Státní fond dopravní infrastruktury je připraven na plné fungování

3. 10. 2000 MDS ČR Události

Praha – Říjnový termín zahájení činnosti Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) bude dodržen. Rozpočet SFDI, který byl dne 11. 9. 2000 projednán a schválen výborem fondu, schválila po projednání v hospodářském výboru dne 21. 9. 2000 i Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR.

Tímto krokem byly dovršeny všechny legislativní předpoklady pro zahájení činnosti fondu v letošním roce. Předseda výboru SFDI, ministr dopravy a spojů Ing. Jaromír Schling, spolu s vedením fondu po té neprodleně projednali s Fondem národního majetku přesun prostředků do SFDI a fond infrastruktury má již v této chvíli na svém účtu první část peněz.

„Rád oznamuji, že na našem účtu je 2,5 miliardy korun. Další přesuny budou následovat, nicméně je zřejmé, že již tato první část postačuje k zahájení plné činnosti fondu“, říká ředitel SFDI Pavel Švagr a v zápětí popisuje další činnost fondu. „V uplynulém týdnu jsme rovněž jednali se zástupci podniků Správ a údržeb silnic o zajištění prostředků na jejich činnost, zejména s ohledem na nadcházející zimní období. V týdnu následujícím již budeme projednávat konkrétní smlouvy. V pondělí budu o pozitivním vývoji informovat výbor fondu“, uzavírá Švagr. Další informace přineseme po pondělním zasedání výboru SFDI.

Michal Hala, vedoucí tiskového oddělení MDS