URBIS Smart City Fair znovu ukáže, jak chytře na chytrá města

23. 4. 2019 OF 1/2019 Veřejná správa online

Po roce se na brněnské výstaviště vrací projekt, který se jako jediný ve střední Evropě cíleně zaměřuje na problematiku Smart city a spojuje do jednoho místa a termínu konferenci se špičkovými zahraničními řečníky a prezentaci firem s nabídkou konkrétních řešení.

URBIS Smart City Fair

Druhý ročník veletrhu URBIS Smart City Fair proběhne již ve dvou pavilonech (G1 a G2) a s doprovodným programem na osmi pódiích. Přijeďte ve dnech 5. a 6. 6. 2019 do Brna, nikde jinde se o chytrých městech a obcích nedozvíte víc!

Stejně jako loni bude těžištěm dvoudenní odborný doprovodný program se špičkovým obsazením. Nové je jeho zaměření na evropské projekty Science meets Parliaments/Science meets Regions a RUGGEDISED, které budou pilířem prvního konferenčního dne. Jednání druhého dne zahájí Smart City Summit V4+ a program se soustředí na problematiku střední Evropy a zavádění chytrých řešení do měst a obcí různé velikosti.

Významnou novinkou je pracovně-prezentační CityOne Arena, kde se představí nové technologické koncepty. Rozšířený prezentační prostor dostanou také start-up projekty. Cílem všech novinek a celého veletrhu je usnadnit a urychlit zavádění konceptu Smart city do českých měst a obcí tak, aby se v nich občanům žilo lépe.

„Rozvoj chytrých měst a chytrých obcí neznamená jen nákup drahých zařízení prošpikovaných technologiemi. Chytré řešení spočívá v tom, že zjednoduší občanům život, by se jim žilo pohodlněji, příjemněji, zdravěji. URBIS je platformou pro výměnu zkušeností a demonstraci dobré, ale i špatné praxe z měst, kde dané řešení už zrealizovali. Zajímavé podněty tady najdou všichni, protože i malé obce řeší problémy třeba s odpadovým hospodářstvím, veřejným osvětlením nebo s informacemi a prodejem jízdenek v dopravě. Veletrh ukáže chytrá řešení, která usnadní občanům život, ať žijí kdekoliv,“ říká ředitel projektu Martin Videczký.

Veletrh URBIS Smart City Fair oslovuje především odborníky z veřejné správy – krajů, měst, obcí i mikroregionů. Na webu www.smartcityfair.cz byl spuštěn prodej vstupenek, které si do 30. dubna můžete koupit za nejvýhodnější cenu.

Lídři v oboru Smart city

Konferenční program bude opět velmi nabitý. První den představí své vize i hotové projekty zahraniční města, u kterých se můžeme v rozvoji koncepce Smart city inspirovat, zatímco druhý den bude prezentovat zkušenosti a plány středoevropských měst. Vedle hlavního sálu budou jednání probíhat v pěti dalších zaměřených na klíčová témata ročníku: digitální město, vodu, energetickou politiku, chytré čtvrti a udržitelnou dopravu.

O výstavbě chytrých čtvrtí se bude jednat pod patronátem evropského projektu RUGGEDISED, ve kterém Brno spolupracuje s dalšími pěti městy: holandským Rotterdamem, skotským Glasgow, švédskou Umeou, polským Gdaňskem a italskou Parmou. Projekt RUGGEDISED je součástí programu Horizon 2020 a podporuje testování a zavádění chytrých řešení v prostředí tří velkých „vzorových“ měst Rotterdam, Glasgow a Umea, zatímco další tři města přebírají zkušenosti a posouvají koncept do dalších částí Evropy. Brno v rámci spolupráce připravuje výstavbu nové chytré čtvrti Špitálka v nevyužívané západní části areálu brněnských tepláren. URBIS bude místem intenzivní výměny zkušeností mezi zástupci zapojených měst. Na úvodní setkání, kde vystoupí primátorka města Brna Markéta Vaňková a Jens Bartholmes z DG ENERGY, naváže replikační workshop s trojfázovým jednáním v úzkých pracovních skupinách. Celkem se v této sekci očekává účast až 80 až 100 odborníků z měst akreditovaných v některém z jedenácti velkých projektů programu Horizon 2020.

