Praha určí světové trendy pro bydlení

8. 10. 2015 OF 4/2015 Bydlení a stavby

V Praze se na jaře 2016 uskuteční konference OSN o bydlení a udržitelném rozvoji měst „Evropský Habitat“. Jedná se o přípravnou akci summitu OSN s názvem „Habitat III“, který proběhne v říjnu roku 2016 v Ekvádoru. Tématem konference „Evropský Habitat“ bude „Bydlení v životaschopných městech“.

Joan Clos a Karla Šlechtová
Po dva dny v Praze jednal o přípravě výjimečného zasedání OSN „Evropský Habitat“ výkonný tajemník Programu OSN pro lidská sídla – UN Habitat Joan Clos a setkal se rovněž s ministryní Karlou Šlechtovou.

V Praze se na jaře 2016 uskuteční konference OSN o bydlení a udržitelném rozvoji měst „Evropský Habitat“. Jedná se o přípravnou akci summitu OSN s názvem „Habitat III“, který proběhne v říjnu roku 2016 v Ekvádoru. Tématem konference „Evropský Habitat“ bude „Bydlení v životaschopných městech“.

„Informovala jsem vládu o pokroku v přípravách na zajištění konference OSN v Praze „Evropský Habitat“, která se bude konat příští rok v březnu a které se zúčastní na čtyři tisíce osob z šestapadesáti států severní polokoule. Bude to jedna z nejvýznamnějších konferencí pořádaných OSN k tomuto tématu,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Česká republika je stát sice malý, ale přesto může hrát na mezinárodním poli významnou roli. Hlavní město České republiky se tak stane ve dnech 16.–18. března 2016 centrem mezinárodních diskusí o bydlení, urbanizmu a rozvoji měst – což je téma, které s rostoucím podílem městské populace nabývá na naléhavosti.

Vláda byla informována o záměru na pronájem prostor Kongresového centra Praha, v němž by měla tato významná třídenní konference přivítat několik tisíc účastníků. Důvodem zadání veřejné zakázky je činnost směřující k prezentaci České republiky jako aktivního členského státu OSN v oblasti mezinárodní multilaterální spolupráce.