EUROPARC Česká republika zasedal na Křivoklátě

28. 6. 2000 Oživení Události

Křivoklát – Na svém prvním řádném zasedání se včera v Informačním a vzdělávacím středisku Správy CHKO Křivoklátsko sešli statutární zástupci českých členů Federace EUROPARC (nevládní organizace, zastřešující přírodní a národní parky Evropy se sídlem v Grafenau). Hlavním bodem programu byla volba prezidenta nově vzniklé české sekce – EUROPARC Česká republika. V tajných volbách byl prezidentem zvolen RNDr. Petr Hůla, zástupce vedoucího Správy CHKO Křivoklátsko.

Oživení

EUROPARC Česká republika sdružuje v současnosti tři národní parky - Krkonoše, Podyjí a Šumavu a 23 chráněných krajinných oblastí, zastřešených Správou chráněných krajinných oblastí České republiky. Je šestou národní sekcí v rámci Federace EUROPARC. Jejím posláním je podpora komunikace mezi velkoplošnými chráněnými územími v České republice i partnerskými organizacemi v zahraničí, výměna informací a podpora profesního vzdělávání v souladu se strategií a cíli Federace EUROPARC a koordinace aktivit EUROPARCu v České republice. Zasedání se zúčastnila generální ředitelka Federace EUROPARC, paní Eva Pongratz. Jednání bylo zakončeno exkurzí účastníků do přírodní rezervace U eremita s ukázkou nově otevřené naučné stezky.

Petr Štěpánek (SCHKO) 0608/70 21 54