Jak nejlépe zadávat veřejné zakázky na šetrné budovy?

18. 8. 2016 Česká rada pro šetrné budovy Veřejné zakázky

Od 1. října 2016 vstoupí v platnost novela zákona o veřejných zakázkách. Ta se týká i zadávání zakázek na stavby v nejširším slova smyslu – od komplexních i dílčích renovací až po novostavby. Legislativa EU v rámci směrnice EPBD II zavazuje Českou republiku k energeticky šetrné výstavbě: od roku 2020 se musí všechny budovy stavět s téměř nulovou spotřebou energie. Pro všechny veřejné budovy to platí již od roku 2018.

Česká rada pro šetrné budovy

Zadavatelé z řad municipalit, kteří mají obvykle s výstavbou šetrných budov málo zkušeností, mohou mít proto právem obavy, jak vypsat veřejnou zakázku, aby budova byla nejen kvalitní, ale splňovala i požadavky na energetickou úspornost. Česká rada pro šetrné budovy proto připravila podzimní sérii seminářů, kde všem zájemcům erudovaně a přístupnou formou ukáže způsoby a možnosti, jak nejlépe veřejné zakázky na stavby zadávat, a prodiskutuje s nimi jejich každodenní komplikace a obavy při vypisování tendrů v této oblasti. Totéž se týká i služeb, souvisejících s přípravou projektů a provozováním budov.

„Na seminářích, které postupně proběhnou v Brně a Ostravě a vyvrcholí v Senátu v Praze, poskytneme jejich účastníkům také informace o možnostech financování formou dotačních programů a energetických služeb, stejně jako příklady již úspěšně realizovaných projektů,“ uvádí Simona Kalvoda, výkonná ředitelka Rady. Na semináře, které se konají v rámci grantového programu Rady Build Upon, je vstup zdarma s nutností registrace předem.

Speciální příručka pro zadavatele veřejných zakázek na stavby

V neposlední řadě bude na seminářích k dispozici příručka, kterou Česká rada pro šetrné budovy ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem pro místní rozvoj připravila pro zadavatele veřejných zakázek na stavby. Ta může být velmi užitečná pro zástupce místních samospráv, pracovníky investičních, právních a stavebních odborů i zástupce příspěvkových organizací. „Příručka obsahuje detailní postupy procesu zadávání zakázek, které odpovídají jak požadavkům na kvalitu budovy, tak i nárokům na optimální provoz, trvanlivost a udržitelnost. Odpovídá i na častou otázku zadavatelů veřejných zakázek, proč nebývá vždy výhodné soutěžit pouze na nejnižší cenu – a jak zároveň dostát povinnosti veřejných zadavatelů, aby veřejné prostředky byly co nejhospodárněji využity,“ dodává Petr Zahradník, projektový manažer Rady.

První seminář již v září v Brně

Sérii celodenních seminářů začne Rada již 7. září v Brně ve školícím centru Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Jihomoravský kraj se svým centrem Brnem má pro výstavbu šetrných budov velký potenciál, mimo jiné i proto, že na akademické půdě vychovává nové odborníky v oboru environmentálně šetrné výstavby. Zájemcům o seminář z řad regionálních municipalit poskytne Rada ve spolupráci s krajem dostatek informací k tomu, aby byli schopni s maximální kompetencí vypisovat veřejné zakázky na veřejné stavby. Akce tohoto typu tak mohou přispět k tomu, aby se Česká republika přiblížila stejnému standardu výstavby udržitelných budov, jaký je běžný ve vyspělých státech západní Evropy. Mezi přednášejícími a panelisty brněnského semináře budou vedle České rady pro šetrné budovy mimo jiné také zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva průmyslu a obchodu a Jihomoravského kraje. Své k tématu řeknou rovněž architekti a odborní konzultanti. Další workshop uspořádá Rada 6. října v Ostravě. Vše vyvrcholí 10. listopadu v Praze seminářem v budově Senátu.

Investice do zvýšení energetického standardu budov jako nástroj k růstu HDP

Již brzká povinnost stavět pouze energeticky úsporné stavby je jen jedna strana mince. Ta druhá je, že energetické úspory v budovách se státu mnohonásobně vyplatí, ať už jde o novostavby, či rekonstruované budovy. Velmi známá už je například studie ekonoma Miroslava Zámečníka, která došla k závěru, že investice do zvýšení energetického standardu budov jsou vzhledem k velkému podílu stavebních prací s vysokým multiplikátorem nejvhodnějším nástrojem k růstu HDP. Každá koruna státní podpory vložená do energetických úspor vydělá 2,13–3,59 korun. Svůj smysl proto mají různé podpůrné operační programy jako například Nová zelená úsporám či Modrá úsporám.

Šetrné stavby, které již byly jako veřejné zakázky realizovány

Základní škola v Dobřichovicích

Základní škola v Dobřichovicích
Základní škola v Dobřichovicích
 • Investor: město Dobřichovice
 • Architekt: Šafer Hájek Architekti
 • Projektant: AED project
 • Ocenění:
  • titul v soutěži Stavba roku 2015
  • Cena čtenářů mediálních partnerů v soutěži „Best of Realty – Nejlepší z realit 2015“

Základní umělecká škola Karla Malicha v Holicích

Základní umělecká škola Karla Malicha v Holicích
Základní umělecká škola Karla Malicha v Holicích
 • Investor: město Holice
 • Architekt: Ing. Arch. Dalibor Borák, Ing. Arch. Helena Boráková
 • Ocenění: Cena Státního fondu životního prostředí a Centra pasivního domu v soutěži Stavba roku 2015

Marie Cimplová