K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Další informace

Historická sídla a regenerace městských památek

Datum: 28. 7. 2020, zdroj: OF 2–3/2020, rubrika: Regiony

Každoročně se v dubnu setkávali představitelé historických obcí a měst ve Španělském sále Pražského hradu, aby byli svědky vyhlášení Historického města roku, vítěze soutěže o nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ).

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Poprvé byla Cena udělena v roce 1995 vítěznému městu Svitavy. V loňském roce cenu získalo město Brtnice z Kraje Vysočina.

Představujeme krajské vítěze soutěže a děkujeme všem obcím a městům, které se věnují opravám a rekonstrukcím památek za jejich péči o toto nenahraditelné kulturní dědictví.

V následujícím textu uvádíme postupně historická sídla, která se soustavně a pravidelně starají o historické objekty na svém území, přitom uvádíme počty kulturních památek (KP), velikost památkově chráněného území a krátkou charakteristiku práce územní samosprávy na tomto úseku včetně vyčíslení dotací a jejich využití.

Praha 1 – MPR, Hlavní město Praha

1 264 KP na území MPR (866 ha)

Městská část Praha 1 provedla revitalizaci řady veřejných prostorů, probíhá anebo byla dokončena obnova mnoha památkově hodnotných objektů. Provozuje vlastní fond na ochranu kulturního dědictví. V roce 2019 obdržela městská část Praha 1 v rámci programu 2 100 000 Kč na obnovu dvou kulturních památek.

Soběslav – MPZ, Jihočeský kraj 

27 KP na území MPR (38 ha)

Město je příkladem dlouhodobého a systematického přístupu k obnově objektů v MPZ, tento přinesl řadu hodnotných výsledků např. v oceněném spojení obnovy historické a moderní architektury při obnově hradu a vestavbě knihovny. Revitalizováno bylo hlavní náměstí. V roce 2019 obdrželo město v programu 1 615 000 Kč, které byly využity na obnovu dvou kulturních památek.

Ivančice – MPZ, Jihomoravský kraj

22 KP na území MPZ (16,70 ha)

MPZ je ve velmi dobré kondici, centrum města nabízí dostatek obchodů, služeb i občanské vybavenosti, revitalizací prošel prostor před kostelem Nanebevzetí Panny Marie a nově je zpřístupněna jeho věž. V roce 2019 proběhla v rámci programu obnova dvou kulturních památek s dotací ve výši 440 000 Kč.

Karlovy Vary – MPR, Karlovarský kraj

116 KP na území MPR (232 ha)

Město je největším lázeňským centrem v České republice. Od roku 2014 naplňuje cíle Programu regenerace a provozuje vlastní fond na obnovu památkových i nepamátkových objektů. V roce 2019 město obdrželo v rámci programu 50 000 Kč, které byly využity na obnovu jedné kulturní památky.

Hradec Králové – MPZ, Královéhradecký kraj

Hradec Králové – revitalizace elektrárny Hučák
Hradec Králové – revitalizace elektrárny Hučák

46 KP na území MPZ (152,70 ha)

MPZ tvoří prstenec okolo MPR s velkým plošným zastoupením sadových a parkových ploch, jejichž údržbě a revitalizaci je věnována velká pozornost. Probíhá obnova nábřeží a náplavek v MPZ. Město spravuje vlastní fond na obnovu památek a nepamátkových objektů a na publikační činnost. V programu byla provedena obnova jedné kulturní památky s výší příspěvku 500 000 Kč.

Nový Bor – MPZ, Liberecký kraj

50 KP na území MPZ (35 ha)

Město žije sklářskou tradicí. Byla dokončena rekonstrukce náměstí a navazující komunikace. Město spravuje vlastní program na opravu nepamátkových objektů na území MPZ. V roce 2019 v rámci programu byla provedena obnova čtyř kulturních památek s celkovou dotací MK ve výši 1 470 000 Kč.

Štramberk – MPR, Moravskoslezský kraj

98 KP na území MPR (28,80 ha)

Regenerace MPR probíhá systematicky a dlouhodobě. Do opravených dřevěnic se vracejí lidé, čímž se daří zlepšovat demografickou skladbu občanů. V minulých letech byla obnovena Jaroňkova útulna a kostel sv. Jana Nepomuckého. V roce 2019 byla v rámci programu provedena obnova tří kulturních památek s výší finanční podpory MK 2 185 000 Kč. Město spravuje vlastní fond na obnovu nepamátkových objektů v MPR.

Šternberk – MPZ, Olomoucký kraj

67 KP na území MPR (78 ha)

Město je držitelem titulu Historické město roku 2008, systematicky zvelebuje nejcennější části města a navrací společenský život do historického centra. Město se stalo turisticky atraktivní, areál hradu a kláštera jsou hojně využívány k pořádání kulturních akcí. V roce 2019 byly v rámci programu obnoveny tři kulturní památky s výší dotace 745 000 Kč.

Jevíčko – MPZ, Pardubický kraj

16 KP na území MPR (20 ha)

MPZ je obnovována systematicky a plánovaně již od pol. 90. let. Město provozuje vlastní fond na obnovu památek a opravu nepamátkových objektů na území MPZ. V roce 2019 v rámci programu byla provedena obnova osm kulturních památek s výší státní podpory 1 569 000 Kč.

Klatovy – MPZ, Plzeňský kraj

Klatovy – pohled na historickou část města
Klatovy – pohled na historickou část města

70 KP na území MPZ (34 ha)

Dlouhodobý a systematický přístup k obnově objektů v MPZ přinesl řadu hodnotných a příkladných výsledků i nové využití památkových areálů. Město se soustavně věnuje revitalizaci městských parků a provozuje vlastní program na proplacení rozdílů ceny při obnově kulturních památek. V roce 2019 byla z programu realizována obnova dvou kulturních památek s dotací ve výši 400 000 Kč.

Kolín – MPR, Středočeský kraj

63 KP na území MPR (11 ha)

Město v posledních letech zaznamenává nárůst zájmu ze strany vlastníků kulturních památek o jejich obnovu. Obnova areálu zámku (vlastnictví města) probíhá již několik let. Z programu v roce 2019 poskytlo MK dotaci ve výši 3 320 000 Kč na obnovu čtyř kulturních památek.

Žatec – MPR, Ústecký kraj

132 KP na území MPR (17,5 ha)

Město postupně provádí opravy kulturních památek, ostatních budov v MPR, ale také chodníků, komunikací nebo veřejného osvětlení, v souladu s historickým rázem města. Spravuje vlastní Fond regenerace Města Žatec. Finančně podporuje pořádání kulturních akcí spojených s udržováním regionálních chmelařských tradic. Do programu byla v roce 2019 zařazena obnova pěti akcí obnovy s výší dotace 769 000 Kč.

Jemnice – MPZ, Kraj Vysočina

35 KP na území MPZ (39 ha)

Město provádí po etapách obnovu hlavní budovy zámku, zdevastované armádou. V minulých letech bylo revitalizováno Arboretum, postupně je prováděna obnova městského opevnění. V loňském roce byla z programu realizována obnova dvou kulturních památek s dotací ve výši 755 000 Kč.

Uherské Hradiště – MPZ, Zlínský kraj

36 KP na území MPZ (37 ha)

Město je držitelem titulu Historické město roku 2011, dlouhodobě a koncepčně se zapojuje do péče o památky, provozuje vlastní Fond obnovy historické architektury a nepamátkových objektů. V roce 2019 byla v rámci programu provedena obnova dvou kulturních památek s výší dotace 1 800 000 Kč.