Přestavba historických center vesnic

20. 11. 2014 OF 4/2014 Bydlení a stavby

Vývoj zástavby na venkově souvisí s celkovým vývojem společnosti. Zemědělská vesnice je minulostí. Počet zemědělců se rapidně snížil. Změnila se pracovní náplň obyvatelstva i životní styl. Samozásobitelství téměř vymizelo, počet domácích zvířat klesl a potraviny se kupují.

Osobní automobily se staly běžným dopravním prostředkem, počítače se rozšířily do každé rodiny, mobilní telefon má každý. Otevřel se nám svět, naše děti a vnuci pracují, či studují ve světě, jsme rovnoprávnou součástí Evropy.

Požadavky na standard a kvalitu bydlení se zvýšily. Venkovské stavby se mění a s nimi se mění i ráz vesnic. Domy se adaptují, či se nově přestavují. U vesnic vznikají areály novostaveb i průmyslové zóny. Podstatně se zlepšila technická infrastruktura, i čistota. Zvýšila se životní úroveň obyvatel.

Podívejme se stručně na vývoj jihomoravské vesnice. Její charakter je převážně dán řadovou zástavbou bývalých selských usedlostí, které tvoří jádro obcí. Tato tradiční zástavba však velmi dobře vyhovuje i soudobým požadavkům na bydlení, zejména proto, že skýtá intimitu dvora, či atria. Postupně jsou jádra vesnic přestavována v různé kvalitě. Velmi často se provádí potřebné zateplení budov, při kterém jsou stavební detaily a původní členění odstraněny. Plocha průčelí bývá položena jednobarevně, leckdy s výraznými, až křiklavými barvami pro venkovské prostředí nevhodnými.

1. Dům je po celkové a příkladné rekonstrukci. Byl zateplen bezkontaktním
zateplovacím systémem s okenním ostěním z prefabrikovaných prvků.
Původní bosáž byla obnovena.
1. Dům je po celkové a příkladné rekonstrukci. Byl zateplen bezkontaktním zateplovacím systémem s okenním ostěním z prefabrikovaných prvků. Původní bosáž byla obnovena.
2. Zateplený tradiční dům v Podluží je vzácným příkladem zachování
původního rázu, i když nová okna mají jiný tvar i rozměry. Projevuje se
zde vztah majitele k svému dědictví, ale i k obci.
2. Zateplený tradiční dům v Podluží je vzácným příkladem zachování původního rázu, i když nová okna mají jiný tvar i rozměry. Projevuje se zde vztah majitele k svému dědictví, ale i k obci.
3. Běžný selský dům byl upravován již dříve, místo dvou úzkých oken bylo
vloženo jedno trojdílné. V současné době byl zateplen monotónně v jedné
barvě, bez ostění a bez dalších prvků lidového tvarosloví, s novými
plastovými okny. Celkový ráz budovy však zůstal původní.
3. Běžný selský dům byl upravován již dříve, místo dvou úzkých oken bylo vloženo jedno trojdílné. V současné době byl zateplen monotónně v jedné barvě, bez ostění a bez dalších prvků lidového tvarosloví, s novými plastovými okny. Celkový ráz budovy však zůstal původní.
4. Rekonstruovaný dům také ponechává původní tvar budovy. Je zateplený bez
tektonického členění, uplatňuje však krátkodechý novodobý výtvarný projev.
4. Rekonstruovaný dům také ponechává původní tvar budovy. Je zateplený bez tektonického členění, uplatňuje však krátkodechý novodobý výtvarný projev.
5. Zateplený patrový dům je příkladem nevyrovnaně řešeného a barevně
výrazného průčelí.
5. Zateplený patrový dům je příkladem nevyrovnaně řešeného a barevně výrazného průčelí.
6. Zateplení bývá příležitostí k odvážným barevným kombinacím.
6. Zateplení bývá příležitostí k odvážným barevným kombinacím.
7. Přestavba selské usedlosti se střešními arkýřovými okny, ocelovými sloupy
u vstupu a obloukovými plastovými okny v centru obce je slušně řečeno
odvážná.
7. Přestavba selské usedlosti se střešními arkýřovými okny, ocelovými sloupy u vstupu a obloukovými plastovými okny v centru obce je slušně řečeno odvážná.
8. V místě řadového domu byla postavena patrová novostavba s plochou
střechou. Od obou sousedů se odskokem izoluje a k prostředí postrádá citlivost.
8. V místě řadového domu byla postavena patrová novostavba s plochou střechou. Od obou sousedů se odskokem izoluje a k prostředí postrádá citlivost.
9. Vliv architekta Hundertwassera na výtvarné pojednání průčelí se projevuje
i u nás.
9. Vliv architekta Hundertwassera na výtvarné pojednání průčelí se projevuje i u nás.

