K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Další informace

Finanční kontrola

(Finanční kontrola III.)

Datum: 11. 3. 2019, zdroj: OF 1/2019, rubrika: Ekonomika

Závěrečný díl odborného seriálu o finanční kontrole je zaměřen na kontrolní mechanismy a trendy v oblasti vnitřního řídícího a kontrolního systému (VŘKS) organizací ve veřejné správě a na funkci interního auditu v tomto komplexním systému.

Z praxe lze usuzovat, že výkon finanční kontroly není v organizacích veřejné správy vždy stoprocentně ve smyslu zákona (schvalování všech majetkových a finančních operací) a rovněž ve smyslu efektivity procesů. Je zjevné, že výkon finanční kontroly nelze plně zkontrolovat, pokud samotný nepodléhá kontrole nebo se kontroluje jen vzorek operací za určité období.

Kontrolní činnosti a interní audit

Interní audit je jedním z mála oddělení, které má příležitost vidět vnitřní řídící a kontrolní systém jako celek. Má tedy unikátní možnost identifikovat, jak tento systém dovést do optimální podoby.

Optimální systém VŘKS by měl správně stanovit všechny kontrolní cíle, všechna rizika pokrýt kontrolními aktivitami a provádět je nákladově efektivním způsobem.

Návrhy na zdokonalování VŘKS mohou být založeny na posouzení efektivnosti kontrolních činností:

  • Preventivní kontroly vs. detektivní kontroly
  • Automatizované kontroly vs. manuální kontroly
  • Nákladová efektivnost VŘKS (kontrolních činností)

Interní audit hodnotí adekvátnost a účinnost řídicích a kontrolních mechanismů, týkajících se řízení a správy společnosti, procesů ve společnosti a informačních systémů. Toto hodnocení se týká:

  • spolehlivosti a integrity finančních a provozních informací,
  • účinnosti a efektivnosti procesů,
  • dodržování zákonů, předpisů a smluv.

Interní audit se dle § 30 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole vykonává v orgánu veřejné správy v souladu se střednědobým plánem a ročním plánem auditů, podle priorit a potřeb. Například příspěvková organizace menšího rozsahu bývá většinou jen zřídka kontrolována. Jak má potom interní auditor přistupovat ke kontrole ex post, kontrolovat kvanta objednávek a zajistit kvalifikovaný vzorek a efektivní kontrolu?

Interní audit je založen na kvalitě dat. A zde se nachází úskalí efektivnosti kontrol. Podle mezinárodně přístupných údajů chybí 71 % organizací datové základny. Michael Peppers, prezident mezinárodního institutu interních auditorů radí interním auditorům: „Jděte s dobou a myslete na to, že informační technologie budou mít velký dopad na výkon interní auditu!“

Trendy a budoucnost finanční kontroly

Přemýšlíte nad tím, jak získat ta kvalitní data pro kontrolu výkonu finanční kontroly jednou za rok? Jak jít s dobou v konzervativním veřejném sektoru? K tomu může přispět námi doporučovaný průběžný monitoring a controlling – zajištění kontroly v reálném čase, a navíc z pohodlí své vlastní kanceláře. To je budoucnost nejen výkonu finanční kontroly, ale i interního auditu.

Informační technologie, zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce a také nařízení eIDAS č. 910/2014 o elektronické identifikaci a důvěryhodných službách pro elektronické transakce umožnují výkon finanční kontroly elektronicky. Tedy bez propisky, bez košilky, bez obíhání kanceláří a čekání na ředitele, než přijede z dovolené. Ten totiž může schvalovat doklady pohodlně z mobilu. Všechny uvedené operace mohou být tedy zajištěny softwarově s tím, že naplní stanovené legislativní požadavky. Další výhodou je, že tyto nástroje automaticky zefektivní pracovní postupy a dokáží archivovat doklady včetně auditní stopy. Potom se internímu auditorovi pod rukama mohou denně tvořit reporty například o tom, kolik dokladů bylo schváleno po splatnosti, kde byla porušena chronologie řídící kontroly apod.

Interní audit tedy má možnost získávat relevantní data a kvalitní informace, identifikovat nejslabší místa ve výkonu řídící kontroly a na ně se případně při samotném výkonu auditu zaměřit. Sníží se administrativní a časová náročnost výkonu auditu, ale hlavně se tento výkon výrazně zkvalitní.

Grafické znázornění procesu
Grafické znázornění procesu

Uvedený obrázek celý proces graficky znázorňuje. Obec se řídí mnoha legislativními požadavky, které prostřednictvím denních úkonů musí naplňovat. Nad procesy, které obec, její odbory, ale i zřizované a zakládané organizace vykonávají, mohou vznikat rizika, která má interní audit za úkol nejen identifikovat, ale i doporučit nápravná opatření. Tyto procesy lze průběžně monitorovat, vyhodnocovat kritická místa z pohodlí kanceláře, a právě nad nimi vykonat audit na místě. Z efektivního výkonu interního auditu na místě poté auditor vypracuje auditní či kontrolní zprávu s podkladem kvalitních informací (a o tom je budoucnost auditu – založená na kvalitních informacích a datech), které odevzdává radě obce, která dostává pravidelné ujištění o chodu obce a jeho organizací.

Ing. Monika Fröhlichová, Mgr. Miroslav Kvapil, Dynatech, s. r. o.

Seriál Finanční kontrola

  1. Finanční kontrola, 5. 11. 2018
  2. Finanční kontrola, 9. 1. 2019
  3. Finanční kontrola, 11. 3. 2019 (právě čtete)
TOPlist
TOPlist