Nová Evropská metodika monitoruje energetickou efektivitu a ekologičnost veřejných budov

30. 10. 2014 ČKA Bydlení a stavby

Česká komora architektů (ČKA) je společně s dalšími 11 evropskými partnery zapojena do projektu CEC5. Ten se zabývá demonstrací energetické účinnosti a využitím obnovitelných zdrojů energie ve veřejných budovách. Na rozdíl od privátní sféry, kde jsou kritéria míry udržitelnosti budov uvedena, na poli výstavby či obnovy veřejných staveb tyto informace často chybí.

Česká komora architektů CESBA – Common European Sustainable Building Assessment

Podstatnou pomoc při sběru a vyhodnocování informací o trvalé udržitelnosti veřejných budov přestavuje nový evropský certifikační nástroj s názvem CESBA (Common European Sustainable Building Assessment). Čeští odborníci jej v rámci zmíněného programu CEC5 upravili a lokalizovali tak, aby vyhovoval kontextu českého prostředí. Podstatné je, že jej může využívat každý, kdo se v dané problematice orientuje a má o ni zájem, nikoliv pouze specializovaný „certifikátor“, jak bývá standardem u běžných certifikačních programů. „Nástroj bude hotový a dostupný od 1. ledna 2015 na webových stránkách programu CEC5, dále na platformě wiki.cesba.eu a s největší pravděpodobností i na stránkách ČKA. Bude zdarma a každý si jej může volně stáhnout a užívat dle svého uvážení,“ upřesňuje Dalibor Borák, projektový manažer projektu CEC5.

Odborníci hledali Cestu k udržitelnému stavění

V běžné praxi současného stavebního a realitního trhu jsou to zejména developeři a investoři, koho zajímá certifikace budov, do kterých investují. Nástroj CESBA by měl pomoci tuto situaci změnit a rozšířit udržitelné stavění i do sféry veřejných investic. Proto integruje odbornou přípravu projektů, vlastní projektování, výběrová řízení, výstavbu, certifikační procesy a užívání staveb do jednoho celku s ohledem na společenské danosti a potřeby. Zohledňuje jak všechny části a složky stavebního a uživatelského procesu, tak všechny aspekty životního cyklu budov.

Pro zvýšení zájmu o nástroj CESBA u architektů, projektantů a v neposlední řadě rovněž u zástupců státní správy a samosprávy Česká komora architektů připravila specializované semináře Cesta k udržitelnému stavění. Experti zde představili průběh vývoje společného certifikačního nástroje a možnosti použití metodiky nástroje CESBA v českých podmínkách. Školení proběhla ve spolupráci s českými projektovými partnery, Energetickou agenturou Zlínského kraje a Krajem Vysočina ve čtyřech městech – Ostrava, Praha, Zlín a Jihlava.

Semináře byly určeny všem, kteří se zajímají o kvalitu a dlouhodobou udržitelnost vystavěného prostředí a jsou v profesní či společenské roli, v rámci které mohou kvalitu vystavěného prostředí ovlivnit. Obsahem přednášek byly obecné informace o přístupech k udržitelnému stavění z celostního pohledu, určené zejména zástupcům státní správy jako rozhodovacím složkám ve výstavbě. Projektantům byla určena odborná část školení o nástroji CESBA a způsobu jeho praktického využití pro přípravu, projektování, výstavbu a hodnocení míry udržitelnosti budov. Semináře se setkaly se zájmem zejména ze strany architektů a projektantů, zaměřených na energetickou efektivitu staveb.

Evropská spolupráce v rámci projektu CEC5 pokračuje

Dalším podstatným výstupem projektu CEC5 je vytvoření společné strategie a akčního plánu pro uplatnění výsledků projektu u nových veřejných staveb prostřednictvím mezinárodní pracovní skupiny, která bude aktivní na celoevropské úrovni i po skončení projektu. Kromě sdílení zkušeností vytvořených během projektu CEC5 prostřednictvím platformy CESBA Wiki se rozvíjí spolupráce s dalšími evropskými programy a projekty, zabývajícími se udržitelností výstavby. Jedná se například o platformu sítě NENA (Network Enterprise Alps – Síť podniků v alpských zemích), do které odborníci z alpských zemí přispívají svými znalostmi v oboru stavění energeticky účinných a environmentálně příznivých budov, a která nabízí jejich know-how.

Více o projektu CEC5 na www.cka.cz/cs/cka/projekt-cec5 a na www.projectcec5.eu.

Zuzana Hošková