Seminář o cykloturistice

21. 9. 2000 MDS ČR Události

Pardubice – Ve dnech 20.–22. září se v Pardubicích koná první celostátní seminář „Cyklistická doprava a cykloturistika a jejich vazby na regionální politiku“, nad kterým převzal záštitu ministr dopravy a spojů Ing. Jaromír Schling. Ministerstvo dopravy spojů (MDS) se tímto krokem snaží podtrhnout význam cyklistické dopravy, jako rovnocenného druhu dopravy, který je součástí střednědobé strategie resortu.

MDS se na organizaci semináře podílí prostřednictvím pořadatelské a odborné činnosti Centra dopravního výzkumu (CDV), které z pověření MDS pracuje na realizaci sítě cyklotras České republiky.

V prvních dvou dnech bude probíhat odborný program, na kterém se podílí řada přednášejících ze zainteresovaných ústředních i místních orgánů státní správy, zástupců samosprávy, občanských sdružení i soukromých firem. Součástí je i prezentace zahraničních zkušeností, konkrétně britské organizace SUSTRANS, která popíše britskou i evropskou síť cyklotras. V rámci doprovodného programu bude v průběhu třetího dne semináře zorganizována projížďka na kole po Pardubicích a okolí.

MDS má zájem, aby se podobné akce v budoucnosti opakovaly, a aby se ze společného bilancování rozvoje cyklistické dopravy a přinášení impulsů k jejímu dalšímu rozvoji stala tradice.

Mgr. Ludmila Roubcová, mluvčí MDS