91. Měření ovzduší mobilními systémy v Turnově

V Turnově ve dnech 16.–19. 10. 2023 po dvou letech probíhá další, v pořadí již páté, měření znečištění venkovního ovzduší v rámci měst Libereckého kraje. Jeho cílem je zpřesnit existující odhady úrovně zátěže obyvatelstva a aktualizovat znalosti o vlivu existujících zdrojů znečištění ovzduší. Akci organizuje Státní zdravotní ústav ve spolupráci s Krajským úřadem Libereckého kraje, Městským úřadem Turnov a Krajskou hygienickou stanicí Libereckého kraje (KHS LK).
19. 10. 2023 Liberecký kraj Životní prostředí

93. Jen třetina obcí má plán na hospodaření s vodou

Přesto, že škody způsobené přívalovými dešti a lokálními povodněmi se počítají ve stovkách milionů korun ročně, jen 32 % obcí má vypracovaný plán pro hospodaření s vodou. Při realizaci opatření, která mají vést k účinnému boji s klimatickými změnami, k nimž se vedle přívalových dešťů řadí i zvyšující se teplotní extrémy či sucho, obce nejčastěji naráží na problémy s majiteli dotčených pozemků a na nedostatek financí.
18. 10. 2023 Obec a finance Životní prostředí

94. Topná sezóna začíná

Začátek topné sezóny se letos značně opozdil. Teprve nyní přichází výrazné ochlazení s průměrnou denní teplotou pod 10 °C. Některé teplárny podle klimatických podmínek už zahájily vytápění, i když ke standardnímu celodennímu vytápění přistoupí teplárny, jakmile bude splněna podmínka vyhlášky a průměrné denní teploty klesnou v místě trvale pod 13 °C, což by mělo nastat právě v tomto týdnu.
16. 10. 2023 Teplárenské sdružení ČR Životní prostředí

96. V Karlových Varech se konala konference na téma Cirkulární bioekonomika

Konference s názvem Cirkulární bioekonomika jako příležitost pro Karlovarský kraj se uskutečnila v Karlových Varech v režii BIOEAST HUB CZ a Karlovarské agentury rozvoje podnikání pod záštitou hejtmana Karlovarského kraje Petra Kulhánka. Byla určena všem, kteří hledají nová řešení výroby udržitelné energie, zemědělství, chemického průmyslu nebo potravinářství a všem, kteří se chtěli seznámit s bioekonomickým potenciálem.
16. 10. 2023 Karlovarský kraj Životní prostředí

97. Poslanci prosazují těžbu štěrkopísku bez ohledu na životní prostředí a berou kompetence inspekci životního prostředí

Poslanci v rámci projednávání novely liniového zákona (tisk 410) předložili zásadní změny s cílem razantně omezit práva občanů, obcí a vlastníků nemovitostí, kteří mají být dotčeni výstavbou dopravní a energetické infrastruktury. Zelený kruh upozorňuje, že některé z návrhů v případě schválení zásadním způsobem omezí ochranu životní prostředí. Ačkoli se má podstatně změnit více než devět zákonů, návrhy neprojednala vláda ani experti z legislativní rady vlády.
12. 10. 2023 Zelený kruh Životní prostředí

98. V půdě je naše bohatství, komplexní ochranu jí dá novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, kterou schválila vláda

Novela zásadně chrání nejcennější zemědělskou půdu před plošnými zábory pro obchod a skladování. Nově ošetří ochranu mimoprodukčních funkcí půdy, k nimž patří zejména zadržování vody. Skupiny dřevin, stromořadí nebo mokřady jako krajinné prvky se nově stanou přímo součástí zemědělské půdy, aby se mohly v krajině snáze zakládat.
12. 10. 2023 MŽP ČR Životní prostředí

100. Jihočeský kraj má další chráněná území

Rada Jihočeského kraje schválila zřízení dvanácti zvláště chráněných území. Zcela nových, která doposud nebyla chráněna v žádné kategorii definované zákonem, je celkem pět: Pohoří na Šumavě, Slavonické rybníky, Údolí Lužnice a Vlásenického potoka, Velký Hodonický rybník a Zlatý potok v Pošumaví.
6. 10. 2023 Jihočeský kraj Životní prostředí
Bylo nalezeno 793 záznamů.