Úřady se teprve učí poptávat nové komodity, v červenci tvořily 27 % elektronických zakázek

20. 8. 2012 Lesensky.cz Veřejné zakázky

České státní instituce se postupně učí poptávat nově schválené komodity, které za první měsíc povinného využívání e-tržišť tvořily jen 27 % veřejných zakázek. Vyplývá to z aktuálních statistik prvního koncesovaného tržiště nové generace Gemin.cz. Seznam pěti povinně vypisovaných komodit na e-tržištích se totiž od 1. července 2012 rozšířil na 24 položek zboží a služeb. Úřady dosud zadávaly zakázky především z oblasti IT vybavení, s čímž měly zkušenosti i z minulosti.

Ústřední státní orgány a jim podřízené instituce mají povinnost na e-tržištích vypisovat veřejné zakázky na takzvané standardizované komodity. Jedná se o zboží či služby, které lze jednoduše dodat a u nichž je možné téměř okamžitě substituovat dodavatele. Se zahájením fungování systému elektronických tržišť nové generace od letošního července byl seznam komodit významně rozšířen. Nově musí státní instituce na elektronických tržištích zadávat například zakázky na pomocné kancelářské služby, vzdělávání či pronájem dopravních prostředků.

„Státní orgány si na vypisování nových komodit zvykají pozvolna. Na začátku jsme na našem e-tržišti registrovali takřka výhradní převahu starých, již zavedených komodit. Jedná se zejména o IT vybavení, například nákup tonerů do tiskáren. Tyto komodity se totiž vypisovaly i ve starém systému,“ uvedl David Horký, ředitel prvního koncesovaného e-tržiště nové generace Gemin.cz. „V srpnu však registrujeme změnu a poměr povinně vypisovaných komodit se postupně zvyšuje. Je vidět, že se státní orgány již učí systém využívat,“ doplnil Horký.

Nový seznam komodit byl vládou schválen v červenci roku 2011. Při výběru zboží a služeb do seznamu bylo přihlíženo k několika podmínkám. Mezi standardizované komodity se řadí zboží či služby, u kterých není nutné budování dlouhodobého partnerství s dodavatelem. Navíc je možné dodavatele snadno nahradit a případné selhání dodavatele nebude mít negativní dopad na fungování úřadu. Dále bylo přihlíženo k míře znalostí nutných pro nákup komodity a možnost snadno specifikovat předmět nákupu.

„Hlavním důvodem rozšíření seznamu komodit bylo zvýšení efektivity a úspor v zadávání veřejných zakázek malého rozsahu rozšířením možností využití elektronického zadávání,“ vysvětlil Marek Ženkl z odboru komunikace Ministerstva pro místní rozvoj ČR. „Nový systém tržišť podporuje transparentnost zadávání veřejných zakázek, zrychluje komunikaci v rámci životního cyklu celé zakázky a přináší finanční úspory. Očekáváme, že dojde ke snížení cen nakupovaných komodit, dále ke snížení transakčních nákladů a zvýšení konkurenčního prostředí za současného udržení standardů spolehlivosti a kvality dodávek,“ doplnil Ženkl.

Aktuální seznam kategorií standardizovaných komodit

 • Paliva a elektrická energie
 • Kancelářská technika a zařízení
 • Spotřební materiál pro kancelářskou techniku média
 • Počítače a stroje na zpracování dat
 • Mobilní telefony a příslušenství
 • Telekomunikační zařízení a infrastruktura
 • Audiovizuální a fotografická technika
 • Kancelářské potřeby
 • Tiskařské výrobky
 • Čistící prostředky a jiné drogistické zboží
 • Nábytek
 • Zařízení a vybavení interiéru
 • Elektroinstalační materiál
 • Pronájem dopravních prostředků
 • Opravy a údržba kancelářských strojů osobních počítačů a telekomunikačních zařízení
 • Opravy a údržba motorových vozidel a příslušenství k nim
 • Opravy a údržba technických stavebních zařízení
 • Přepravní a jiné logistické služby
 • Telekomunikační služby a Internetové služby
 • Poradenství a služby pro informační technologie
 • Pomocné a ostatní kancelářské služby
 • Vzdělávání a školení
 • Bezpečnostní služby
 • Úklidové a čistící služby

Lucie Paseková