Česká pozice k budoucnosti politiky soudržnosti

Informace MMR 1/2018 7.

28. 2. 2018 OF 1/2018 Dotace

MMR uspořádalo ve spolupráci se Stálým zastoupením ČR při EU a evropským Výborem regionů dvě konference na téma přípravy programového období po roce 2020.

První z nich byla zaměřená na českou pozici k budoucnosti politiky soudržnosti a druhá podrobněji představila český pohled na územní dimenzi této politiky a Evropskou územní spolupráci po roce 2020.

„Od vstupu České republiky do Evropské unie se české regiony ekonomicky stále více přibližují průměru EU. Česká ekonomika díky evropským fondům roste,“ sdělila náměstkyně pro řízení sekce koordinace evropských fondů a mezinárodních vztahů Ministerstva pro místní rozvoj Olga Letáčková. Proto se Česká republika zasazuje o silnou politiku soudržnosti a také o její větší flexibilitu a zjednodušení pravidel. Politika soudržnosti je nástrojem, který by měl umožňovat státům pružně reagovat i na nepředvídatelné výzvy. Snížení počtu pravidel a jejich sladění napříč různými fondy je důležité, aby příjemci mohli prostředky z fondů čerpat efektivněji a rychleji.

Druhá prezentace se konala na půdě Výboru regionů na téma České pozice k územní dimenzi politiky soudržnosti a Evropské územní spolupráci po roce 2020. Zazněly české zkušenosti s implementací územní dimenze evropských fondů i programů s nadnárodním přesahem. Z jednání vyplynulo, že přibližování regionů a respektování specifik různých oblastí, jako jsou městské nebo venkovské oblasti, je přidanou hodnotou evropských fondů a jako takové by tyto aspekty měly být zachovány, a dále rozvíjeny po roce 2020.

Seriál Informace MMR 1/2018
  1. Energetické úspory, 20. 2. 2018
  2. Hodnocení tří výzev IROP, 21. 2. 2018
  3. Osm miliard korun pro venkov, 22. 2. 2018
  4. Program regenerace sídlišť, 23. 2. 2018
  5. Zpracování územních plánů, 26. 2. 2018
  6. Modernizace učeben, Cestovní ruch, Auditní semináře, 27. 2. 2018
  7. Česká pozice k budoucnosti politiky soudržnosti, 28. 2. 2018 (právě čtete)
  8. Sto milionů na demolice, 1. 3. 2018