V Jihlavě kácí značky a vrací se k přednosti zprava

28. 8. 2015 Magistrát města Jihlavy Doprava

V centru Jihlavy ubylo několik desítek dopravních značek. Zmizely třeba značky Dej přednost v jízdě, Hlavní silnice, Zákaz vjezdu nebo značky slepých ulic. Celkem mohli správci komunikací odstranit bezmála padesát značek i se sloupky a patkami v zemi, dalších deset značek se přesunulo na sloupy veřejného osvětlení. Odstraněné značky a sloupky zůstanou ve skladu jako náhrada pro budoucí opravy a výměny.

„Někdy je značení přebytečné. Na některých místech bylo možné vyřadit značky pro přednost v jízdě a bude se jezdit podle pravidla přednosti zprava. Nebo bylo zbytečné mít zákazy vjezdu z obou stran krátké úzké uličky, kde průjezdu brání ocelový sloupek. Rovněž nemá smysl dávat značku do krátké slepé ulice, kde řidič jasně vidí, že silnice končí,“ uvedl několik příkladů náměstek primátora pro oblast opravy Jaroslav Vymazal. Dopravní značky nechal úřad odstranit zatím v historickém centru města v ulicích, kde je pomalejší provoz. „Pochopitelně nebudeme odstraňovat značky na frekventovaných silnicích. Nicméně budeme přehodnocovat značení i v sídlištích,“ dodal náměstek.

Inspirací pro tento krok byl studentský dokumentární film z devadesátých let. Dnes úspěšný divadelní režisér a herec Jiří Havelka s Markem Hovorkou, dnes ředitelem Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů, v Jihlavě natočili snímek o chování řidičů na ulicích bez dopravního značení. Pro natáčení se jim podařilo vyjednat krátkodobé odstranění značek.

„Obvykle toto opatření vede ke zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti, řidiči věnují řízení více pozornosti. Navíc ulice bez značek vypadají lépe. Není možné odstranit všechny značky, ale není důvod platit a udržovat ty, které jsou zbytečné,“ řekl Jaroslav Vymazal. Podle něj je návrat k pravidlu přednosti zprava trendem i v dalších městech Evropy.

Asociace měst pro cyklisty, které Jaroslav Vymazal předsedá, se snaží prosadit i změny značení cyklostezek, které jsou lemovány „alejemi“ značek. „Jsme v kontaktu s ministerstvem dopravy, věřím, že naše úsilí povede k úspěšnému závěru. Asi hodně lidí si musí při pohledu na značení cyklostezek ťukat na čelo,“ poznamenal Jaroslav Vymazal.

Radek Tulis