Hodnocení tří výzev IROP

Informace MMR 1/2018 2.

21. 2. 2018 OF 1/2018 Dotace

Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, ukončil hodnocení dalších tří výzev. Finance tak poputují na podporu krajských silnic, rozvoj sociálních služeb a infrastruktury dalšího vzdělávání.

Ve výzvě „Vybrané úseky silnic II. a III. třídy“ byla cílem podpora projektů zaměřených na rekonstrukce, modernizace a výstavbu vybraných úseků těchto silnic. V průběžné výzvě bylo podpořeno 107 projektů za více než 5,3 miliard korun, dalších pět úspěšných projektů za téměř 700 milionů korun ještě očekává vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace. Výzva má již 25 ukončených projektů za 800 milionů korun. Dosud největším ukončeným projektem je „Silnice II/495: Uherský Ostroh-Hluk, 2. etapa“ za 86 milionů korun.

Ve výzvě „Rozvoj sociálních služeb“ bylo předloženo 147 projektů za více než 1,4 miliard korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR), což je zhruba o 200 milionů korun více než byla vyhlášena alokace výzvy. S ohledem na alokaci výzvy bude možné podpořit 125 úspěšných projektů. Projekty se zaměřují především na rekonstrukci a výstavbu objektů, zařízení a také zkvalitnění základny pro poskytování sociálních služeb. Příkladem úspěšného projektu je „Noclehárna a nízkoprahové denní centrum Armády spásy v Ostravě“ s dotací 36 milionů korun.

Ve výzvě „Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání“ žadatelé předložili celkem 39 žádostí o podporu za necelých 300 milionů korun (EFRR) přičemž se jedná o skoro dvojnásobek vyhlášené alokace výzvy. Cílem výzvy je podpora budování a modernizace infrastruktury zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání cizího jazyka, moderních a digitálních technologií, přírodních věd, technických a řemeslných oborů. Díky alokaci výzvy, která činí 151,2 milionů korun (EFRR), bude možné finančně podpořit osmnáct projektů. Aktuálně se realizuje dvanáct projektů v hodnotě 92 milionů korun (EFRR). Například „Zázemí pro vzdělávání na ZŠ Trhový Štěpánov“ s dotací 17 milionů korun.

„Žadatelé mohou i nadále předkládat své projekty v mnoha oblastech. Jedná se například o třicet výzev IROP pro projekty v dopravě, školství a sociálních službách na území velkých aglomerací a venkovských oblastí místních akčních skupin,“ upřesňuje ministryně Klára Dostálová.

Další možnosti čerpání finančních prostředků je možné díky výzvám ITI, IPRÚ a CLLD. Jejich seznam naleznete na adrese www.strukturalni-fondy.cz.

Seriál Informace MMR 1/2018
  1. Energetické úspory, 20. 2. 2018
  2. Hodnocení tří výzev IROP, 21. 2. 2018 (právě čtete)
  3. Osm miliard korun pro venkov, 22. 2. 2018
  4. Program regenerace sídlišť, 23. 2. 2018
  5. Zpracování územních plánů, 26. 2. 2018
  6. Modernizace učeben, Cestovní ruch, Auditní semináře, 27. 2. 2018
  7. Česká pozice k budoucnosti politiky soudržnosti, 28. 2. 2018
  8. Sto milionů na demolice, 1. 3. 2018