Michal Hašek: Děkujeme vládě za 4,6 miliardy korun na opravu krajských silnic

16. 1. 2015 AKČR Doprava

Hostem brněnského jednání Rady Asociace krajů v pátek 16. ledna 2015 byl ministr dopravy Dan Ťok, který s hejtmany projednal výši prostředků ze Státního prostředků dopravní infrastruktury na opravy silnic II. a III. tříd, které spravují kraje.

Asociace krajů ČR

Jak na tiskové konferenci uvedl ministr dopravy Dan Ťok, na jednání Asociace krajů ČR dnes přišel s dobrou zprávou – stát poskytne z fondu dopravní infrastruktury na opravy krajských silnic (tedy silnic II. a III. třídy) 4,6 miliardy korun. Ty kraje na potřebné opravy využijí ještě v letošním roce. „Je našim zájmem, aby se zvýšila kvalita kraji spravovaných silnic a regiony na tento záměr také obdržely patřičné finanční prostředky. Naší zásadní podmínkou je, aby veškerá výběrová řízení v této souvislosti byla vysoce transparentní,“ řekl ministr dopravy, který dodal, že ministerstvo v těchto požadavcích po transparentnosti půjde nad hranici požadavků současného zákona. Jak upřesnil předseda Komise Rady AKČR pro dopravu Jiří Rozbořil, uvedené peníze budou mezi jednotlivé kraje rozděleny podle délky silniční sítě na jejich území.

„Je to nejvýraznější finanční injekce státu ze státního rozpočtu za uplynulých patnáct let. Chci panu ministrovi Ťokovi i vládě ještě jednou poděkovat. Kraje jsou připraveny projekty realizovat v letošním roce. Odevzdali jsme seznam dopravních akcí zhruba za pět miliard korun. Věřím, že to významným způsobem pomůže opravám silnic ve všech regionech České republiky. Iniciativa, že to bude poprvé z národních peněz je dobrou zprávou pro všechny kraje,“ zdůraznil předseda Rady Asociace krajů a jihomoravský hejtman Michal Hašek.

K dalším tématům patřilo zahájení jednání o budoucnosti regionální železniční dopravy po roce 2019. „Zabývali jsme se i leteckou dopravou, z pohledu krajů chceme, aby nebyla opomíjena regionální letiště, která jsou pro nás branou do jednotlivých regionů, která mohou znamenat jak příliv investic, propojení regionů s Evropou a světem, tak i možnost atraktivnějšího propojení se světem z hlediska turistiky a cestovního ruchu. Věnovali jsme se i regionálním jihomoravským tématům. Co se týká spojení na Vídeň, jsme s panem ministrem oba fanoušci dálničního, tedy čtyřpruhového uspořádání spojení Brna a Vídně včetně obchvatu Mikulova. To je místo, kde budeme moci pracovat už během celého letošního roku, a nečekat na finální schválení Zásad územního rozvoje kraje. Uděláme společně všechno pro to, aby se obchvat Mikulova mohl realizovat co možná nejdříve. Co se týká komunikace R43, panu ministrovi jsem opakovaně navrhl, abychom se začali zabývat možností, aby se tato komunikace začala připravovat od severní hranice Jihomoravského kraje směrem k Brnu. S panem ministrem jsme se dotkli i dalších významných dopravních staveb na jižní Moravě. Kraj jednoznačně podporuje dokončení Velkého městského okruhu v Brně, chceme co nejdříve dořešit otázku Železničního uzlu Brno,“ řekl hejtman Hašek, který zdůraznil, že Brno se nesmí stát provinčním městem, kterému se vyhnou dálkové tratě nebo do budoucna vysokorychlostní tratě.

Denisa Kapitančiková