Modernizace učeben, Cestovní ruch, Auditní semináře

Informace MMR 1/2018 6.

27. 2. 2018 OF 1/2018 Dotace

Modernizace a stavba nových učeben

Integrovaný regionální operační program (IROP rozdělí mezi osmnáct schválených projektů z výzvy „Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání“ přes 145 milionů korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Díky této výzvě jsou podpořeny projekty obcí a měst, škol a školských zařízení, ale také například knihovna a další zařízení vhodná pro rozvoj zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání. Cílem výzvy je podpora budování a modernizace infrastruktury zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání cizích jazyků, moderních a digitálních technologií, přírodních věd, technických a řemeslných oborů.

Největším projektem je „Zázemí pro vzdělávání na ZŠ Trhový Štěpánov“ s dotací 17 milionů korun (EFRR). Společně s výzvou „Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání“ byla vyhlášena i výzva č. 57 „Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (SVL – sociálně vyloučené lokality)“, kde v současné době probíhá hodnocení.

Dotace z oblasti cestovního ruchu

V lednu byla ukončena možnost podávat žádosti o dotace na projekty v oblasti cestovního ruchu. MMR eviduje v podprogramu Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu 96 podaných žádostí ve výši 101 mil. Kč.

Žádosti bylo možno podávat ve třech dotačních titulech – Podpora nadregionálních aktivit, Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu a Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu.

MMR přijalo 96 žádostí o dotaci na menší investiční projekty. Dle evidence podaných žádostí činí celkový požadavek za podprogram více jak 100 milionů korun. Úhrnné náklady všech projektů činí přes 200 milionů korun. Nyní bude probíhat vyhodnocování žádostí, ke zveřejnění výsledků by mělo dojít během jarních měsíců.

Auditní semináře pro příjemce dotací

Ministerstvo pro místní rozvoj uskutečnilo ve spolupráci s Auditním orgánem Ministerstva financí sérii seminářů zaměřenou na rizikové oblasti při realizaci projektů podpořených z evropských fondů.

Semináře se konaly ve všech krajských městech a zúčastnilo se jich téměř 970 posluchačů. Vzhledem k velkému zájmu se připravuje opakování série letos na jaře. Termíny budou zveřejněny na webových stránkách www.dotaceEU.cz.

Seriál Informace MMR 1/2018
  1. Energetické úspory, 20. 2. 2018
  2. Hodnocení tří výzev IROP, 21. 2. 2018
  3. Osm miliard korun pro venkov, 22. 2. 2018
  4. Program regenerace sídlišť, 23. 2. 2018
  5. Zpracování územních plánů, 26. 2. 2018
  6. Modernizace učeben, Cestovní ruch, Auditní semináře, 27. 2. 2018 (právě čtete)
  7. Česká pozice k budoucnosti politiky soudržnosti, 28. 2. 2018
  8. Sto milionů na demolice, 1. 3. 2018