Alena Schillerová jednala v Bruselu o reformě DPH v EU

24. 1. 2018 MF ČR Zahraničí

Ministryně financí Alena Schillerová se dnes v Bruselu zúčastnila zasedání Rady EU pro hospodářské a finanční záležitosti (ECOFIN) a poprvé se setkala se svými protějšky z členských států EU. Jednalo se o první schůzku ministrů financí EU pod vedením bulharského předsednictví.

Ministerstvo financí ČR

Ministři měli příležitost debatovat o prohlubování Hospodářské a měnové unie. Ministryně Alena Schillerová v tomto kontextu přiblížila pozici ČR k budoucnosti eurozóny: „Vítám, že jsem se mohla společně s ostatními ministry financí ze zemí neplatících eurem zapojit do diskuse o budoucnosti eurozóny, neboť její fungování má vliv na prosperitu celé EU včetně české ekonomiky.“

Další debata proběhla o iniciativách Evropské komise předložených v prosinci 2017. Mezi nimi je i další legislativní návrh, kterým má být zaveden definitivní systém DPH v EU, konkrétně návrh na zjednodušení a modernizaci sazeb DPH tak, aby reflektovaly vývoj a růst nových sektorů, při současném zamezení přesunů výnosů a snižování daňového základu, a dále návrh na zjednodušení DPH pro malé a střední podniky.

„Návrh Evropské komise ohledně sazeb DPH je pouze dílčím krokem k celkové reformě DPH v EU, nicméně krokem správným směrem. Velmi jej vítám, protože by odstranil výjimky, které mají k dispozici jen některé státy, a zároveň by členským státům umožnil větší flexibilitu při určování sazeb DPH pro konkrétní typy zboží a služeb,“ pochválila návrh Evropské komise ministryně financí Alena Schillerová. „O návrhu jsme diskutovali v návaznosti na chystaný definitivní režim DPH. Sladit představy všech členských států samozřejmě nebude snadné, výsledky nelze očekávat okamžitě,“ podotkla ministryně financí s ohledem na složitost vyjednávání mezi členskými státy.

V závěrečné části jednání bulharský ministr financí Vladislav Goranov prezentoval priority nastupujícího bulharského předsednictví v oblasti hospodářských a finančních vztahů. Chce se zaměřit na pokračování debaty o budoucím Víceletém finančním rámci EU, jehož návrh Evropská komise předloží v květnu letošního roku, další diskusi o prohloubení Hospodářské a měnové unie a dokončení Bankovní unie, zejména s ohledem na další snižování rizik v bankovním sektoru.