Město Roztoky má mateřskou školku z modulárního systému

4. 5. 2010 Algeco Školství

Mnoho měst a obcí nejen ve Středočeském kraji, ale i na mnoha dalších místech České republiky stále trápí nedostatek volných míst v mateřských školkách. Město Roztoky (severně od Prahy) se rozhodlo tento problém řešit nejrychlejší cestou – zvýšit kapacitu stávajících zařízení pro předškolní děti výstavbou mateřské školky z tzv. modulárního stavebnicového systému. Stavba začala v polovině prosince 2009 a do plného provozu byla uvedena 8. února 2010.

Roztocká mateřská školka se skládá ze čtrnácti modulů a její interiér je rozvržen přesně podle požadavků odpovědných orgánů i zřizovatele, města Roztoky, na optimální kapacitu dvaceti pěti dětí, uvedl generální ředitel firmy Algeco s.r.o. Róbert Bordás.

"Jsem opravdu ráda, že se to povedlo v tak krátkém čase, hlavně díky spolupráci a obětavosti všech zúčastněných z firmy Algeco a Technických služeb města Roztoky," sdělila starostka města Roztoky Olga Vavřínová.

Jak paní starostka upřesnila, v prosinci roku 2009 proběhl transport čtrnácti modulů, z nichž byla během pěti dnů sestavena na základové desce po zbourané ubytovně v Palackého ulici mateřská školka. Ta byla organizačně přičleněna ke stávající Mateřské škole Spěšného. Kolaudace proběhla 15. ledna 2010. Po předložení souhlasných stanovisek Krajské hygienické stanice a Hasičského záchranného sboru byl 26. ledna 2010 vydán stavebním úřadem souhlas s užíváním stavby. Administrativní proceduru završilo rozhodnutí odboru školství Krajského úřadu Středočeského kraje o navýšení kapacity Mateřské školy Spěšného o dvacet pět míst. V pondělí 8. února byl zahájen provoz této nové modulární školky pod názvem "Kaštánek".

"Myslím si, že školka je moc pěkná, světlá s velkým prostorem třídy pro děti, která má sto metrů čtverečních. Velké a přehledné sociální zařízení, samostatná šatna, zázemí pro učitelky i hezky vybavená kuchyňka zde slouží jako přípravna. Se školkou, které říkáme Kaštánek, jsme velmi spokojené jak my učitelky, tak i rodiče a především děti. Všichni s povděkem kvitujeme hlavně prostorné a čisté prostředí interiéru," dodává ředitelka Mateřské školy Spěšného Jana Smržová.

Město Roztoky uvažuje i o dalším využití modulárního stavebnicového systému, protože stávající objekt Mateřské školy Spěšného naléhavě potřebuje rekonstrukci a další rozšíření, na což v současné době nejsou dostatečné finanční prostředky. Rychlým řešením jsou podle starostky Olgy Vavřínové další modulární mateřské školky, které by buď doplnily chybějící kapacitu anebo v případě rekonstrukce budovy ve Spěšného ulici pomohly překlenout její dočasné uzavření. Liché jsou podle jejího mínění i případné obavy o bezpečnost dětí, neboť v Evropě jsou podobná řešení zcela běžná a navíc velice přísné tuzemské předpisy striktně dbají především na zdravotní a hygienickou nezávadnost a absolutní bezpečnost dětí v těchto objektech.

To ostatně potvrzuje i generální ředitel firmy Algeco s.r.o. Robert Bordás s tím, že sice mateřská školka v Roztokách je teprve druhou stavbou tohoto typu pro školská zařízení v České republice, ale poptávka po tomto typu výstavby neustále stoupá a bezpochyby se bude i u nás čím dál tím více rozvíjet. V zahraničí je totiž podle něj výstavba z modulárního stavebnicového systému velice populární, ať už jde o Nizozemsko, Německo, či Finsko. Například ve Francii firma Algeco postavila přes tisíc tříd a také tam zájem o modulární objekty nadále roste.

Vzhledem k tomu, že demografické studie i nadále ukazují přetrvávající deficit míst v tuzemských školských zařízeních, bude nutné v roce 2011 rozšířit kapacity – konkrétně v mateřských školkách – o dalších cca sedmnáct tisíc míst. To podle obchodního ředitele firmy Algeco s.r.o. Tomáše Kaňovského otevírá poměrně velký prostor pro výstavbu nových či rozšiřování současných školských zařízení prostřednictvím modulárního stavebnicového systému. Tato výstavba je podle jeho slov ve srovnání s jinými variantami výrazně rychlejší, levnější a efektivnější. Nespornou výhodou tohoto systému je – kromě příznivé cenové dostupnosti a rychlosti výstavby – především značná variabilita. Každá budova či objekt je sestaven z jednotlivých modulů – montáž může laikovi připomínat skládání stavebnice lego a objekt lze podobně rozebírat, přestavovat, přistavovat či upravovat. Jednotlivé stěny se mohou skládat z vyměnitelných segmentových panelů, což opět zvyšuje variabilitu systému. Jednotlivé moduly i celé sestavené objekty si lze pronajmout (v současné době pronájemní park firmy Algeco tvoří 3300 kusů modulů) či objednat výrobu nových modulů přesně podle představ zákazníka a využít nabízené široké spektrum služeb.