Společnosti většinově vlastněné obcemi

5. 5. 2020 OF 1/2020 Ekonomika

V České republice v současnosti existuje 993 společností, které jsou zcela nebo z větší části vlastněné českými obcemi. Ve většině z nich drží obce 100% majetkový podíl, v necelé desetině potom většinový podíl.

Obecní společnosti zaměstnávají více než 50 tisíc lidí, jejich základní kapitál dosahuje 109 miliard korun a roční obrat přesahuje 70 miliard korun. Nejčastěji podnikají v teplárenství, lesnictví a zemědělství nebo v odpadním hospodářství. Pětina má formu akciové společnosti, většinou však jde o společnosti s ručením omezeným.

Obce mohou služby pro obyvatelstvo zajišťovat různými způsoby, ať už jde o přímé poskytování služeb, jejich zajištění pomocí příspěvkové organizace, nákupem od soukromého sektoru nebo právě pomocí vlastních obchodních společností. Menší obce se často k provozování obecních společností spojují. Existují i obecní společnosti, které vlastní deset a více obcí. Obce se nejčastěji sdružují ke společnému provozování vodovodů a kanalizací a skládek.

Teplárenství se věnuje 16 % obecních společností, 13 % se potom zabývá lesnictvím, odpadnímu hospodářství se věnuje 11 % a stejné procento se zabývá správou obecních nemovitostí. Největší obecní společnosti se však zabývají dopravou. Dopravních podniků a provozovatelů lanovek a vleků je mezi obecními společnostmi pouze 46, tedy 5 % celkového počtu. Jejich základní kapitál však tvoří 41 % veškerého základního kapitálu obecních společností. Mezi 15 největšími obecními zaměstnavateli je 7 dopravních podniků, 4 nemocnice či lázně, 2 firmy zabývající se skládkováním odpadu, teplárna a vodárna. Právě vodárny patří po dopravních podnicích mezi firmy s největším základním kapitálem. Co do počtu tvoří vodárny 9 % obecních společností, na základním kapitálu se však podílí 16 %.

Zdaleka největším obecním zaměstnavatelem je Dopravní podnik hlavního města Prahy, který zaměstnává téměř 11 tisíc lidí. Následuje Dopravní podnik města Brna, Dopravní podnik Ostrava a Pražské služby. Pražský dopravní podnik také patří k nejziskovějším obecním společnostem. Zisková je přibližně třetina obecních společnosti. Desetina je ztrátová a nadpoloviční většina buď nevykazuje ani zisk, ani ztrátu, nebo u nich ziskovost nelze zjistit.

Nejvíce obecních společností, ve kterých má obec 100% nebo rozhodující majetkový podíl, vlastní Ostrava, konkrétně šestnáct. Následuje Praha s 15 obecními společnostmi, Brno se 13 a Zlín, který má 10 společností.

Kromě zajištění základních služeb a správy majetku se obecní společnosti věnují řadě jiných činností včetně provozu restaurací, penzionů a hotelů. Některé obce pro své občany zjišťují také kabelovou televizí. Několik obcí se také věnuje výrobě nápojů. V jejich rámci převládají obecní pálenice. Největší obecní společností je v tomto segmentu Měšťanský pivovar Strakonice, který zaměstnává vyšší desítky lidí.

Nejvíce obecních společností vzniklo v prvních letech po rozdělení Československa. Celá třetina obecních společností vznikla v letech 1994–1998, dalších 24 % vzniklo mezi lety 1999–2003, pětina potom vznikla v posledních deseti letech a necelá desetina naopak vznikla ještě před rokem 1993.

podle analýzy společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.