Francouzské obce hledají české partnery

3. 5. 2012 MZV ČR Zahraničí
Allegre
Francouzské obce leží v kraji Auvergne, departementu La Haute – Loire. Obce Allegre (1034 obyv.), Ceaux (470 obyv.), Monlet (417 obyv.) a Vernassal (390 obyv.). Nachází se v zemědělském regionu, který je příhodný pro turistiku (národní park, sopky, jezera). Spolupráce s německým městečkem Krostitz trvá již od roku 2004. Obě strany pořádají zejména kulturní projekty – výstavy, festivaly, koncerty. Od roku 2009 probíhají i výměny mezi mladými lidmi, jejichž setkávání je podpořeno organizací Office Franco – allemand pour la Jeunesse. Cílem partnerství je myšlenka sbližování evropských občanů.
Héricy
Město Héricy leží v department Seine-et-Marne, oblast Île-de-France, cca 50 km od Paříže. Starostou je Jean Pierre Rousseau (mandát 2008–2014). Čítá cca 2585 obyvatel (r. 2007). Héricy uzavřelo již partnerství s městem Kilsby (Northamptonshire, Velká Británie).
Héricy historicky sloužilo jako překladiště lodníků. Patronkou města je Svatá Jenovéfa (Genevieve), která zde kolem roku 451 pobývala. Cistericiáci zde před 11. stoletím vybudovali opatství Barbeau, jedno z nejkrásnějších ve Francii, které ale bylo věhem revoluce poškozeno a v r. 1837 zničeno. Po místních mniších zbyli dnes jen vinice. Obec byla ve 14. století obklopena hradbami a příkopy, díky opevněným branám z jihu i severu pak Héricy dostává titul města.
V letech 1419 a 1429/30 bylo město okupováno anglickou armádou. Majitel panství Louis de Malet Graville, hrabě z Melun, nechal město poničené válkou opravit, včetně místního kostela věnovaného Sv. Jenovéfě. Na popud plukovníka švýcarské gardy je zde v roce 1688 postaven zámek, který se v roce 1958 stává radnicí; mezi majitele zámku patří především rod Dinet-Cornille, jehož příslušníkem je i známý malíř Étienne Dinet. V r. 1864 je postaveno stavidlo a dvojitá hráz a v r. 1897 byla otevřena železniční trať s tunelem.
Ve městě funguje několik kulturních společností – nezisková kulturní asociace AAAAssociés (Auteurs, Artistes, Artisans Associés), která sdružuje veškeré umělce a dává jim možnost se umělecky projevit. Dále asociace Le Tremplin, která podporuje školáky, asociace Hericinema, která připravuje projekce filmů a místní divadlo – Héricy sur Seine – divadlo. V plánu je výstavba nového společenského, vzdělávacího a sportovního areálu.
Kontak pro další dotazy
Michal Dvořák
Affaires politiques, attaché de presse
Ambassade de la République tcheque
15, avenue Charles Floquet
75007 Paris
Tel. 00 33 (0) 1 40 65 13 00
Fax 00 33 (0) 1 40 65 13 13