Analýza je důležitá, nepodléhejte na první pohled ekologičtějším či levnějším řešením

7. 4. 2016 Teplárenské sdružení ČR Bydlení a stavby

Řada bytových družstev se v posledních letech rozhodla o odpojení od dálkového zásobování teplem a zřídila si vlastní nezávislé vytápění. Nač si musí dát při rozhodování pozor, v čem je důležitá vstupní analýza, co jim v tomto směru radí odborník či jaký má názor na zákon o snížení závislosti České republiky na fosilních palivech? Odpovědi najdete v rozhovoru.

Teplárenské sdružení ČR
Jiří Feist
Jiří Feist

„Jedním z trendů v energetice, vedle technologického boomu, je i odpovědnost za vlastní dodávku a schopnost spočítat, co je optimální řešení. Investicí vše jenom začíná,“ varuje před tímto trendem Jiří Feist, člen představenstva společnosti EP Energy. Na konferenci Dny teplárenství a energetiky, která se uskuteční 26.–27. dubna v Hradci Králové, představí „Energetiku ve třetí dekádě“.

Na co by si tedy bytová družstva měla dát pozor?
Představitelé družstev by si měli především pohlídat, s jakými informacemi pracují, jestli mají a znají všechny reálné náklady na pořízení nového zdroje, zda si skutečně provedli reálné srovnání variant. A také si samozřejmě uvědomit, že investicí vše jenom začíná. Vlastní provoz zařízení a dodávka tepla v kvalitě a v čase také něco stojí a je to spojeno i s odpovědností ke svým odběratelům. Proto tam, kde jedno technologické řešení může dávat smysl, může být jinde nevhodným řešením, které dodávky tepla i výrazně zdražuje.
Máte pro družstva nějaká jiná řešení, která by zatraktivnila dálkové dodávky tepla?
Dnes se hodně hovoří právě o kombinaci vlastního zdroje, například tepelného čerpadla, solárního systému a dodávky tepla z centrálního zdroje. Na první pohled to vypadá velmi zajímavě, ale nákladově je to komplikované, protože se budou muset stále podílet na nákladech centrálního zdroje. Z něj sice budou odebírat méně tepla, ale očekávají, že bude 24 hodin připraven, pokud jejich vlastní zdroj nebude schopen dodávat teplo v dostatečném objemu. Moje rada zní: opravdu si objektivně spočítat, kolik mě stojí dodávka tepla a co to znamená – a pak se teprve rozhodnout. Dále nepodléhat na první pohled moderním ekologickým řešením, která ve svém důsledku nemusejí být ani levnější ani ekologické, pokud zahrnu všechny externality do své analýzy.
Jakým způsobem se vaší společnosti může dotknout zákon o snížení závislosti České republiky na fosilních palivech, který připravuje Ministerstvo životního prostředí, a o kterém se v poslední době hodně hovoří?
Podle mne je to jen další nadbytečný zákon, který dubluje jiné legislativní normy v České republice, jako je například Politika ochrany klimatu. Je to polická snaha se zapojit do evropského proudu. Zatím není ani věcný záměr k návrhu ani elementární analýza ekonomických dopadů, takže je předčasné spekulovat o dopadech. Ale jde spíše o dlouhodobý trend, který v krátkodobém horizontu nebude mít významný dopad.
Bude se do budoucna nějakým markantním způsobem měnit podíl „zelené energie“ u vaší společnosti v České republice?
Ten nejzajímavější potenciál obnovitelných zdrojů v České republice je již téměř vyčerpán, v solární energii si myslím, že již máme více než splněno, vodní potenciál je taky téměř vyčerpán, takže zůstává určitý prostor ve využití větru, kde věřím, že dokončíme náš téměř připravený projekt. A pak je to využití biomasy, která může být vhodným palivovým doplňkem pro využití v teplárenských zařízeních.
A samozřejmě, vše je odvislé od energetické koncepce a toho, jak bude naplňována, a také od hlediska podpory podnikatelského prostředí. Neočekávám však, že bychom výrazně navyšovali svůj podíl v tomto segmentu.
Čím je pro vás konference Dny teplárenství a energetiky?
Především je to platforma pro setkávání s kolegy z oboru a výměnu znalostí a zkušeností. Dále pak možnost dozvědět se i novinky z oboru, co a jak dělají druzí. Proto si myslím, že je fajn, že se nám daří každý rok připravit zajímavý program, kde se účastní jak kolegové ze zahraničí, ale dozvíme se i informace ze státní správy o připravovaných legislativních normách a regulaci.