O rozvoji e-governmentu se bude rozhodovat v Pardubicích

5. 1. 2007 Magistrát města Pardubice Reforma veřejné správy

Druhý ročník akce z oblasti informatiky míří z Plzně na východ Čech. Město Pardubice totiž v roce 2007 převzalo záštitu nad Městským rokem informatiky. "Tento dvoudenní seminář, který je obdobou již 6 let zaběhnuté akce "Krajský rok informatiky", je zaměřen na elektronizaci veřejné správy. V Pardubicích se uskuteční ve dnech 7. a 8. června a naše radnice se rozhodla jej organizačně zajistit," uvedl tajemník pardubického magistrátu Stanislav Panuš.

Podle městské radnice i pořadatelů akce je právě rozvoj informatiky ve veřejné správě (tzv. e-government) jedním z nejdůležitějších úkolů úřadů. V posledních letech se na tomto poli odehrála řada změn, které vedly ke zkvalitnění služeb pro občany. "Je jasné, že není možné úřad vybavit výpočetní technikou, přenést všechny vykonávané agendy na počítače nebo informace umístit na webové stránky tak, aby občané nemuseli úřady navštěvovat vůbec. Stále se ale pracuje na tom, aby měli maximálně ulehčené podmínky při styku s úřady, aby nebyli zatěžováni nadbytečnou a komplikovanou administrativou," upřesnil tajemník Stanislav Panuš.

Posledními novinkami na poli informatiky jsou například registry řidičů a bodový systém, sociální dávky, občanské průkazy a pasy s biometrickými prvky, při jejichž uvádění do praxe účelně vynaložila i pardubická radnice nemalé úsilí a finanční prostředky.

S rozvojem takzvaného e-governmentu souvisí také transparentnost veřejné správy. Na internetových stránkách jednotlivých měst a obcí mohou občané nalézt například rozpočty, jednání rady a zastupitelstva, kontakty, mohou zde být publikovány ankety, občané mohou vést diskuze s politiky přes chat a podobně.

Do Pardubic by v červnu mělo dorazit na 200 odborníků -- informatiků měst a obcí z celé republiky. Na programu dvoudenního setkání bude výměna zkušeností jednotlivých radnic a vytyčení nejbližších cílů v této oblasti. "Jsme velice potěšeni, že agentura pořádající Městský rok informatiky si jako místo konání vybrala právě Pardubice. Pomohl nám k tomu především fakt, že oblast informatiky na naší radnici zaznamenala prudký kvalitativní vzestup, že držíme krok s nejprogresivnějšími úřady v zemi a nabízíme tak občanům v současné době maximálně možný komfort," dodal tajemník Panuš.

Alexandra Tušlová