XX. celostátní finanční konference

6. 12. 2017 OF 5/2017 Ekonomika

V letošním roce se konala již jubilejní dvacátá celostátní finanční konference. Pravidelní účastníci potvrdí, že tady vždy jde nejenom o setkání představitelů samosprávy se zástupci státu, ale také o souhrn zajímavých informací z oblasti financování, která je pro města a obce stěžejní. V neposlední řadě je konference jedinečnou příležitostí k výměně vzájemných zkušeností účastníků, kterých letos bylo více něž tři stovky.

XX. celostátní finanční konference
XX. celostátní finanční konference

Organizátorem konference je Svaz měst a obcí ČR. Velmi trefně současné období charakterizoval na úvod konference předseda SMO, František Lukl, starosta Kyjova. Zvýšení podílu obcí na sdílených daních na úroveň 23,58 % je úspěchem, i když jde o návrat do situace před několika lety. Je však trapné, že tato skutečnost a dobré výsledky hospodaření obcí se staly záminkou pro omezování podpory obcí, zadržování očekávaných programů a dotací. K tomu přistupuje schválená novela zákona o střetu zájmů, která nutí uvolněné zastupitele i těch nejmenších obcí, pod záminkou boje proti korupci, k nesmyslnému a složitém zveřejňování majetkových údajů.

Není proto dobré samosprávám připravovat jedno překvapení za druhým, obce i stát přece mají stejné zájmy. Tak se dají shrnout názory všech zúčastněných a pro jednání s vládou v nastávajícím období stanovili následující priority: změna v systému zveřejňování oznámení o majetku členů zastupitelstev, změna Ústavy ČR (tak, aby stanovovala povinnosti státu, že pokud samosprávám přidá povinnosti, musí jim na to dát také peníze) a odstranění duplicit často i multiplicit kontrol. Dnes města a obce kontrolují různé orgány na totéž s různými, a jak potvrzují i soudy, často s nesprávnými závěry.

Nastavit systémové financování

„Vláda, zákonodárci a zastupitelé jsou na jedné lodi. Není možné si dělat naschvály nebo spolu nekomunikovat a nespolupracovat. Odnesli bychom to všichni,“ říká František Lukl a dodává: „Proto je třeba nastavit systémové financování samospráv, odstranit duplicitu kontrol a velmi citlivě řešit zveřejňování majetkových přiznání zastupitelů tak, aby to nebylo zneužitelné. Rovněž bychom měli spojit síly při nastavování nového programového období pro dotace z Evropské unie. Proto ve Svazu děláme velký projekt Centra společných služeb, která díky meziobecní spolupráci šetří starostům peníze i čas.“

Podle Lukla byly minulá léta přínosem a spolupráce s končící vládou byla velmi dobrá. Končícím ministrům poděkoval za změnu rozpočtového určení daní, financování veřejného opatrovnictví či nalezení národních zdrojů na financování místních komunikací, které nebylo možné dotovat z Evropské unie.

Už nyní myslet na další období

„Nyní při vyjednávání o dotačních podmínkách nového programového období požadujeme, aby Evropská komise významně brala v potaz Českou republiku. Jednáme s ní už přes rok a já velmi usiluji o to, aby v tom naše země hrála prim,“ říká ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová a dodává: „Pokud chceme získat na rozvoj České republiky co nejvíc peněz, potřebujeme silné nastavení. A už teď je třeba myslet na to, že v dalším programovém období finančních prostředků nebude tolik, víc půjdou na výzkum a vývoj a potřeby měst a obcí tak bude třeba více pokrývat ze státního rozpočtu.“

Podle Šlechtové je klíčovým dokumentem nová Strategie regionálního rozvoje, kterou resort pro místní rozvoj připravuje. Do přípravy by se měly aktivně zapojit všechny obce. Ministryně také poděkovala za spolupráci se Svazem měst a obcí ČR a připomněla, že to byly právě samosprávy, které byly největšími příjemci dotací na e-government. V souvislosti s duplicitami kontrol podotkla, že nelze čekat, že Evropská unie přestane obce a města kontrolovat, je však třeba řešit, co se kontroluje.

Vynikající hospodaření obcí

„Kontroly samospráv se nesmí křížit. Na města a obce dopadla během roku některá nesystémová opatření, úkolem nové vlády bude tuto oblast zjednodušit,“ říká ministr financí Ivan Pilný a dodává: „Není dobré připravovat obcím náhlá překvapení. Například majetkové přiznání, které musí každý zastupitel nově povinně vyplňovat, je skutečně složité. O to více oceňuji vynikající hospodaření měst a obcí, i díky nim Česká republika v loňském roce dosáhla v sektoru vládních institucí přebytku.“

Správným trendem je podle Pilného decentralizace financování. Tedy fakt, že peníze do území jdou z míst, kde život v dané lokalitě skutečně znají. Doufá, že se v něm bude pokračovat. Stejně jako v práci starostů, kterou ministr označil za úžasnou a představitelům měst a obcí za ni rovněž poděkoval.

Usnadnit práci starostů by mohlo snížení administrativy. I o ní se první den na CFK hodně diskutovalo. Například v souvislosti s tím, že různé resorty od měst a obcí požadují stejná data. Rozumné by bylo, aby si ministerstva a státní úřady (například ČSÚ) data mezi sebou sdílely a samosprávy nezatěžovaly sběrem stejných informací. Právě tím by se měl zabývat aktuálně připravovaný nový projekt Svazu měst a obcí ČR.

Podrobnější informace o XX. celostátní finanční konferenci, která se konala 2. a 3. listopadu 2017 v Clarion Congress Hotel Prague