Regionální projekty mateřských, základních i středních škol

6. 12. 2012 OF 4/2012 Školství

Regionální školství, to jsou mateřské, základní a střední školy, které mohou být financovány z regionálních operačních programů v každém regionu České republiky. Přidanou hodnotou projektů z oblasti vzdělávání je zvýšení kvality výuky, důraz na praktickou přípravu studentů pro budoucí povolání nebo zvýšení komfortu prostředí, ve kterém se studenti pohybují.

ROP Střední Morava bylo do rozvoje předškolního, základního a středního školství v Olomouckém a Zlínském kraji doposud investováno 878 milionů korun. Z celkem 18 mateřských školek jich je aktuálně funkčních 13 (6 ve městech, 7 na venkově), z 51 základních škol jich 41 využívá nové prostory pro výuku (21 základních škol ve městech, 20 na venkově) a z 22 středních škol jich je 13 funkčních, což je záležitostí zejména měst, které ve většině případů střední vzdělání poskytují. Opomenuty nejsou ani základní umělecké školy, kdy tři získaly dotační podporu a dvě z nich už fungují v krásném a inspirativním novém prostředí. Cílem podpory vzdělanostní infrastruktury z regionálních operačních programů ovšem není jen strohý součet realizovaných projektů, nýbrž zlepšení kvality výuky a posléze i uplatnění absolventů na trhu práce.

Obdobně jako v Olomouckém a Zlínském kraji funguje také financování projektů na severu Moravy. Dotace z Regionálního operačního programu (ROP) Moravskoslezsko získávají města a obce coby zřizovatelé škol, stejně jako samotné školy. Kromě modernizace výuky v podobě rekonstrukce škol se často jedná také o výstavbu sportovišť. Od roku 2007 bylo v oblasti školství a vzdělávání podpořeno 86 projektů dotací 730 milionů korun. Vzdělávací a volnočasový charakter má také 185 podpořených projektů ve městech a obcích s 500 až 50 000 obyvateli, na něž bylo schváleno přes 1,7 miliardy korun.

Mateřská školka v Uničově

Mateřská školka v Uničově
Mateřská školka v Uničově

Nové oddělení mateřské školky bylo loni otevřeno v budově bývalé základní školy U Stadionu v Uničově. V nových prostorách našlo místo 69 dětí, což bylo o 46 dětí více oproti původní kapacitě školky. Poptávka po nových místech v mateřských školkách je veliká. Rozšířenou kapacitu školky využívají děti z Medlova, Troubelic, Nové Hradečné, Šumvaldu, Paseky, Lipinky, Dlouhé Loučky, Újezdu a Želechovic. Celkově se jednalo o investici města Uničova ve výši necelých deseti milionů korun, z toho pěti miliony korun přispěl Regionální operační program Střední Morava. Ve školce rovněž vznikla čtyři nová pracovní místa, tři na místě učitelky a jeden provozní pracovník.

Základní škola v Kunovicích

Základní škola na Červené cestě v Kunovicích na Uherskohradišťsku zmodernizovala za evropské peníze prostředí pro výuku svých žáků. Za více než tři milióny korun vybavila učebny nejen novými počítači, ale také technologiemi pro výuku jazyků, chemie, přírodopisu a fyziky nebo dalších předmětů. Slouží od září 2009. Škola získala podporu Evropské unie ve výši více než devadesát procent, a to z programu určeného na podporu rozvoje infrastruktury vzdělávání.

Střední strojírenská škola v Lutíně

Stroje za více než 16 milionů korun pořídila Sigmundova střední škola strojírenská v Lutíně na Olomoucku. Peníze na vybavení získala z Regionálního operačního programu Střední Morava. „Snažíme se výuku studentů sladit s potřebami pracovního trhu tak, aby se naši studenti mohli přímo ze školy plynule zařadit do provozu,“ řekl ředitel školy Pavel Michalík. Škola proto z přidělených peněz pořídila soustruhy, frézky, vrtačky a dva CNC stroje. „Jedná se většinou o drahé strojní vybavení a bez evropských peněz bychom nemohli sami stroje nakoupit,“ dodal ředitel Michalík. Škole s předfinancováním projektu pomohl její zřizovatel Olomoucký kraj. „Strojírenství má v Lutíně dlouholetou tradici, proto by zde měla výuka strojařů odpovídat vysoké úrovni,“ doplnil hejtman Olomouckého kraje a také předseda Regionální rady Střední Morava Martin Tesařík. Nové stroje nebudou využívat pouze studenti denního studia, ale také dálkaři, kteří si tak rozšiřují kvalifikaci třeba díky ztrátě zaměstnání. Z toho důvodu škola významně spolupracuje se všemi úřady práce v regionu. Celková investice do projektu s názvem Středisko celoživotního vzdělávání ve strojírenských oborech byla 16,6 milionů korun, z Regionálního operačního programu Střední Morava bylo projektu přiděleno 14,9 milionů.