Kamenné předzahrádky

Změnila se také vesnická zeleň ve veřejných prostranstvích, ale i v zahradách u domů. Věnujme se nyní jen předzahrádkám. U domů bývaly sázeny lípy, aby chránily dům před bleskem a zejména ovocné stromy. Dávaly ovoce i křížaly, ale měly nevýhodu: padalo z nich listí! Již za minulého režimu se kácely a místo nich se začaly vysazovat jehličnany, stříbrné smrky, polehavé jalovce, thuje, konifery. Tradiční venkovské květiny a léčivky počaly mizet a s nimi dřevěná oplocení. Nahrazovaly je ploty z různých materiálů, ale i živé ploty. V oknech se rozšířily truhlíky plné pelargonií a v zahrádce novodobé květiny, svědčící o péči bydlících. Také mnohé obce o své prostředí dbají a některé si organizují soutěž o nejkrásnější zahrádku, dokonce i o nejhezčí okno! To lze jen chválit a dávat za příklad.

V předzahrádkách však nastává nový směr: doba kamenná. Ta nevyžaduje pletí a zalévání. Před pár lety se kamenná předzahrádka – inspirovaná japonskou zahradou – vyskytla jen ojediněle. Dnes se však z kamenných zahrad stala móda. Realizují ji firmy zahradních architektů. Podívejme se jak vypadají ve vesnicích jižní Moravy!

10. Vesnice většinou přetékají květinami a pěstovanou zelení. Zeleň dotváří charakter vesnice.
10. Vesnice většinou přetékají květinami a pěstovanou zelení. Zeleň dotváří charakter vesnice.
11. K venkovskému domu patří lavička. Umožňuje důležitou potřebu: povykládat si se sousedy.
11. K venkovskému domu patří lavička. Umožňuje důležitou potřebu: povykládat si se sousedy.
12. Jedna s prvních kamenných zahrad se objevila u přestavěného selského
domu ve vesnici s velkou národopisnou tradicí.
12. Jedna s prvních kamenných zahrad se objevila u přestavěného selského domu ve vesnici s velkou národopisnou tradicí.
13. Hlavní plochu kamenné předzahrádky tvoří oblázky, mezi nimiž je pás mulče s jehličnany.
13. Hlavní plochu kamenné předzahrádky tvoří oblázky, mezi nimiž je pás mulče s jehličnany.
14. K přestavěnému a zateplenému domu je položena kamenná zahrádka ze silničního štěrku.
14. K přestavěnému a zateplenému domu je položena kamenná zahrádka ze silničního štěrku.
15. Veliký a hladký kámen musel být objeven a přivezen zdaleka.
15. Veliký a hladký kámen musel být objeven a přivezen zdaleka.
16. V úrodné nížině je skalnatá stráň novinkou.
16. V úrodné nížině je skalnatá stráň novinkou.
17. Velké kameny jsou zde základem architektonického návrhu předzahrádky.
17. Velké kameny jsou zde základem architektonického návrhu předzahrádky.
18. Oslavná píseň zní: Morava – krásná zem, osázená vinohradem!
V kruhovém objezdu vyrůstají hrozny i z hromady kamení!
18. Oslavná píseň zní: Morava – krásná zem, osázená vinohradem! V kruhovém objezdu vyrůstají hrozny i z hromady kamení!

arch. Jan Kruml, Spolek pro obnovu venkova