Obavy o transparentnost dotací stále trvají

29. 1. 2016 SPED Ostatní

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) opakovaně selhává v přerozdělování spravovaných dotací. Důkazem toho je jejich přidělování na základě nevyhovujících žádostí, miliarda rozdělená organizacím, které ani nemají sportoviště a v neposlední řadě i kauza uniklých emailů Bohuslava Sobotky. Všechny tyto pochybně vynaložené prostředky pak chybí tam, kde je jich skutečně třeba.

„Ministerstvo školství jako hlavní garant oblasti podpory sportu selhává,“ konstatuje zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Kontrolní úřad podrobně analyzoval způsob nakládání s dotacemi ministerstva v letech 2011 až 2013 a zjistil, že „velkou část peněz ministerstvo poslalo příjemcům na základě neúplných, chybných, pozdě doručených nebo zcela chybějících žádostí o dotace.“

Mluvčí NKÚ Olga Málková to rozvíjí: „Miliarda korun putovala k žadatelům, kteří nesplňovali podmínky pro přidělení podpory – například z jejich žádostí o dotace nebylo možné vyčíst, jestli vůbec vlastní nebo si pronajímají sportoviště.“ Kontroloři navíc zjistili, že 12 z 19 příjemců získalo větší dotaci, než o jakou žádali (tedy 547 miliónů korun místo 215 miliónů). To vše svědčí nejen o netransparentnosti prostředí, v němž se o dotacích rozhoduje, ale také o pravděpodobném porušování práva. Kontrolní úřad proto podal tři trestní oznámení. Dvě oznámení byla podána z důvodů podezření na dotační podvod, kdy přidělené dotace vůbec nebyly použity na sport a jedno trestní oznámení putuje za samotným ministerstvem školství kvůli porušení povinnosti při správě cizího majetku a zneužití pravomocí úřední osoby.

Fotbalové hřiště v Bělé pod Pradědem, které ke své záchraně potřebuje dotační výpomoc
Fotbalové hřiště v Bělé pod Pradědem, které ke své záchraně potřebuje dotační výpomoc

Současný stav rozdělování dotací je netransparentní. Indikuje možnou korupci a mizení státních peněz v soukromých kapsách. A navíc demotivuje jedince a organizace, kteří se pro sport snaží skutečně něco udělat. Ti postupně ztrácejí síly byť jen vypracovávat žádosti o dotace, které jsou předem rozdělené. Těžko říct, co je má vůbec motivovat snažit se něco získat např. z aktuálně vyhlášené Státní podpory sportu pro rok 2016 (program 133510).

Možným řešením je spojit síly v zájmových sdruženích, jako je například Sdružení příjemců evropských dotací (SPED). Člen tohoto sdružení může nejen čerpat z informací a zkušeností druhých při získávání dotace, ale zjistí také, jak se bránit proti netransparentnímu postupu poskytovatele dotací a jak zabránit krácení dotací. Sdružení jako celek má také mnohem větší vyjednávací sílu a může tak mnohem lépe zastupovat zájmy svých členů.

Daniel Beránek