Stát finančně podpoří opravy komunikací ve správě krajů

12. 9. 2014 AKČR Doprava

Kraje na jednání Rady asociace krajů ČR s představitelem vlády – ministrem dopravy Antonínem Prachařem opětovně požádali vládu, aby stát přispíval na opravy silnic ve správě krajů.

Asociace krajů ČR
Ministr dopravy Antonín Prachař na jednání Rady asociace krajů
Ministr dopravy Antonín Prachař na jednání Rady asociace krajů

„Je to poprvé, kdy je vláda je po několika letech připravena financovat ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) opravy krajských silnic. Máme vytipovány silnice, které jsou v havarijním stavu a to včetně mostů. Tento přehled jsme již předali jak zástupcům SFDI, tak hospodářskému výboru poslanecké sněmovny. A s panem ministrem jsme se dnes dohodli na konkrétním postupu,“ konstatoval Michal Hašek.

Hejtmani na jednání s ministrem hovořili také o problematice železniční dopravy a konstatovali, že memorandum o financování regionální dopravy je vládou naplňováno. „ A to nejenom tou základní částkou, která je součástí státního rozpočtu, ale letos a v návrhu příštího rozpočtu se také počítá s inflační doložkou,“ uvedl Michal Hašek. Představitelé krajů též uvítali informaci ministra dopravy, že se podařilo zajistit navýšení finančních prostředků na obnovu vozových parků železničních kolejových vozidel – a to především z fondů EU.

Ministr Antonín Prachař označil dosavadní jednání s kraji za mimořádně intenzivní. „Chtěl bych potvrdit, že se nám společně s ministrem financí podařilo dohodnout takzvanou inflační doložku k dotaci, kterou stát poskytuje na financování dopravní obslužnosti krajů – jedná se řádově o částku 60 milionů. Letos byla tato částka uhrazena z rozpočtové rezervy, pro příští rok je již naplno součástí kapitoly rozpočtu,“ potvrdil informace ministr Antonín Prachař.

Zástupci krajů též diskutovali o problematice zimní údržby komunikací, které jsou státu a nalézají se na území jednotlivých krajů – zde dosud zimní údržbu prováděly krajské Správy a údržby silnic. Z jednání vyplynulo řešení pro letošní zimní období a také do budoucích let – včetně možnosti víceletých smluv. „Chtěli bychom i s ohledem na krizovou připravenost a nutnost krajů reagovat v krizových situacích, aby správa komunikací byla bezproblémová, transparentní a budeme rádi, když se na ni do budoucna budou podílet také krajské Správy a údržby silnic,“ konstatoval Michal Hašek.

Stejně tak byla na jednání řeč o jízdních řádech a přeshraničních spojích mezi kraji, které na některých místech ČR trpí tím, že na hranicích krajů někdy spoje zastaví. Kraje hodlají již v průběhu září s ČD o této problematice zahájit jednání.

Rada Asociace krajů též na jednání vyjádřila plnou podporu vládou předložené technické novele zákona o zadávání veřejných zakázek. „Jde o to, aby zadávání veřejných zakázek respektovalo unijní pravidla a zároveň, aby tento zákon reálně umožňoval investovat veřejné peníze a tyto investice realizovat,“ řekl Michal Hašek.

Miloš Němeček