Jihlava má zmodernizované všechny světelně řízené křižovatky

2. 12. 2014 Magistrát města Jihlavy Doprava

V Jihlavě je spuštěna telematika, systém, který zajišťuje plynulejší průjezd vozidel MHD přes křižovatky řízené semafory. Fungování systému má pozitivní dopad na zkrácení nebo odstranění čekacích dob vozidel městské hromadné dopravy na světelně řízených křižovatkách. Zavedení systému je druhou etapou projektu s názvem Bezbariérové úpravy zastávek MHD a dopravní telematika pro preferenci MHD v Jihlavě.

Systém důmyslně propojuje všechny křižovatky se světelným signalizačním zařízením (dále SSZ), všechna vozidla MHD a dispečink Dopravního podniku města Jihlavy. „Telematika sleduje pohyb vozidel ve městě a dokáže uspíšit signál »volno« pro pruh s vozidlem MHD, čímž zkracuje nebo odstraňuje čekací doby vozidel na »světlech« a zajistí jejich přednostní plynulý průjezd křižovatkou,“ vysvětluje náměstek primátora pro oblast dopravy Jaroslav Vymazal. Systém ale také dokáže pozdržet vozidlo v zastávce pro prodloužení doby odbavení cestujících – než je zajištěn plynulý průjezd křižovatkou, může vozidlo chvíli počkat v zastávce, což např. umožní nastoupit i opozdilcům. Telematika tedy zpřesňuje dodržování jízdního řádu, zkracuje dobu jízdy, případně prodlužuje dobu pro nastoupení do vozu.

S projektem má Jihlava i kompletně modernizované světelné řízení všech křižovatek a vybudované nové SSZ na jednom z frekventovaných přechodů pro chodce u křižovatky Žižkova-Seifertova. Snížení čekacích dob a popojíždění vozidel na SSZ vede ke snižování spotřeby pohonných hmot (resp. el. energie) a poklesu emisí a hlučnosti s pozitivním dopadem na kvalitu života a životního prostředí ve městě.

„Telematika samozřejmě není absolutní preferencí městské hromadné dopravy, systém vždy musí vyhodnotit situaci tak, aby zcela nezablokoval ostatní dopravu,“ doplňuje náměstek primátora Jaroslav Vymazal. „V některých městech je na komunikacích dostatek místa, že lze jeden celý pruh vyčlenit pouze pro hromadnou dopravu a tak ji před individuální dopravou preferovat. V Jihlavě i dalších městech jsou tyto možnosti minimální, proto se volí cesta telematiky,“ dodává náměstek.

Projekt byl podpořen dotací ve výši 85 % způsobilých výdajů z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod a navázal na první etapu realizovanou v roce 2010, jejímž předmětem byly bezbariérové úpravy 30 vybraných frekventovaných zastávek MHD v Jihlavě a která byla rovněž podpořena z ROP Jihovýchod, a projekty realizované Dopravním podnikem města Jihlavy zaměřenými na pořízení bezbariérově přístupných vozidel MHD a moderního odbavovacího systému.

Celkové náklady projektu 20 615 tis. Kč, způsobilé výdaje projektu: 18 458 tis. Kč, celková předpokládaná výše dotace ROP 15 618 tis. Kč, dodavatel z výběrového řízení byla společnost CROSS Zlín, a. s.

Radek Tulis