Národní elektronický nástroj pro zadávání veřejných zakázek

Informace MMR 4/2016 2.

3. 10. 2016 OF 4/2016 Veřejné zakázky

Ministryně Karla Šlechtová 12. září, během jednání vlády, představila materiál s názvem „Vyhodnocení prvního roku ostrého provozu Národního elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek (NEN)“.

Ministerstvo pro místní rozvoj

Dokument shrnuje klíčové informace o využívání NEN od jeho zapojení do ostrého provozu 1. srpna 2015. „Národní elektronický nástroj je stále využívanější systém, bylo k němu zorganizováno více jak 60 školení, kterých se zúčastnilo více než 1000 osob,“ uvedla Karla Šlechtová.

První rok ostrého provozu byl charakterizován postupným nárůstem využívání systému a ke dni 9. 9. 2016 v něm byly evidovány informace o 1200 veřejných zakázkách v celkové hodnotě 12,1 miliardy Kč bez DPH. Celkem bylo během prvního roku provozu zadáno přes 550 veřejných zakázek v hodnotě 2,1 miliardy Kč bez DPH. Od léta probíhá u systému rovněž příprava na nejvýznamnější a technicky možná nejnáročnější úpravu elektronických systémů, která v oblasti zadávání veřejných zakázek v ČR proběhla, a to v souvislosti s požadavky nového zákona o zadávání veřejných zakázek, který vstoupí v účinnost od 1. 10. 2016.

Většina zadavatelů využívá možnosti zahájit řízení dle stávajícího zákona, až do posledního možného okamžiku, a proto se umožní zadavatelům využívat plnou funkcionalitu Věstníku i NENu až do 30. září 2016 včetně. Nové verze systémů budou proto nasazovány dle harmonogramu od 1. do 6. října 2016 s tím, že od 7. října 2016 bude plně obnoven provoz obou systémů.

Seriál Informace MMR 4/2016
  1. Podpora dopravy ve městech i obcích, 29. 9. 2016
  2. Národní elektronický nástroj pro zadávání veřejných zakázek, 3. 10. 2016 (právě čtete)
  3. Ústavy sociálních služeb, Komunitní centra, Zákon o sociálním bydlení, 5. 10. 2016
  4. Nové priority v oblasti bydlení, Podpora demolici budov, Finance na zpracování územních plánů, 6. 10. 2016