Je dobré být připraven – mít projekty v šuplíku

10. 9. 2020 OF 2–3/2020 Regiony

Obec Jankov, v roce 2006 Vesnice roku ve Středočeském kraji, se snaží průběžně zkvalitňovat podmínky pro život v obci. Využívá při tom dotace z evropských i národních zdrojů. Například prostřednictvím Místní akční skupiny (MAS) Posázaví v posledním roce získala finanční prostředky na modernizaci školy nebo přístavbu místnosti pro spolkovou činnost.

Posázaví

Velkou proměnou prošla zejména základní škola. Půdní vestavbou o rozloze téměř 240 m2 získala dvě nové třídy, kabinet, kancelář, technickou místnost a sociální zařízení. Upravena byla i jednotlivá podlaží – vznikl zde mimo jiné výtah, únikové schodiště nebo bezbariérové záchody, škola také dostala novou plynovou kotelnu. Projekt byl ukončen v prosinci loňského roku a nové prostory začnou děti naplno využívat až v novém školním roce.

„Je dobré mít nápad i projekty v šuplíku, prostě být připraven,“ říká starostka obce Bc. Jitka Jonsztová.

Celkové náklady stavby včetně vybavení interiérů a zeleně na nádvoří školy dosáhly 16,780 milionu korun, z toho 9,5 milionu korun pokryla dotace z Integrovaného regionálního operačního programu a zbytek zaplatila obec ze svých zdrojů.

Jankovská škola má kapacitu 200 míst. Včetně právě dokončené modernizace do ní obec v uplynulých čtyřech letech investovala dohromady 21,3 milionu korun. Škola připravuje další investice s pomocí dotace z Programu rozvoje venkova, kterou administruje MAS Posázaví, chce škola pořídit sedm dataprojektorů. Plánuje také vybavit kmenové třídy novými notebooky, učebny a sborovny pokrýt kvalitním wi-fi připojením a do školky pořídit interaktivní tabuli. Prostřednictvím projektů zjednodušeného vykazování, tzv. šablon, chce zajistit školní asistenty pro integrované děti.

Základní škola Jankov
Základní škola Jankov
Nová přírodovědná učebna
Nová přírodovědná učebna

Jankov připravuje také velkou investici v oblasti odpadních vod. Plánuje intenzifikovat ČOV v Jankově, vybudovat ČOV a kanalizaci v Odlochovicích, a postavit přivaděč do ČOV z Jankovské Lhoty. „Co nejdříve bychom chtěli začít stavět čistírnu v Jankově, stavební povolení už máme. Záleží však na tom, zda se nám podaří zajistit financování,“ uvedla starostka Jitka Jonsztová. Předpokládaná hodnota investice je 70 milionů korun, část by měla pokrýt dotace a část chce obec zaplatit z rezervy na infrastrukturu, kterou si vytvořila.

Investice jako vyšitá pro podporu v rámci rozjezdu ekonomiky po krizi způsobené pandemií coronaviru – dodává redakce.

Jaroslava Tůmová, PR Posázaví, o. p. s.