K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Další informace
Chci provozovat ParcelBox

Evropské cíle odpadového hospodářství

Datum: 16. 9. 2020, zdroj: OF 2–3/2020, rubrika: Životní prostředí

Cíle Evropské unie v oblasti ekologie jsou fascinující, zejména vize toho, jak by měla Unie vypadat v roce 2050 zahrnuje převratné změny. Chceme dosáhnout, aby Evropané žili v prostředí, kde se ničím neplýtvá, kde se s přírodními zdroji se nakládá udržitelným způsobem a kde se chrání, cení a obnovuje biologická rozmanitost.

Znamená to zásadně změnit přístup k přírodě, radikálně přebudovat ekonomiku na nízkouhlíkové hospodářství, přitom ochránit zdraví obyvatelstva a zachovat dobré životní podmínky. Chtělo by se říci, že od nereálného hesla „poručíme větru dešti“ přecházíme k hmatatelným cílům, protože nastíněná vize je dosažitelná, pokud budou v Evropě respektovány zásady zdravého rozumu s přihlédnutím k specifickým podmínkám jednotlivých členských států.

To platí obecně, podívejme se ale jen na jednu z oblastí životního prostředí – odpadově hospodářství, které v procesu od suroviny přes výrobu a spotřebu završuje využití přírodních zdrojů sběrem a zpracováním odpadu.

Pokud jde o skládkování, očekává se, že v Evropě bude za třicet let ukládáno na skládky maximálně 10 % komunálního odpadu. V Česku to znamená snížit objem skládkovaných odpadů na více než jednu čtvrtinu současného stavu, a v Evropě celkem na více než polovinu. Existují skvělé příklady zemí, kde je problém vyřešen již nyní (Německo, Rakousko, Skandinávie), ale převážná většina zemí EU bude muset skládkování drasticky omezit. Je to správná cesta, kterou je třeba zásadně řešit. Hlavním a společensky nejvýhodnějším směrem je recyklace a materiálové využití odpadu.

Recyklace komunálních odpadů EU 2017 (%)
Recyklace komunálních odpadů EU 2017 (%)

Cíle stanovené EU do roku 2050 v tomto směru uvádí, že 65 % komunálních odpadů by mělo být recyklováno. Tomuto cíli je již nyní řada zemí poměrně blízko a Německo dokáže již dnes materiálově využít 67,6 % z komunálních odpadů. Česká republika bude muset recyklaci podstatně zvýšit a převážná většina vyspělých zemí na západě je v tomto ohledu před námi. Je tedy kde se učit a vidět dobré příklady. Musíme hledat konkrétní formy řešení a přestat se dohadovat o výši poplatků.

Skládkování komunálních odpadů v roce 2017 – EU (%)
Skládkování komunálních odpadů v roce 2017 – EU (%)

Vedle recyklace a důsledného materiálového využití odpadu by se nemělo zapomínat na efektivní a ekologické spalování odpadů. V Německu je téměř 70 spaloven, v Rakousku 12, z toho tři ve Vídni, ve Švédsku, kde se vůbec neskládkuje, odpady dováží, aby jejich spalovny byly vytížené, ve Švýcarsku, nejčistším státě Evropy s nádhernou přírodou je třicet spaloven. Proč to u nás není možné? Energeticky využíváme cca 12 % odpadů, cíle EU pro rok 2050 umožňují spalovat max. 25 % komunálních odpadů.

TOPlist
TOPlist