Nultý kilometr cyklostezky Praha–Dresden otevřen

28. 7. 2000 Oživení Události

Praha – Starosta Prahy 2 Michal Basch a předseda občanského sdružení Oživení Petr Štěpánek dnes slavnostně otevřeli nultý kilometr cyklostezky Praha–Dresden. Jedná se o úsek po náplavce Rašínova nábřeží od Vyšehradské skály k Mánesu. Trasa je vyznačena žlutými ukazateli směru a na náplavce je změněný režim zakazující vjezd motorových vozidel. Trasu připravilo a vyznačilo občanské sdružení Oživení ve spolupráci s městskou částí Praha 2 za finančního příspěvku Nadace VIA. Trasa pokračuje k Národnímu divadlu, přes most Legií na Kampu a Klárov, odtud na Letnou a do Stromovky, dále přes lávku do Troji a kolem zámku a ZOO ven z Prahy podél Vltavy. Na druhou stranu se přes Podolí, Krč a Jižní Město napojuje na cyklostrasu Praha–Vídeň.

Oživení

Stezka je součástí projektu Greenway Labe a Greenway Vltava a v jejím rámci budované Cyklostezky Praha--Drážďany, na níž byl před několika týdny otevřen hraniční přechod z Děčína do Schöny na česko-sasských hranicích. Celá trasa má přes 200 km, z toho z Prahy na státní hranici rovných 153 km. K dnešnímu dni jsou v provozu úseky z Děčína na státní hranici, z Ústí nad Labem do Libochovan v okrese Litoměřice a z Libochovan do Velkých Žernosek před Litoměřicemi. V konečné fázi přípravy je úsek Litoměřice Roudnice a úseky kolem Mělníka. Celá stezka by měla být dokončena v roce 2002, jedná se především o úseky Děčín--Ústí, okolí Litoměřic a Mělnicko. Práce na těchto úsecích podpořil Program obnovy venkova MMR, PHARE, DBU (Deutsche Umwelt Schtiftung), Fond Budoucnosti, DELITEUS a obce a okresy na trase. Stezka je výsledkem tisíců hodin práce dobrovolníků, jímž především patří dík.

Oživení v původním projektu cyklostezky po náplavce Rašínova nábřeží navrhlo umístění uzamykatelných sloupků, které by zabránili černému parkování a vjezdu řidičů-pirátů, kteří si v rozporu s vyhlášku ve špičce podjíždějí křižovatky a zkracují cestu do centra a ohrožují tak zdraví a životy chodců a cyklistů. Osazení uzamykatelnými sloupky umožňuje vjezd pouze správci TSK a přitom zlevňuje hlídání daného úseku, protože nevyžaduje trvalou přítomnost policistů potřebných při regulaci dopravy na nábřeží. Oživení také navrhuje, aby při budoucí rekonstrukci nábřeží byl pruh pro cyklisty oddělen jemnější dlažbou odlišné barvy. Toto opatření zvýší bez dalších nákladů bezpečnost procházejících se i cyklistů. Náplavka je nesmírně cenným rekreačním zázemím Prahy a je nutno ji uchránit před motorizovaným provozem, který dnes v neúnosné míře metropoli sužuje.

Oživení věří, že k úsilí mnoha dobrovolníků a radnic městských částí se připojí i pražská radnice a magistrát a že v příštích letech zmizí z pražského rozpočtu ostudná nula v položce cyklistické stezky. Magistrát ročně utratí za dopravu přes jedenáct miliard korun, pro European Local Transport Information Service Evropské Unie však uvádí, že zhruba jedno procento občanů dojíždí na kole. Odpovídající roční položka v rozpočtu města pro cyklostezky by tedy měla být 110 miliónů korun -- cyklisté také platí daně.

Petr Štěpánek, předseda Oživení-Bohemian Greenways, 0608/70 21 54