Program regenerace sídlišť

Informace MMR 1/2018 4.

23. 2. 2018 OF 1/2018 Bydlení a stavby

Státní fond rozvoje bydlení (SFRB) v roce 2018 podpoří bydlení v České republice částkou zhruba 1,1 mld. Kč, a to formou nízkoúročených úvěrů a dotace v rámci svých programů. Novinkou je program Regenerace sídlišť – úprava veřejných prostranství, který kombinuje dotaci s úvěrem.

„Úkolem Fondu v roce 2018 bude nejen podpora bydlení. Právě program na regeneraci veřejného prostranství je první vlaštovkou v přerodu SFRB na Státní fond regionálního rozvoje, a tedy jeho větší zacílení na rozvoj měst a obcí,“ říká ministryně Klára Dostálová.

Finanční prostředky z rozpočtu SFRB půjdou v roce 2018 na: Poskytování nízkoúročených úvěrů na výstavbu nájemních bytů – program Výstavby (270 mil. Kč), na opravy a modernizace bytových domů – program Panel 2013+ (500 mil. Kč), na úvěry pro mladé na pořízení vlastního bydlení – program 600 (50 mil. Kč), úvěry pro mladé na zkvalitnění bydlení – program 150 (50 mil. Kč), dále pak na podporu obnovy bydlení zničeného živelní pohromou – program Živel (10 mil. Kč), a na podporu rozvoje obcí – program Pro obce (20 mil. Kč).

Novinkou v portfoliu SFRB je program Regenerace sídlišť – úprava veřejných prostranství, který kombinuje dotaci s úvěrem. V rozpočtu dotační části je připraveno 100 mil. Kč a v rozpočtu úvěrové části též 100 mil. Kč.

Právě nový program Regenerace sídlišť – úprava veřejných prostranství je určen pro obce a zejména města. Veřejná prostranství na městských sídlištích si mnohde zaslouží úpravu a modernizaci. Dotaci je možné poskytnout až do výše 50 % uznatelných nákladů, nejvýše může činit 6 milionů Kč na projekt. Spolu se žádostí o dotaci si žadatel může vzít výhodný úvěr na dofinancování projektu. Celkově tak lze financovat až 90 % nákladů na projekt.

Bližší informace

Seriál Informace MMR 1/2018
  1. Energetické úspory, 20. 2. 2018
  2. Hodnocení tří výzev IROP, 21. 2. 2018
  3. Osm miliard korun pro venkov, 22. 2. 2018
  4. Program regenerace sídlišť, 23. 2. 2018 (právě čtete)
  5. Zpracování územních plánů, 26. 2. 2018
  6. Modernizace učeben, Cestovní ruch, Auditní semináře, 27. 2. 2018
  7. Česká pozice k budoucnosti politiky soudržnosti, 28. 2. 2018
  8. Sto milionů na demolice, 1. 3. 2018