Regionální sportovní hry mentálně postižených

15. 9. 2000 město Rumburk Události

Rumburk – Za účasti 12 družstev (100 sportovců) probíhají 15.–16. 9. 2000 v Rumburku regionální sportovní hry mentálně postižených. Organizátorem akce je Ústav sociální péče Brtníky, Okresní úřad Děčín a Město Rumburk.

Soutěží se ve stolním tenise, atletice a kuželkách. Součástí pobytu je také kulturní program. Slavnostní zahájení soutěží proběhlo dne 14. 9. 2000. Soutěže zahájili přednosta Okresního úřadu, Ing. Jiří Benedikt a starosta Města Rumburk, Jan Sembdner.

Jan Sembdner, starosta města Rumburka