Metodické příklady k elektronické evidenci tržeb

24. 4. 2017 OF 2/2017 Ekonomika

Ministerstvo financí ve spolupráci s Finanční správou vydalo v březnu sérii příkladů, kdy se má a kdy se nemusí vést elektronická evidence tržeb (EET). Odpovídá se zde na otázky měst a obcí i dalších subjektů, které s EET souvisí.

O uvedené problematice jednal ministr financí Andrej Babiš s předsedou Svazu měst a obcí ČR Františkem Luklem.

„Je velký rozdíl mezi hlavní činností spolků a jejich drobnou nepodnikatelskou činností,“ říká ministr financí Andrej Babiš a dodává: „Zjednodušeně: nepodnikatelské činnosti spolků se vedení EET netýká. Konkrétně: když například hasiči jednou za rok pořádají ples, EET vést nemusí. Pokud by je však organizovaly jednou týdně, situace by byla jiná.“

Ministerstvo financí i Finanční správa vyhotovily už do března na 40 000 posouzení k EET a odpověděly na tisíce dotazů, které s elektronickou evidencí tržeb souvisí. V této podpoře chtějí pokračovat.

Konkrétní modelové příklady jsou k dispozici na www.etrzby.cz.

„Pro nás je naprosto zásadní, aby pomůcka byla srozumitelná, pochopitelná pro laiky. Ministerstvo financí nás ujistilo, že bude dále poskytovat metodickou pomoc a reagovat na praktické zkušenosti a poznatky obcí s EET,“ říká předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl.

Některé příklady z vydané pomůcky

Například, povinnost evidence tržeb z činnosti poplatníků spadajících do neziskového sektoru, se týká se těch právnických osob, které nebyly založeny či zřízeny za účelem dosahování zisku. Tyto subjekty mohou v rámci své vedlejší výdělečné činnosti generovat zisk, který lze v určitých případech považovat za příjem z podnikání. Do elektronické evidence nepatří ojedinělé příjmy.

Příklad č. 1
Nezisková organizace zabývající se podporou vzdělávání menšin prodá vyřazený majetek. Jedná se svou povahou o ojedinělý příjem z činnosti, která je zcela výjimečná pro organizaci (nejedná se o situaci, kdy by k prodeji vyřazeného majetku docházelo pravidelně, např. každý rok).
Příklad č. 2
Spolek rybářů prodává 1× ročně vždy v sezóně před Vánoci kapry. Zisk z prodeje kaprů používá k zajištění chodu spolku. Jedná se o pravidelnou sezónní činnost a příjem z této činnosti nelze klasifikovat jako ojedinělý.

Dále například, při posuzování povinnosti vést elektronickou evidenci tržeb, je důležité hodnocení, zda je naplněn prvek soustavnosti, což je základní znak podnikání. Pokud neziskový subjekt v rámci své hlavní činnosti vyvíjí příležitostnou výdělečnou činnost, pak se i přesto, že tak tento subjekt činí za účelem dosažení zisku, nejedná o podnikání, neboť není naplněn prvek soustavnosti.

Příklad č. 4
Spolek myslivců prodává vstupenky na myslivecký bál pro veřejnost pořádaný 2× ročně (při zahájení a ukončení sezóny). Zisk z prodeje vstupenek a tomboly hodlá použít na opravu krmelců. Jedná se o příležitostnou výdělečnou činnost, která úzce souvisí s hlavní činností spolku – nejedná se o podnikání.
Příklad č. 5
Spolek hasičů pořádá 1× ročně soutěž o nejlepšího hasiče, v rámci níž je vybíráno vstupné a je zajištěno občerstvení pro veřejnost formou stánků. Případný výtěžek z akce bude použit na rozvoj hlavní činnosti tohoto spolku. Jedná se o příležitostnou výdělečnou činnost, která úzce souvisí s hlavní činností spolku – nejedná se o podnikání.

Všechny modelové příklady jsou na www.etrzby.cz.