Svaz měst a obcí ČR varuje před centralizací výkonu veřejné správy

2. 6. 2011 SMO ČR Reforma veřejné správy

Zlín – Stát začíná velmi razantně, zato naprosto nekoncepčně, centralizovat výkon státní správy, čímž obcím výrazně ubírá jejich dosavadní kompetence vyplývající z fungujícího smíšeného modelu veřejné správy. Nejmarkantnějším příkladem je návrh sociální reformy, která započala zřízením "superúřadu" práce. Mají sem být převedeny dávky v oblasti hmotné nouze, dávky pro osoby se zdravotním postižením a výplata příspěvku na péči, jež jsou nyní v kompetenci obcí II. a III. typu.

Svaz měst a obcí České republiky

"V minulých deseti letech úspěšně proběhly dvě z plánovaných tří fází reformy veřejné správy. Její třetí fáze se měla týkat ústředních orgánů, nikdy však dokončena nebyla. Naopak. Jednotlivá ministerstva dnes navrhují kroky, které jsou namířeny proti smíšenému modelu veřejné správy, tedy proti smyslu předchozích dvou fází reformy," vysvětluje místopředseda Svazu a starosta Kyjova František Lukl.

Před několika měsíci byl ministerstvem práce a sociálních věcí předložen návrh sociální reformy, který řeší otázky posuzování a výplaty nepojistných dávek Úřadem práce ČR. "Návrh významně dopadá nejen na činnost obcí v oblasti sociální práce a řešení problematiky sociálního začleňování, ale i na další instituce veřejné správy, ostatní organizace a život občanů ČR," říká výkonný místopředseda Svazu Jaromír Jech.

Reforma přináší obcím významné riziko zhoršení sociální práce na jejich území, neboť bez odebraných kompetencí ji nebudou moci smysluplně vykonávat. Obce přestanou být v sociální oblasti úrovní nejbližší občanům, čímž stát oslabuje jednu z jejich základních úloh. Zanikne systém, na který jsou občané léta zvyklí, a dojde ke zhoršení dostupnosti služeb. Rovněž úspory, kterými ministerstvo argumentuje, jsou sporné, neboť velká část nákladů bude převedena na klienty a poskytovatele sociálních služeb.

Svaz není proti smysluplným reformám, musí však jít o koordinovaný proces, který by mělo zajišťovat ministerstvo vnitra. Nesmí se jednat o nikým neřízené návrhy jednotlivých institucí, které mohou mít z dlouhodobého hlediska výrazně negativní vliv na samosprávu. Svaz proto požaduje, aby předkladatel bral v potaz postavení měst a obcí jako jednoho z důležitých subjektů veřejné správy, a sociální reformu nejprve představil ve všech jejích aspektech a cílech. Přestože první fáze sociální reformy již byla schválena vládou, Svaz vzhledem k jejímu nedostatečnému projednání žádá o její přepracování.

Jana Koubková