Kraje nesouhlasí s kritikou ministra dopravy

9. 3. 2015 AKČR Doprava

Praha – Ministr dopravy vlády ČR Dan Ťok dnes kritizoval kraje za údajně pomalé čerpání prostředků na opravy silnic 2. a 3. tříd z objemu financí, které po dohodě s Radou Asociace krajů uvolnila vláda.

Asociace krajů ČR

Považujeme za nutné upozornit na skutečnost, že se po dlouholeté nečinnosti předchozích vlád letos poprvé našel způsob, jak dlouhodobě neutěšenou situaci s opravami „krajských“ silnic řešit. Kraje v současné době finišují s prvními žádostmi a jsou v brzké době připraveny zahájit čerpání dohodnutých finančních prostředků.

Ke kritice ministra financí se vyjádřil hejtman Olomouckého kraje a předseda dopravní komise při AKČR Jiří Rozbořil: „Vyjádření ministra dopravy je nešťastné a neodpovídá reálné skutečnosti. Kraje jsou připraveny žádat o dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury. SFDI zpřísnil dodatečně pravidla pro čerpání dotace, na které musí kraje reagovat tak, aby byla formální část žádostí v souladu s těmito změnami. Lichá jsou i slova ministra Ťoka o případných časových prodlevách na stavbách samotných. Žádná časová prodleva nehrozí, není důvod k obavám. Za Olomoucký kraj dodává, že zítra budeme odesílat na ministerstvo dopravy dvě žádosti, a to za kraj a za Správu silnic Olomouckého kraje.

Kraje jsou připraveny vyčerpat celou alokaci ze slíbených peněz a věříme, že se jedná o komunikační šum a nedorozumění. Je v zájmu všech zúčastněných, aby proces čerpání financí až po samotné opravy silnic probíhal v souladu se stanovenými pravidly a jeho uspěchání by mohlo zavdat příčinu nejen ke vzájemné kritice v budoucnosti, ale především by se tím narušil samotný cíl celého pozitivního vývoje, a tím je dobrý stav silnic 2. a 3. tříd a mostů v krajích ČR.