K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Další informace

Rozpočtové hospodaření obcí v územním pohledu

Datum: 2. 9. 2019, zdroj: OF 3/2019, rubrika: Ekonomika

Minule jsme uvedli souhrnné údaje o hospodaření územních rozpočtů včetně hlavních čísel o hospodaření obcí. Předchozí článek se zabývá vybranými aspekty obecních rozpočtů na příjmové i výdajové straně. V tomto článku ukážeme některé rozpočtové ukazatele obcí v územním pohledu.

Ministerstvo financí zpracovalo řadu rozpočtových položek ze státního závěrečného účtu obcí za rok 2018 v mapách, kde vidíme jednotlivé položky hospodaření obcí podle okresů v přepočtu na 1 obyvatele.

Mapa AKTIV „NETTO“

Mapa AKTIV „NETTO“ obcí (obr. 1) ukazuje průměr hodnoty celkových aktiv obcí v okresech, která se pohybuje v rozmezí od cca 70 tis. Kč až po 350 tis. Kč na jednoho obyvatele. Vyšší čísla jsou pochopitelně u velkých měst – Praha, Brno, Ostrava a Plzeň, ale také u obcí řady okresů, zejména na jihozápadě Čech. Nízké průměry aktiv vidíme u obcí na severu Čech, na jižní a severní Moravě, a překvapivě na Domažlicku.

Obr. 1. Mapa AKTIV „NETTO“ obcí podle okresů v přepočtu na 1 obyvatele (v tis. Kč)
Mapa AKTIV „NETTO“ obcí podle okresů v přepočtu na 1 obyvatele
Ministerstvo financí České republiky, Odbor 12 – Financování územních rozpočtů

Mapa zadluženosti

Mapa zadluženosti obcí (obr. 2) znázorňuje průměr dluhu obcí v daném okrese na jednoho obyvatele, který se pohybuje od cca 1 Kč až po téměř 17 Kč na obyvatele. Zatímco u aktiv byla nejnižší a nejvyšší hodnota majetku obcí v poměru 1:5, u zadluženosti je to v poměru cca 1:17, především však vlivem vyšší zadluženosti velkých měst.

Obr. 2. Zadluženost obcí podle okresů v přepočtu na 1 obyvatele (v tis. Kč)
Zadluženost obcí podle okresů v přepočtu na 1 obyvatele
Ministerstvo financí České republiky, Odbor 12 – Financování územních rozpočtů

Vlastní příjmy

Vlastní příjmy obcí v územním rozložení jsou patrné z obr. 3. Vlastní příjmy tvoří souhrn všech daňových a nedaňových příjmů spolu s příjmy kapitálovými. Z obrázku je patrné, že jejich rozpětí se pohybuje od cca 17 tis. Kč na obyvatele až po 50 tis. Kč na jednoho obyvatele v Praze a velkých městech. Z běžného pohledu na mapu se dá, s jistým nadhledem konstatovat, že z hlediska vlastních příjmů jsou na tom nejlépe na jihozápadu, zatímco nízkopříjmové okresy nalezneme po celém území republiky, v českých krajích i na Moravě. Vlastní příjmy obcí v roce 2018 činily 200,8 mld. Kč tj. 83 % celkových příjmů. Zbývající příjmy obcí ve výši 41,4 mld. Kč tvořily přijaté transfery, z toho byly neinvestiční dotace 25,3 mld. Kč.

Obr. 3. Vlastní příjmy podle okresů v přepočtu na 1 obyvatele (v tis. Kč)
Vlastní příjmy podle okresů v přepočtu na 1 obyvatele
Ministerstvo financí České republiky, Odbor 12 – Financování územních rozpočtů

Investiční tansfery

Investiční tansfery obcí (obr. 4) ukazuje rozložení investičních dotací obcím podle okresů v přepočtu na jednoho obyvatele. Hodnoty v okresech se pohybují od 240 Kč až po 5150 Kč na jednoho obyvatele. Z pohledu je patrné, že tady velká města figurují spíše na opačné straně než obvykle – investičních prostředků v přepočtu na obyvatele dostávají nejméně.

Obr. 4. Investiční transfery přijaté obcemi v přepočtu na 1 obyvatele (v tis. Kč)
Investiční transfery přijaté obcemi v přepočtu na 1 obyvatele
Ministerstvo financí České republiky, Odbor 12 – Financování územních rozpočtů

Celkové výdaje

Celkové výdaje obcí v přepočtu na jednoho obyvatele podle okresů jsou znázorněny na obr. 5. Vychází se opět z údajů státního závěrečného účtu územních rozpočtů za rok 2018 a vidíme, že výdaje obcí se pohybují v rozsahu od 21 tis. Kč až do 63,3 tis. Kč na jednoho obyvatele. S ohledem na to, co jsme uvedli o vlastních příjmech obcí (83 % celkových příjmů), a vzhledem k tomu že rozpočty obcí byly v podstatě vyrovnané, jsou mapy vlastních příjmů a celkových výdajů velmi podobné.

Obr. 5. Celkové výdaje obcí v přepočtu na 1 obyvatele (v tis. Kč)
Celkové výdaje obcí v přepočtu na 1 obyvatele
Ministerstvo financí České republiky, Odbor 12 – Financování územních rozpočtů

Zpracováno s využitím materiálů Ministerstva financí ČR – Státní závěrečný účet územních rozpočtů za rok 2018.

TOPlist
TOPlist