Druhým pilířem prvního konferenčního dne je evropský projekt Science meets Parliaments/Science meets Regions (SMP/SMR), který zaštítí jednání na téma energetická politika. Workshop má urychlit výměnu informaci mezi vědou a politikou a přispět k usnadnění přechodu na čisté energie, k posilování energetické soběstačnosti území a k decentralizaci energetiky. Do jednání se zapojí komerční i akademický sektor a zváni jsou také občané. K tématům patří mj. potenciální infrastruktura vhodná pro čistou energetiku, proveditelnost investic do decentralizovaných obnovitelných zdrojů energie nebo technologická připravenost procesu. Workshop o eco-inovacích v energetických systémech očekává až 200 účastníků a jedním z jeho cílů je vytvoření místní znalostní platformy pro čistou energii.

Tématu udržitelná doprava se bude 5. června věnovat konference Budoucnost veřejné dopravy nejen ve městech – moderní technologie ve veřejné dopravě. Spolupořadatelem je KORDIS JMK jako organizátor dopravy v Jihomoravském kraji a konference proběhne v rámci evropského projektu Peripheral Access, který podporuje rozvoj dopravy v odloučených regionech. Jednat se bude třeba o integraci různých druhů dopravy, zavádění elektronických jízdních dokladů nebo chytrých řešeních pro zajištění dopravní dostupnosti. Své zkušenosti přednesou odborníci z Německa, Maďarska, Itálie, Polska, Slovenska a České republiky. Posluchači se například dozvědí, jak v Turíně sloučili všechny mobilní služby do jedné aplikace, jaká nová dopravní řešení chystají v Benátkách nebo jak se v Maďarsku daří sjednocovat informační a prodejní systémy.

Brána konceptu Smart city pro střední a východní Evropu

Druhý den bude věnován výměně zkušeností v rámci střední Evropy. Na hlavním pódiu se uskuteční Smart City Summit V4+ s vysoce kompetentní účastí nejen ze zemí Visegrádské čtyřky. Zastoupena budou jak ministerstva, do jejichž gesce patří regionální rozvoj, tak chytrá města různých velikostí a jejich konkrétní řešení. Sdílení zkušeností a dobré praxe proběhne na třech různých úrovních – ministerské, velkých měst a menších měst. Potvrzena je například účast Prahy, Bratislavy, Vídně, Varšavy, Budapešti, Brna a Ostravy.

V dalších pěti sálech bude druhý den pokračovat jednání podle klíčových témat ročníku, kterými jsou digitální město, voda, energetická politika, chytré čtvrti a udržitelná doprava. Odbornými partnery jsou například Asociace pro vodu ČR, Hospodářská komora ČR a KORDIS JMK. Druhý den konference o budoucnosti veřejné dopravy přinese inspirace z chorvatského Záhřebu, slovenské Žiliny nebo italské Vicenzy. Podnětné vystoupení chystá také rakouský Graz, kde se zaměřili na potřeby dojíždějících a podařilo se zkombinovat nabídky mobility měst a venkova do jedné servisní karty.

Novinkou letošního ročníku je CityOne Arena koncipovaná jako prezentačně-pracovní prostor pro ukázku nových technologických konceptů chytrého města. Demonstrační zóny představí například chytrou zastávku nebo digitální knihovnu a umožní vystavovatelům a partnerům uplatnit svůj produkt ve společném předváděcím prostoru. CityOne Arena se stane místem diskuzních stolů, workshopů a její součástí bude i VIP lounge pro obchodní jednání.