Středoškolská aula v Novém Jičíně

Rozsáhlá rekonstrukce proměnila nevyhovující budovu bývalé základní školy v Novém Jičíně v moderní vzdělávací centrum. Studenti se dočkali kvalitnějšího technického vybavení tříd a zcela nových učeben. Nezapomnělo se ani na občerstvení. Takto dnes vypadá Novojičínské vzdělávací centrum Střední odborné školy Educa. Škola vychovává studenty s velmi různorodým zaměřením. Mezi jejími studijními programy nechybí obory jako Informační technologie, cestovní ruch, management sportu, žurnalistika či umění a reklama. Své sídlo škola přetvořila na vzdělávací centrum se vším, co k tomu patří. V učebnách nechybí plátna, projektory a vyspělá prezentační technika. Vše lze navíc ovládat bezdrátově pomocí dotykového tabletu, a tak mohou učitelé v hojné míře při výuce využívat nejrůznější vzdělávací a naučná videa či názorné fotografie. „Budova byla před rekonstrukcí již v dosti špatném stavu. Dokonce jsme tu měli i některá omezení stanovená veřejnými orgány. Obnova se kromě technického vybavení týkala především nové elektroinstalace a pak také sociálních zařízení,“ vzpomíná ředitelka Alena Olšáková. Modernizace vyšla celkově na 28,5 milionu korun, z čehož bylo 92,5 % získáno z ROP Moravskoslezsko.

Nová hala v Havířově

Víceúčelová hala v základní škole v Havířově
Víceúčelová hala v základní škole v Havířově

Kvalitní sportoviště zaměřené na míčové sporty padlo v Havířově na úrodnou půdu. Provoz nové víceúčelové haly je vytížen bezmála na sto procent. V prostoru mezi dvěma stávajícími tělocvičnami u základní školy Žákovská vyrostla zcela nová sportovní hala za 135 milionů. Její program je nabitý od rána do večera. Zatímco dopoledne zkvalitňuje výuku tělesné výchovy základních a středních škol, odpoledne hostí tréninky a víkendy bývají určeny zápasům. „Nejvíce se zde hraje basketbal a volejbal. Plochu využívají také florbalisté, futsalisté a takovým trochu nevšedním, ale o to více zajímavým sportem je korfbal, kde jsou dokonce smíšená družstva,“ vyjmenovává ředitel Správy sportovních zařízení Václav Wicher. V okolí haly byla vytvořena nová parkovací stání pro automobily i autobusy. Město Havířov získalo na výstavbu dotaci z ROP Moravskoslezsko ve výši 115,5 milionu korun.

Zahrada MŠ v Krnově

Krokodýl v zahradě MŠ v Krnově
Krokodýl v zahradě MŠ v Krnově

Revitalizovaná zahrada Mateřské školy Gorkého v Krnově se proměnila v „cirkus“. Vytvořila komunitní centrum, které mohou využívat nejen děti z mateřské školy, spolupracující organizace, ale v odpoledních hodinách od také širší veřejnost. Děti se mohou zabavit a rozvíjet využíváním řady herních prvků, které zaujmou nejen svým provedením a barevností. Řada z nich má podobu zvířat – slona, krokodýla, psa, žirafy, kočky, tygra – nebo pro cirkus nepostradatelných klaunů. Nechybí ani klasické pískoviště, malovací tabule, trampolína, pítko a samozřejmě Maringotka Principála a cirkusové šapitó, kde děti mohou při pěkném počasí i svačit. „Podařilo se nám vybudovat důstojné zázemí, tematicky orientované na svět přírody, zvířat, vztahu k nim, objevování, na rozvoj osobnosti dítěte, jeho dovedností, fantazie a představivosti. V pěkném počasí můžeme přesunout část výuky na zahradu, dostat děti do většího kontaktu s přírodou,“ říká Jitka Kopečková, ředitelka Mateřské školy Krnov.