Spravedlivé rozúčtování nákladů

16. 12. 2015 OF 5/2015 Bydlení a stavby

Od ledna 2016 vstupuje v platnost nová vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj, která přináší změny v dosavadním způsobu, jakým se v bytových domech rozúčtovávají platby za teplo jednotlivým nájemníkům.

Ministerstvo pro místní rozvoj

Jako každá věc, přinášející změnu do zaběhnutých pořádků, i tato vyhláška vzbudila pozornost a dotazy. Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo pro všechny zájemce odpovědi na časté otázky, které s vyhláškou souvisí. Vyhláška byla ve Sbírce zákonů vyhlášena pod číslem 269/2015 Sb. Odpovědi na dotazy jsou na adrese: www.mmr.cz – například:

V čem spočívá podstata nového způsobu rozúčtování?
Je nově stanoveno procentní vyjádření tzv. základní a spotřební složky, je nově upravena výpočtová metoda při rozdílech v nákladech na vytápění.
Proč ministerstvo považovalo za nutné měnit původní systém?
V podstatě se jedná o tři důvody:
  • snaha lépe přizpůsobit právní úpravu rozúčtování nákladů na teplo a teplou vodu zákonu č. 67/2013 Sb., o službách,
  • snaha reagovat na požadavek povinné instalace měřidel,
  • snaha o úpravu spravedlivějšího způsobu rozúčtování.
V čem je nový způsob rozúčtování spravedlivější?
Především v tom, že pokud dojde k překročení přípustných rozdílů v nákladech na vytápění, provede poskytovatel služeb úpravu výpočtové metody pouze u těch příjemců služeb, u nichž došlo k překročení některé stanovené hranice. U ostatních příjemců služeb se bude vycházet pouze z údajů, získaných z měřidel. Zatím se případné rozdíly v nákladech rozúčtovávají na úkor všech příjemců služeb v bytovém domě.
Často cestujeme a byt vytápíme na minimální hodnotu. Tím ušetříme více, než povoluje vyhláška. Proč přesto musíme platit 80 % průměru v domě?
Pokud někdo překročí stanovené hranice odchylky od průměru, musí počítat s tím, že se jeho hodnota nákladů na vytápění upraví na 80 % průměrné hodnoty za zúčtovací jednotku, pokud nebyla dodržena spodní hranice 20 % resp. 200 % průměrné hodnoty v případech, že byla překročena horní hranice 100 %. Upravený náklad na vytápění je pak násobkem výměry započitatelné podlahové plochy a upravené hodnoty.
V čem je to spravedlivé?
Dnes na toho, kdo nepřiměřeně šetří, doplácejí ostatní příjemci. Protože každý se musí starat o vytvoření tepelné stability v domě, bylo nutné způsob rozúčtování upravit.
Používá se vyhláška i v případě, že všechny jednotky v bytovém domě jsou osazeny kalorimetry?
Samozřejmě ano, protože pro případy řešené vyhláškou je i kalorimetr tzv. poměrové měřidlo.